SVARER: Esso svarer på kritikken fra Regnskogfondet. Foto: Børretzen / Aktuell / Scanpix
SVARER: Esso svarer på kritikken fra Regnskogfondet. Foto: Børretzen / Aktuell / ScanpixVis mer

Esso om palmeoljekritikken:

- Stoler på at våre kunder ikke lar seg påvirke av en kampanje

Esso sier de som utgangspunkt vil foretrekke å lete etter andre produkter enn palmeolje - hvis det er tilgjengelig.

Tore Revå i Esso Norge svarer på kritikken rundt selskapets bruk av palmeolje i sitt biodrivstoff. Les den opprinnelige saken her.

- Hva tenker Esso om påvirkningen innkjøp av sertifisert bærekraftig palmeolje har på etterspørselen, og dermed økt kjøp/salg av ikke-sertifisert palmeolje som et resultat av dette – slik Regnskogfondet hevder?

- Problemet er at etterspørselsveksten etter biodrivstoff, drevet fram av påbud og avgiftslette, skjer raskere enn veksten i produksjon av avansert biodrivstoff. Selv om Norge velger å avstå fra palmeolje og kjøper noe annet i stedet, vil andre i det internasjonale markedet da måtte erstatte det vi kjøper med andre konvensjonelle biokomponenter, inkludert palmebaserte produkter.

- Har dere et moralsk eller etisk ansvar for dette, utover den direkte handelen av sertifisert bærekraftig palmeolje?

- Vi mener at avansert biodrivstoff er viktig for å senke utslipp, og vi driver omfattende forskning på området. Men teknologiene er ikke klare for storskala produksjon. Myndighetenes ansvar er at deres politikk bidrar til økt etterspørsel før det finnes tilstrekkelig tilgang på bærekraftige alternativer.

- Hvordan har det seg at deres konkurrenter, som er mye mindre enn Esso og Shell, i motsetning til dere klarer seg fint uten palmeolje i biodrivstoffet?

- Vi kan ikke svare for andre selskaper, men noterer oss at Circle K, Norges største aktør i dette markedet, uttaler at det kan bli vanskelig å unngå palmeolje med den opptrappingsplan myndighetene legger opp til. Det er begrenset tilgang på alernativer til palmeolje i verdensmarkedet.

- Hva tenker du om Ranums uttalelse om «tiger på tanken»?

- Hvis det globale palmeoljeforbruket skal ned, må den totale etterspørselen etter biodrivstoff stå i forhold til produksjon som ikke går ut over matproduksjon eller regnskog. Etterspørselen er drevet frem av myndighetenes politikk.

- Hva slags henvendelser har dere fått fra kunder i denne sakens anledning den siste uka?

- Vi har fått et fåtall henvendelser, og søker å besvare alle på en skikkelig måte.

- Frykter dere boikott av Essos stasjoner?

- Vi stoler på at våre kunder vet hva vi står for og ikke lar seg påvirke av en kampanje. Hvis noen skal kritiseres for økningen i bruk av konvensjonelt biodrivstoff, må det være myndighetene.

- Vurderer Esso å avslutte innkjøp av palmeolje?

- Esso vurderer løpende tilgangen på biokomponenter i det globale markedet, og vil som utgangspunkt foretrekke å lete etter andre produkter enn palmeolje hvis det er tilgjengelig. Per i dag avventer vi myndighetenes presisering rundt rammevilkår for bioinnblanding.