Storberget kan ikke hjelpe

«Jeg har stor sympati og medfølelse for den frustrasjon og sorg dere føler i denne tragiske saken.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no:) Oslo tingrett har fastslått at Synnøve Eriksen døde fordi Ullevål universitetssykehus ga henne ti ganger for høy dose hjertemedisin i mars 1997. Og Kripos har bevist at journalen ble forfalsket for å dekke over den fatale tabben.

Til tross for at gruppa av involverte som kan ha stått bak dokumentforfalskningen bare teller tre personer, har påtalemyndigheten henlagt saken. De har ikke klart å bevise hvem av de tre sykehusansatte som tuklet med papirene.

I frykt for og visshet om at saken ville bli strafferettslig foreldet 17, mars, skrev Tron Eriksen 19. februar i år et brev til justisminister Knut Storberget.

Eriksen ber om at statsråden «tar denne saken opp med politiet og statsadvokaten før foreldelsesfristen for denne dokumentforfalskningen utgår, slik at overgrep av denne karakter fra samfunnets side blir påtalt og ikke sett gjennom fingrene med, slik det har blitt til nå, i denne saken».

Storbergets svar

15. mars sendte justisminister Knut Storberget følgende svar til Tron Eriksen:

«La meg først få understreke at jeg har stor sympati og medfølelse for den frustrasjon og sorg dere føler i denne tragiske saken», skriver justisministeren.

Deretter gir Storberget en forklaring på hvorfor Justisdepartementet ikke har myndighet til å gripe inn i denne saken.

FORELDET: Sykehuspersonell som feilbehandlet avdøde Synnøve Eriksen og forfalsket journalen for å dekke over tabben, kan ikke lenger straffeforfølges. Foto: Privat/Frank Karlsen
FORELDET: Sykehuspersonell som feilbehandlet avdøde Synnøve Eriksen og forfalsket journalen for å dekke over tabben, kan ikke lenger straffeforfølges. Foto: Privat/Frank Karlsen Vis mer

«Adgangen til å iverksette og avslutte etterforskning, samt ta ut siktelse eller henlegge en sak ligger imidlertid under påtalemyndighetens ansvarsområde. Riksadvokaten er i sin utøvelse av påtalemyndigheten ikke underlagt Justisdepartementet, og jeg har derfor ikke anledning til å ta opp denne saken med dem, slik du ber meg om å gjøre», skriver Knut Storberget og understreker:

«Jeg har imidlertid sørget for at ditt brev er oversendt til Riksadvokaten».

For sent uansett

Det viser seg at Riksadvokaten har videresendt Tron Eriksens brev til Oslo statsadvokatembeter, som igjen har vært i kontakt med Oslo politidistrikt om saken.

Oslopolitiet har allerede sagt sitt i saken, i brev datert 8. mars i år, som svar på et brev Tron Eriksen sendte til politimesteren i hovedstaden:

«Når det gjelder denne konkrete saken, så har politiet etterforsket saken opp mot både mulig straffbare forhold begått av sykehuspersonell ved behandlingen av Synnøve Eriksen, og forfalskningen av journalen i etterkant for å skjule feilmedisineringen. Sakene er som du kjenner til henlagt, og henleggelsen ble opprettholdt av statsadvokaten 5. januar 2004. Det er ikke nye forhold i saken som tilsier at etterforskningen skal gjenopptas», skriver politiadvokat Christian Hatlo.

Men selv om påtalemyndigheten hadde funnet grunnlag for å etterforske saken videre, ville ikke de ansvarlige på sykehuset kunne straffeforfølges. Strafferettslig er saken nå uansett foreldet.- En foreldelsesfrist avbrytes bare hvis det blir tatt ut rettergangsskritt, som for eksempel en siktelse, opplyser Oslo statsadvokatembeter.

- Forkastelig

Storberget kan ikke hjelpe

Tron Eriksen er glad for gode ord fra justisministeren.

- Storberget viser at han tar dette alvorlig og det synes jeg er fint. Men at myndighetene ikke har gjort mer i denne saken innen foreldelsesfristen, har jeg store problemer med, sier Eriksen til Dagbladet.no og utdyper:

- Dette går på rettssikkerheten løs for enkeltmennesket og er helt forkastelig.

FÅR IKKE RO: Tron Eriksen vil vite hvem som forfalsket legejournalen for å dekke over tabben som førte til at kona Synnøve mistet livet.
DØDE: Synnøve Eriksen (46) fikk for høy dose hjertemedisin på Ullevål universitetssykehus i 1997.