Stoltenbergs regjering

Statsminister Jens Stoltenberg syntes ikke det var vanskelig å danne regjering, men han hadde altfor mange navn å velge mellom.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hva synes du om regjeringen Stoltenberg? - si din mening

- Det er viktig å få kombinasjon av erfaring og fornyelse og å få bredde i forhold til kunnskaper, sa han da han fredag morgen kom fra Kongen.

Her er regjeringen:

Statsminister: Jens Stoltenberg (41)

Sivil status: Gift med Ingrid Schulerud, to barn Bosted: Oslo

Innntekt (98): 370 300

Utdanning: sosialøkonom

Stilling: stortingsrepresentant

Yrkeserfaring og politiske verv:

Informasjonssekretær Oslo Ap 1981, konsulent i Statistisk sentralbyrå 1989-90, statssekretær i miljøverndept. 1990-91, nærings-ogenergiminister 1993-96, finansminister 1996-97, parlamentarisk leder Aps stortingsgruppe, nestleder Ap, stortingsrepr. fra 1989 (89-93)

Næringsinteresser: ingen

 • Finansminister: Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Sivil status: gift med Grete Lorck, tre barn Bosted: Vardø

Innntekt (98): 313 400

Utdanning: Cand mag

Stilling: stortingsrepresentant

Yrkeserfaring og politiske verv: Styremedlem i Vardø Ap fra 1979, AUFs sentralstyre 1985-1989, forskningsass. ved Universitetet i Tromsø, saksbehandler i Vardø kommune, statsråd i fiskeridept. 1996-1997, stortingsrepresentant fra 1981 (vara de første fire år)

Næringsinteresser: ingen

 • Justisminister: Hanne Harlem(35)

Sivil status: samboer med Sam Erling Harris, tre barn

Bosted: Oslo

Inntekt (98): 647 600

Utdanning: Jurist

Inntekt (98): 647 600

Stilling: innkjøpsdir. i Norsk Hydro

Yrkeserfaring og politiske verv: Advokatfullmektig hos regjeringsadvokaten, Oslo bystyre 1984-1988, personlig sekretær i Barne og familiedept. 1990-92, byråd for skole og utdanning 1992-1993, dommerfullmektig i Tromsø, sjefjurist i Kreditttilsynet

Næringsinteresser: styremedlem Oslo Energi Holding A/S

 • Arbeids- og adminstrasjonsminister: Jørgen Kosmo (52)

Sivilistatus: gift, to barn

Bosted: Horten

Inntekt (98): 350 400

Utdanning: examen artium

Stilling: stortingsrepresentant

Yrkeserfaring og politiske verv:

Bygningsarbeider 1969-79, ordfører i Horten 1984-85, stortingsrepresentant 1981, forsvarsminister 1993-96, og justisminister 1996-97

Næringsinteresser: ingen

 • Fiskeriminister: Otto Gregussen (43)

Sivilstatus: Gift, fire barn

Bosted: Trondheim

Inntekt (98): 414 300

Utdanning: Fiskeriøkonom

Stilling: administrerende direktør i Norshell AS

Yrkeserfaring og politiske verv: Saksbehandler i Norges Fiskarlag i fem år og avdelingsdirektør i Fiskarlaget i seks år. Politisk rådgiver i Fiskeridepartementet 1992-94 og statssekretær i departementet 1994-96. Administrerende direktør i Norske Fiskeoppdretteres Forening i perioden 1996-99.

Næringsinteresser: Nestformann i styret i Lysefjorden Skjell AS, styremedlem i Taro Skjell AS, Stiftelsen Nor Fishing, Hvaler Havprodukter AS og Lule Sjømat Julev Biebbmo Meras AS

 • Forsvarsminister: Bjørn Tore Godal (55)

Sivil status: gift med Gro Balas, 1 barn Bosted: Oslo

Inntekt (98): 418 200

Utdanning: Cand mag

Stilling: stortingsrepresentant

Yrkeserfaring og politiske verv: AUF-leder 1971-73, sekretær Oslo Ap 1980-82, medlem av Aps sentralstyre 1983-90, handelsminister 1991-94, utenriksminister 1994-97, stortingsrepresentant fra 1985

Næringsinteresser: ingen

 • Landbruksminister: Bjarne Håkon Hanssen

Sivilstand: gift med Rigmor Andersen, 3 barn

Bosted: Namsos

Inntekt(-98): 357 700

Utdanning: lærer

Stilling: stortingsrepresentant

Yrkeserfaring- og politiske verv: Leder AUF i Nord Trøndelag 1981-83, Rådmann Fosnes kommune 1989-92, fylkespolitiker Nord-Trøndelag 1992-95, fylkesordfører 1995-97, stortingsrepresentant fra 1997

Næringsinteresser: ingen

 • Miljøvernminister: Siri Bjerke

Sivil status: gift med Jan Løkken, to barn

Bosted: Oslo

Inntekt (98): 351 500

Utdanning: studier i sosialøkonomi

Stilling: daglig leder i Arbeiderpartiets utredningssekretariat

Yrkeserfaring og politiske verv: Utredningssekretær i Ap 1988, statssekretær i Utenriksdept. 1993-1997, nyvalgt styreleder i Flyktingerådet. Uten erfaring fra stortinget

Næringsinteresser: ingen

 • Nærings- og handelsminister: Grete Knudsen

Sivil status: Gift med Gjert Knudsen, tre barn

Bosted: Fyllingsdalen, bergen

Inntekt (98): 430 200

Stilling: stortingsrepresentant

Yrkeserfaring og politiske verv: leder i Hordaland Aps kvinneutvalg, rektor og undervisningsinpektør, statssekretær i Kirke-og undervisningsdept., sosialminister 1992-94, handelsminister 1994-96, nærings-og handelsminister 1996-97

Næringsinteresser: ingen

 • Olje- og energiminister: Olav Akselsen

Sivilstand: Gift, barn

Bosted: Stord

Utdanning: tømrer, geografi mellomfag

Stilling: stortingsrepresentant

Yrkeserfaring og politiske verv: Stortingsrepresentant for Hordaland siden 1989. Leder av energikomiteen på Stortinget, leder av justiskomiteen da Jørgen Kosmo ble forsvarsminister i 1993

 • Samferdselsminister: Terje Moe Gustavsen (55)

Sivilstatus: gift, to barn

Bosted: Vestby

Inntekt (98): 480 900

Utdanning:

Stilling: Direktør i Telenor IT Service og Installasjon A/S

Yrkeserfaring og politiske verv: Styreformann i A/S Statstilsattes Hus, Nestformann i A-pressen ASA, styremedlem i Vår Gruppen ASA, styremedlem i FAFO, styreformann i Medieforum Fagbevegelsens Informasjon

Næringsinteresser: ingen

 • Sosialminister: Guri Ingebrigtsen (47)

Sivilstand:

Bosted: Stamsund

Inntekt (98): 270 100

Stilling: Ordfører i Vestvågøy

Utdannelse: Lege

Yrkeserfaring og politiske verv: Har arbeidet med psykiatri både i og utenfor sykehus. Medlem av Vestvågøy kommunestyre og leder av helse og omsorgskomiteen fra 1995. Politisk rådgiver i Sosial- og helsedepartementet 1996-97. Lege ved Lofoten sykehus 1997-99. Politisk rådgiver i Sosialdepartementet 1996-97

Næringsinteresser: Varamedlem til styret i Orkana Forlag AS

 • Helseminister: Tore Tønne

Sivilstand:

Bosted: Drammen

Inntekt: 1 780 600

Stilling: Konsernsjef i Norway Seafoods

Utdannelse: siviløkonom og jurist

Yrkeserfaring og politiske verv: Aspirant i Utenriksdept. 1972-74, diplomat 1974-81, underdirektør i Olje- og energidept. 1981-83, ekspedisjonssjef i samme dept. 1983-88, medlem i konsernledelsen i Statoil 1988-93, adm. dir. i SND 1993-97. Styremedlem i Nationaltheatret AS. Eier av 50% i Tønne Consult AS. I tilleg er han bl.a. styreformann i Airlift AS, AS Havfisk, Frionor AS, AS Melbu Fiskeindustri, Norgesinvestor Verdi ASA, J.M. Johansen AS, Adb systemer ASA, Saga Partners AS og Nordnorsk Sjømat AS

 • Bistandsminister: Ann Kristin Sydnes (43)

Sivilstatus: gift med Jan Egeland

Bosted: Oslo

Inntekt (98): 582 600

Utdanning: statsviter

Stilling: Direktør i Statoil med ansvar for menneskerettighetsspørsmål og landanalyser

Yrkeserfaring og politiske verv: Forsker ved Fridtjof Nansens Institutt 1985-95. Assisterende direktør samme sted 1995-97. Medlem i komiteen for internasjonale spørsmål i Mellomkirkelig råd

Næringsinteresser: ingen

 • Kommunalminister: Sylvia Brustad (33)

Sivilstatus: Gift med Erik Nygaard, ingen barn.

Bosted: Engerdal

Inntekt (98): 423 900

Utdanning : Eksamen videregående skole og folkehøyskole

Stilling: Stortingsrepresentant Yrkeserfaring- og politiske verv: medlem Hedmark fylkesting fra 1987, medlem DNAs sentralstyre fra 1992, leder kvinnepolitisk utvalg fra 1992, Statsråd i Barne- og familiedepartementet 1996 –97 Stortingsrepresenatnt fra 1989

Næringsinteresser : ingen

 • Kirke, og utdanningsminister: Trond Giske

Sivil status: samboer med Anne Grethe Moe, ingen barn

Bosted: Trondheim

Inntekt (98) 333 900

Utdanning: Cand mag

Stilling: Stortingsrepresentant

Yrkeserfaring og politiske verv: AUF-leder

(1992-96), Aps sentralstyre 1992-96, styremedlem i Sosialdemokrater mot EU. Stortingsrepr. fra 1997

Næringsinteresser: ingen

 • Barne- og familieminster: Karita Bekkemellem Orheim

Sivilstatus: Gift med John Gustav Orheim, 2 barn

Bosted: Molde

Inntekt (98): 362 700

Utdanning: Markedsføring fra videregående skole, diverse fagforeningskurs

Stilling: stortingsrepresentant

Yrkeserfaring og politiske verv: Leder Møre og Romsdal AUF 1987-88, AUFs sentralstyre 1989, Leder i Arbeiderpartiets kvinnebevegelse, Kontorfullmektig i fylkesarbeidskontoret 1985-89, stortingsrepr. fra 1989

Næringsinteresser: ingen

 • Kulturminister: Ellen Horn

Ellen Horn(49)

Sivilstatus: Gift, to barn.

Bosted: Oslo:

Inntekt(-98): 476 500

Utdanning: Statens Teaterhøgskole

Stilling: Teatersjef

Yrkeserfaring og politiske verv: Styremedlem i De norske teatres forening fra 1993, teatersjef ved Nationaltheatret fra 1992.

Næringsinteresser: Daglig leder i Nationaltheatret A/S.

 • Utenriksminister: Thorbjørn Jagland

Sivil status: gift med Hanne Grotjord, to barn Bosted: Lier

Inntekt (98) 370 300

Utdanning: sosialøkonom

Stilling: stortingsrepr.

Tillitsverv i politikken: Utredningssekr. i Ap, konstituert partisekr. 1986-87, valgt partisekr. 1987-92, Aps leder 1992, statsminister 1996-97, stortingsrepr. 1993 Næringsinteresser: ingen