INNFØRER PLASTSKATT: Storbritannia innfører plastskatt på emballasje som inneholder mindre enn 30 prosent resirkulert plast. Foto: NTB Scanpix
INNFØRER PLASTSKATT: Storbritannia innfører plastskatt på emballasje som inneholder mindre enn 30 prosent resirkulert plast. Foto: NTB ScanpixVis mer

Plastforsøpling

Storbritannia innfører plastskatt

- Vil endre hele økonomien rundt bærekraftig emballasje.

Mandag la Storbritannias finansminister, Philip Hammond, fram landets årlige høstbudsjett. Blant budsjettpostene finner vi en mye omtalt plastskatt, som skal bremse bruken av ikke-resirkulerbar plast.

Flere britiske medier har tidligere omtalt den varslede skatten, og spekulert i hva det helt konkret vil innebære. Resultatet er en skatt på produksjon og import av plastemballasje som inneholder mindre enn 30 prosent resirkulert plast.

Hammond gjentok sin tidligere uttalte ambisjon om at Storbritannia skal bli en verdensleder i å hindre opphopingen av plastsøppelet som preger planeten, og hevder at tiltaket vil transformere hele økonomien rundt bærekraftig emballasje.

- Millioner av plastkopper, plastposer og andre plastartikler blir brukt og kastet i Storbritannia hvert år. Praktisk for forbrukerne, men dødelig for naturen, sier han på pressekonferansen, ifølge The Independent.

- Der vi ikke kan få til gjenbruk, er vi bestemt på å øke resirkuleringen.

Hopet seg opp

Beslutningen kommer etter en markant økning i bruken av ikke-resirkulerbar plast i løpet av 2018.

Ved inngangen av året forbød nemlig Kina all import av plastsøppel. De hadde fram til da vært verdens største importør av plastsøppel over flere tiår, og tok imot nesten sju millioner tonn årlig fra mer velstående land, inkludert Storbritannia, ifølge South China Morning Post.

Forbudet har ført til at det har samlet seg opp store mengder avfall ved Storbritannias gjenvinningsanlegg. Behovet for handling fra myndighetene har dermed gjort seg høyst gjeldende på den politiske agendaen.

Dropper «latte-avgift»

Den nye skatten trer imidlertid ikke i kraft før april 2022, og flere har merket seg at Hammond styrte bort fra en forespeilet «latte-avgift» - en avgift på engangskopper som skulle ta tak i den omfattende bruken og avfallet det medfører.

Ifølge The Guardian anslås det at det brukes rundt to og en halv milliard engangskopper årlig i Storbritannia. De fleste av disse er ikke resirkulerbare, og resulterer i om lag 25 000 tonn avfall i året.

Hammond forklarte at regjeringen ikke hadde tro på at dette ville gi tilstrekkelig endring i bruken, men at de ville komme tilbake til det dersom bransjen ikke viser tilfredsstillende framgang.

- Ikke ambisiøst nok

På tross av de ambisiøse målene er det ikke alle som er like imponerte over regjeringens planer. Flere miljøorganisasjoner har kritisert at selve plasttiltakene ikke var mer ambisiøse, i tillegg til en mer helhetlig mangel på klimafokus.

- Vi står midt oppi en plastkrise, og likevel klarer ikke ministeren å ta de små skrittene som trengs. De burde ha innført en skatt på engangskopper og på flere former for plast, sier generalsekretær i Greenpeace UK, John Sauven.

- Det er tre uker siden verdens fremste klimaforskere fastslo at vi kun har tolv år på å snu de irreversible og katastrofale konsekvensene av klimaendringene. Det ser ut som den britiske regjeringen ikke fikk det med seg.

Andre mener regjeringen har valgt en god tilnærming. Sjef for et av Storbritannias store resirkuleringsselskaper, David Palmer-Jones i Suez recycling and recovery, sier til The Guardian at han er glad for at regjeringen velger en helhetlig beskatning, framfor en mer stykkevis tilnærming.

Initiativ fra næringslivet

Tiltaket ble presentert samme dag som 250 av verdens største merkevarer, inkludert Coca-Cola, Kellogg's og Nestlé forpliktet seg til å kutte all plastsøppel innen 2025.

Initiativet er resultat av et samarbeid mellom The Ellen MacArthur Foundation og FNs klimaprogram, og kom i kjølvannet av et massivt press på merkevarene for å redusere bruken av ikke-resirkulerbar plast.

FNs miljøsjef Erik Solheim har omtalt initiativet som «det mest ambisiøse tiltaket vi har sett for å bekjempe plastforsøplingen, men heller ikke her er Greenpeace overbevist.

- Initiativet er et sted i riktig retning, men problemet er at selskapene fortsatt har mulighet til å prioritere resirkulering over reduksjon og gjenbruk. De blir ikke pålagt å sette faktiske mål og redusere den totale mengden engangsplast de selger. De kan egentlig fortsette som før selv om de har signert avtalen, sier sjef for Greenpeace Indonesia, Ahmad Ashov.