MOT RUSSLAND: NATOs utenriksministre møtes i morgen og onsdag for å drøfte trusler mot sine land, fra øst og fra sør. Når det gjelder trusselen fra Øst, er det nå særlig Russlands brudd med atomnedrustningsavtalen (INF) som bekymrer. NATO-sjef Jens Stoltenberg har tidligere varslet at møtet kan bli et "vendepunkt" når det gjelder NATOs reaksjoner, men vil i dag ikke forskuttere hva det kan bli. Foto: Francisco Seco/AP
MOT RUSSLAND: NATOs utenriksministre møtes i morgen og onsdag for å drøfte trusler mot sine land, fra øst og fra sør. Når det gjelder trusselen fra Øst, er det nå særlig Russlands brudd med atomnedrustningsavtalen (INF) som bekymrer. NATO-sjef Jens Stoltenberg har tidligere varslet at møtet kan bli et "vendepunkt" når det gjelder NATOs reaksjoner, men vil i dag ikke forskuttere hva det kan bli. Foto: Francisco Seco/APVis mer

NATO og Russland

Stoltenberg: - Det er alvorlig. Det handler om atomvåpen

NATO-sjefen håper i det lengste at Russland dropper atomrakettene. Hvis ikke vil NATO svare.

BRUSSEL (Dagbladet): NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sier det er krevende å få medlemslandene til å enes om reaksjonene mot Russland, men sier han er sikker på at alliansen står samlet. Russlands ulike trusler mot NATO og NATO-partnerland blir et hovedtema på utenriksministermøtet i morgen og onsdag.

Sammen om Russland

- Vi har blitt enige ved tidligere korsveier, og jeg er trygg på at vi fortsatt er enige. Men det er klart at det er krevende. For det er faglig og militært veldig alvorlige spørsmål. Det handler om atomvåpen i Europa. Og det er politisk krevende fordi det er følsomt i mange medlemsland, sier Stoltenberg til Dagbladet.

Norsk presse fikk litt tid med NATOs generalsekretær etter hans pressekonferanse før morgendagens utenriksministermøte. Der vil Russlands brudd med avtalen om atomnedrustning, den såkalte INF-avtalen, bli et hovedtema.

Russlands angrep på ukrainske marinefartøyer og arrestasjon av mannskaper i Azovhavet vil også drøftes og bli reagert på. Ukraina har bedt NATO forsikre fri ferdsel gjennom Kertsjstredet og inn i Azovhavet. Stoltenberg svarer at NATO har styrket sitt nærvær i området det siste året.

Amerikanske atomraketter?

Når det gjelder Russlands brudd på INF-avtalen, sier Stoltenberg at NATO vil svare klart og tydelig. Men han vil ikke spekulere i hva det skal bestå i.

På spørsmål om det kan være aktuelt for NATO å utplassere atomraketter i Europa som reaksjon, svarer Stoltenberg:

- Vi har ikke planer om å utplassere atomraketter nå.

Stoltenberg sier det viktigste nå er å få Russland til å holde avtalen.

- Det er fortsatt det vi jobber for. Det er en veldig viktig avtale for alle NATO-land. Vi får ta én ting om gangen. Vi får se hva utenriksministrene blir enige om i morgen. Men jeg er sikker på et sterkt ønske om at Russland etterlever avtalen.

Det er for tidlig å konkludere hva NATO vil gjøre hvis avtalen bryter sammen. Men tiden er i ferd med å renne ut. Det er ikke holdbart at bare en av partene respekterer avtalen. Da blir den innholdsløs. Så hvis avtalen bryter helt sammen, vil NATO vurdere hva vi da gjør, sier han.

- Hva det er, mener jeg det er farlig at jeg nå spekulerer i. Det er mange alternativer, men hvis jeg begynte å spekulere i dem, ville det bare skape unødig usikkerhet og grunnlag for misforståelser. Men vi vil sikre at vi til enhver tid har de nødvendige kapasitetene til å sikre ethvert NATO-land, sier Stoltenberg.

I et intervju med Stoltenberg for to uker siden sa han at dette utenriksministermøtet kan bli et vendepunkt i NATOs håndtering av Russlands brudd på INF-avtalen.

Han understreker at USA, som er del i avtalen med Russland, og NATO ved en rekke anledninger har tatt opp med Russland at de bryter med INF-avtalen.

- Trumps uttalelser er ikke problemet

- Hva er konsekvensene hvis USA går ut av avtalen, slik president Donald Trump har truet med?

- Det er ikke uttalelsene fra Trump som undergraver avtalen, det er de russiske rakettene og Russlands handlinger, som er problemet. Det er ingen nye amerikanske raketter i Europa, det er nye russiske. Det er ikke at USA trekker seg ut, som ødelegger avtalen, det er at Russland ikke respekterer den.

- Russland har lenge benektet eksistensen av rakettsystemet, men har nå innrømmet det. Men de hevder at rakettene har en rekkevidde som akkurat går under 500 km, og at de derfor ikke bryter avtalen, sier Stoltenberg.

Han sier at NATO har fyldige etterretningsopplysninger om de russiske rakettene, men vil ikke gå ut med hvor rakettene er. Rakettene kan flyttes, og på den måten rekke ulike land rundt Russlands grenser, men ikke nå USA. De er lette å skjule og vanskelige å oppdage.

- NATO vil svare

På pressekonferansen tidligere i dag ble Stoltenberg spurt av flere medier om hva NATO kan svare Russland med.

Stoltenberg sier at NATO ikke vil speile Russlands handlinger, men sikre at NATO har den nødvendige kapasiteten, besluttsomheten og beredskapen til å sørge for troverdig avskrekking og forsvar av NATOs medlemsland.

NATO vil svare på en fast, men balansert og forholdsmessig måte, ifølge Stoltenberg. Han vil heller ikke si noe om tidspunkt for reaksjon, men slår fast at «dette kan ikke fortsette».

Ekstra farlige våpen

- Vi vil ikke gjøre noe overilt, men vi må reagere når en avtale som er så viktig, undergraves. Det i seg selv representerer en fare. Hvis man aksepterer at én nedrustningsavtale ikke respekteres, da undergraver man andre. Lærdommen vil være at Russland kan undertegne avtale, og så bryte dem, sier Stoltenberg, og viser blant annet til avtalen om langtrekkende våpen fra 2010.

- Hvis INF-avtalen bryter sammen, må vi drøfte hvordan vi skal reagere. Det må vi gjøre på en grundig og ordentlig måte. Dette er veldig alvorlige ting. Dette handler om kjernevåpen i Europa. Alle kjernevåpen er farlige. Men kjernevåpen med nesten ingen varslingstid, som det er lett å gjemme og vanskelig å oppdage, er om mulig enda farligere, sier Stoltenberg.

I et intervju med Dagbladet for to uker siden sa Stoltenberg at fordi rakettene kan nå Europa, men ikke USA, kan man bygge opp under ideen om en begrenset atomkrig.

- Og det er farlig, for det reduserer terskelen for bruk av atomvåpen, sa Stoltenberg.

Kan treffe europeiske storbyer

NATO har etterretning om rakettene og hevder de kan treffe europeiske storbyer i løpet av minutter.

På pressekonferansen i formiddag ble Stoltenberg spurt om det er aktuelt å utplassere amerikanske atomraketter i Europa som reaksjon.

Stoltenberg svarte at NATO ikke vil speile Russlands handlinger, men sikre at NATO har den nødvendige kapasiteten, besluttsomheten og beredskapen til å sørge for troverdig avskrekking. NATO vil svare på en fast, men balansert og forholdsmessig måte, ifølge Stoltenberg.

Han vil heller ikke si noe om tidspunkt for reaksjon, men slår fast at «dette kan ikke fortsette».

Resultatløs dialog

Dialog med Russland i det såkalte NATO-Russland-rådet har ikke ført fram. Russland har for tiden ikke en ambassadør i NATO, men en chargé d'affaires. Spørsmålet man stiller i NATO er derfor om Russland prioriterer rådet og denne dialogen med NATO.

- Vi har dialog med Russland, på ulike nivåer. Det er nyttig. Men problemet er at Russland ikke samarbeider om dette spørsmålet, sier Stoltenberg.

- Må sikre Ukraina fri ferdsel

Ukraina har anmodet NATO om å bidra til å sikre fri innseiling for Ukraina gjennom Kerstsj-stredet inn til Azovhavet. Men Stoltenberg viser til det NATO allerede gjør i området.

- NATO og NATO-land hjelper Ukraina med å modernisere og styrke sitt forsvar, og har økt nærværet i området siden 2017. Kertsjstredet er ikke internasjonalt farvann, Svartehavet er det. Det er en avtale mellom Ukraina og Russland fra 2003 som regulerer dette som felles havområde.

Det er den avtalen som nå ikke respekteres. Summen av at, først annekterer Russland Krim, så bygger de ei bru, og så bruker de brua til å stenge adgangen til Azovhavet. Og der er det jo viktige ukrainske havner. Vi må unngå at Russland tar kontroll over det havet, sier Stoltenberg.