Stoltenbergs 13 ankepunkter mot Bondevik-regjeringen

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

1 Mindre til skole og eldreomsorg som følge av elendig kommuneøkonomi. Bondevik-regjeringens satsing på kommuneøkonomi er den svakeste på mange år.

2 20 milliarder i skattelettelser, mest til dem som har mest fra før. Aksjeskatten er fjernet, opsjonsbeskatningen er redusert og det er innført lavere formuesskatt.

3 Ledigheten har økt fra 60000 til 100000.

4 Kutt i arbeidsledighetstrygden med inntil 20000 kroner per person per år. Endringer i overtidsregler som innebærer et tøffere arbeidsliv.

5 Privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av eldreomsorgen.

6 Regjeringen svekker den offentlige skolen. Økte bevilgninger til privatskolene, kutt i den offentlige skolen.

7 Omfattende kutt i distriktspolitiske virkemidler som fram til nå har vært et bidrag for å beholde en bosetting i hele landet.

8 Passiv næringspolitikk hvor partnerskap mellom stat og private som har gitt nyetableringer og arbeidsplasser, nå erstattes av en ren «klar-dere-sjøl-holdning».

9 Forslag om privatisering av folketrygden, noe som vil innebære at vanlige lønnsmottakere ikke lenger får den samme tryggheten for pensjon.

10 Usosiale kutt som rammer svake grupper. Økte egenandeler for helse og kutt i dagpenger.

11 Målet om sosial boligbygging med sterke offentlige virkemidler erstattes av en tannløs Husbank.

12 Støtte til privat helseforsikring i stedet for større ressurser til statlige sykehus.

13 Høyere boutgifter for en million mennesker som berøres av tomtefeste.