Stor variasjon i andelen fattige innvandrerbarn

Barn med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i lavinntektsgruppen her til lands, men spriket er stort mellom grupper fra ulike bakgrunnsland. 

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at kun 5,4 prosent av barn uten innvandrerbakgrunn tilhørte en husholdning med vedvarende lavinntekt i 2015. Blant innvandrerbarn var andelen 38 prosent, skriver Vårt Land. Det er spesielt to årsaker: mange med lavinntekt i innvandrerbefolkningen og høy innvandring de siste årene.

Tallene fra SSB viser imidlertid et stort sprik. Barn med bakgrunn fra Somalia, Syria, Irak, Eritrea og Afghanistan er sterkt overrepresentert i lavinntektsgruppen. Mens det er langt færre i denne kategorien blant barn med bakgrunn fra India, Bosnia-Hercegovina, Sri Lanka, Filippinene og Vietnam.

SSB-forsker Jon Epland drar fram to forhold til disse forskjellene.

– For det første er barneflokkene i de fattigste familiene store. I husholdningene i den andre enden av skalaen er normalen 2,5 til 3 barn. For det andre er sysselsettingen i familier med somalisk, syrisk og irakisk bakgrunn lav. Mens blant de andre bakgrunnene er det vanlig at både mor og far er i jobb, sier han.

SSB-tall viser at blant innvandrere med somalisk bakgrunn er kun 36 prosent av mennene og 22 prosent av kvinnene i jobb.

(NTB)