Stoppet rusforskning

Sosialminister Guri Ingebrigtsen har stoppet et omfattende forskningsprosjekt om forholdet mellom rusmisbrukere og sosialhjelp. Det var Stortinget som ønsket prosjektet - de to millionene som er brukt, er dermed bortkastet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Det er uforståelig for oss at sosialministeren ikke ønsker å sluttføre forskningsprosjektet, sier direktør Erling Pedersen ved stiftelsen Bergensklinikkene til Dagbladet.

Sosialministerens beslutning om at prosjektet ikke skal videreføres står i grell kontrast til Guri Ingebrigtsens og Jens Stoltenbergs forsikringer de siste dagene.

- Ubegripelig

Forskerne skulle finne svar på hvordan ulike tiltak i sosialtjenestens regi virker inn på rusmiddelavhengiges situasjon.

Nå vil ikke sosialministeren bevilge mer penger. Tre års forskning og to millioner kroner ser dermed ut til å være bortkastet.

- Sett i lys av hennes uttalelser i Dagbladet om rusmiddelavhengige og sosialhjelp, blir dette fullstendig ubegripelig. Nå stopper hun det prosjektet som skulle gi informasjon om det hun hevder å være så veldig opptatt av - rusmisbrukere som går på sosialhjelp, sier Erling Pedersen.

Knappe 600000 kroner trengs for å gjøre ferdig forskningen. Prosjektet blir ledet av dr.psychol. Eli Torild Hellandsjø Bu. Sosialtjenesten i Bergen, Stavanger og Sandnes har deltatt i prosjektet. 200 rusmiddelavhengige og 11 sosialkontor har vært involvert.

Alvorlig

Saken kan bli alvorlig for Jens Stoltenberg og hans sosialminister. Stortingets sosialkomité ønsket denne forskningen, og er det noe Stortinget ikke liker, så er det statsråder som handler i strid med stortingsflertallets vilje.

- Forskningsprosjektet ble i sin tid initiert med bakgrunn i at Stortingets sosialkomité ønsket å se på kostnadene og effekten av tiltak for rusmiddelavhengige. I etterkant arrangerte departementet en konferanse om temaet, og det ble nedsatt en egen arbeidsgruppe. Resultatet ble blant annet at Stiftelsen Bergensklinikkene skulle gjennomføre et forskningsprosjekt. Først ble det gjennomført et pilotprosjekt i 1998 for å teste ut mulighetene for å gjøre hovedprosjektet. Deretter ble hovedprosjektet godkjent for tre år, til sammen fire år, sier Erling Pedersen.

Guri sa nei

Men Guri Ingebrigtsen avslo søknaden om sluttmidlene. Det såkalte Rusmiddelforskningsprogrammet under Norges Forskningsråd hadde ikke budsjettfullmakter for mer enn tre år.

Av formelle grunner måtte derfor Bergensklinikkene søke finansiering av det fjerde året og sluttføringen seinere.

Nå kom avslaget, og Rusmiddelforskningsprogrammet var av departementet nedlagt og overført til feltet helse og medisin.

- Etter avslaget kontaktet vi både departementet og sosialministeren. Men sosialministeren gjorde ingen ting. Da vi til slutt ba om at departementet selv kunne bevilge de resterende 580000 kronene til prosjektet, fikk vi avslag fra Sosialdepartementet, sier Erling Pedersen til Dagbladet.

AVSLO: Sosialminister Guri Ingebrigtsen ville ikke bevilge 580 000 kroner til å fullføre forskningsprosjektet i regi av Bergensklinikken.