Storaksjon etter funn av pulverbrev i Stockholm

Store politistyrker har sperret av deler av Östermalm i Stockholm etter at en bedrift mottok et brev med ukjent pulver.

Ti ansatte befant seg i lokalet da pulverbrevet ble åpnet, men det er ikke kjent hvor mange av disse som kom i direkte kontakt med innholdet i brevet.

De ti er ifølge Aftonbladet fraktet til sykehus, etter først å ha blitt tatt hånd om av eksperter på kjemisk- og biologiske stridsmidler.

Flere bygninger på Stureplan i Stockholm sentrum er sperret av og blir nå gjennomgått og renset av personer med beskyttelsesutstyr.