Stopper Fornebu uten ny E18

Statens Vegvesen i Akershus vil sette foten ned for videre utbygging av Fornebu hvis ikke E18 mellom Oslo og Asker forbedres. - Det vil ikke være forsvarlig å fortsette utbyggingen hvis ikke infrastrukturen styrkes slik vi har foreslått, sa Stein Fyksen, vegsjef i Akershus, på en pressekonferanse i dag.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Her finne du Vegvesenets beskrivelse av prosjektet

Vegsjefene i Oslo og Akershus la i dag fram to forslag til hvordan E18 mellom Oslo og Asker skal bygges ut. Det forslaget Statens Vegvesen går inn for vil legge store deler av strekningen i tunnel, samtidig som man vil opprettholde dagens trase som kollektivfelt. Samtidig ble det sagt at Statens Vegvesen vil sette foten ned for full utbygging av Fornebu inntil et av alternativene er på plass.

De to alternativene som ble presentert var svært forskjellige. Dagbladet.no gir deg her kartene som viser hvordan de to alternativene vil se ut når de står ferdigstilt.

Tunnel

Alternativ en har en kostnadsramme på nærmere syv milliarder kroner. Dette alternativet vil legge store deler av den nye E18 under jorda. Tunneler skal skjerme menneskene som bor i nærheten av veien, samtidig som de skal bidra til å senke ulykkestallene betraktelig.

- Det alternativet vi går inn for vil redusere antall trafikkskader med 150 per år. Til tross for at dette prosjektet har en dyr prislapp _ nærmer syv milliarder _ vil den samfunnsmessige innsparingen være på rundt fire milliarder. I tillegg er dette alternativet det mest naturvennlige. Vi ønsker å legge E18 ved Lysaker under Lysakerelva, og i tillegg vil vi gjenopprette det fine området rundt Høvik kirke, ved at vi legger E18 i tunnel under dette området, sa Stein Fyksen.

Usikker tidsplan

Når prosjektet kan stå ferdig er høyst usikkert. Hittil er utbedringen av Vestkorridoren bare tilgodesett med en milliard i norsk trafikkplan fram til år 2011. Det vil si at selv om all omregulering kan være ferdiggjort i 2006, er det høyst sannsynlig at det første spadetaket ikke vil bli tatt før om ti års tid. Vegsjef Fyksen sa i dag at arbeidet med å ferdigstiller prosjektet vil ta om lag fem til seks år.

Fortsatt bomring

Hvordan den endelige finansieringen av den nye E18 vil foregå er fortsatt usikkert, men vegsjefene mener at fortsatt bomring er høyaktuell.

- Hvis man legger seg på samme prisnivå som i dag, så vil man raskt kunne tjene inn igjen investeringspengene, sa Stein Fyksen.

Her finne du Vegvesenets beskrivelse av prosjektet

BRA: Vegsjef i Akershus, Stein Fyksen, var godt fornøyd med forslaget til ny E18 som han la fram i dag.Foto: HANS H. TORGERSEN
SLIK BLIR NY-VEIEN: Den nye traseen blir liggende slik.STATENS VEGVESEN