Store aksjetap i pensjonskassene

Oslo Sporveiers pensjonskasse har et urealisert aksjetap på 400 millioner kroner, mens fjorårets «versting», Halden kommunale pensjonskasse, er helt ute av aksjemarkedet. Kredittilsynet følger nøye med på utviklingen i pensjonskassene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

De frittstående pensjonskassene i kommuner og fylker presses fra to kanter. Både børsfallet og det kostbare lønnsoppgjøret tynger økonomien.

Kredittilsynet sendte for tre uker siden ut et brev til alle landets private og kommunale pensjonskasser, hvor de ble minnet om reglene for kapitaldekning.

- Pensjonskassene ble bedt om å melde fra til oss hvis de ikke har tilstrekkelig dekning. Foreløpig har ingen gjort det, sier seniorrådgiver Trond Brun-Gulbrandsen i Kredittilsynet til Dagbladet.

Aksjetap

Pensjonskassene i Oslo Sporveier og Kristiansand kommune har siden nyttår måttet selge ned aksjepostene sine for å opprettholde bufferkapitalen.

Olaf Gohn, direktør i Oslo Sporveiers pensjonskasse, synes at de klarer seg bra til tross for store aksjetap.

- Vi har tapt noen hundre millioner, men eier forholdsvis lite aksjer og er fornøyd med resultatet så langt. Mens andre pensjonskasser har negativ avkastning, har vi en positiv avkastning på 0,3 prosent hittil i år, sier han.

- Vi har solgt tre- fire prosent av aksjene våre siden nyttår. Det er klart vi har tapt penger på det. Vi har også store papirtap på de aksjene vi fremdeles eier, sier Magnar Flaa ved Kristiansand kommunale pensjonskasse.

- Vi har ikke solgt aksjer i det siste, men velger å sitte med dem og håper at det snur, sier daglig leder Helga B. Rose i Arendal kommunale pensjonskasse.

Hun har beregnet det urealiserte aksjetapet til rundt ni millioner kroner. Men med en aksjeandel på bare 12 prosent kommer hun likevel ut hårfint i pluss etter første halvår.

Dobbelt press

Trondheim kommunale pensjonskasse er en av de store, med en forvaltningskapital på 2,5 milliarder kroner.

- Vi har fortsatt noe i aksjer, omkring 12 prosent. Derfor rammes vi av børsfallet, og har så langt et dårlig år. Samtidig medfører lønnsoppgjøret kraftig økte forpliktelser, slik at vi presses fra to kanter, sier daglig leder Kjell Taftø til Dagbladet.

- Vi har aldri vært over 18- 19 prosent aksjeandel. Det førte til at vi hang noe etter i de gode aksjeåra. Men nå har vi sluppet billigere enn andre, sier Taftø.

I Bergen har Rolf Karlsen full kontroll over aksjeandelen.

- Vi har vært defensive og beskjedne hele veien. Papirtapet er på 90 millioner, men fordi vi ikke skal selge er det ingen grunn til panikk, sier han.

Sigve Melin sitter i Stavanger kommune og forvalter 120 millioner som minker raskt, år for år. Hovedsakelig fordi pensjonsforvaltningen er overlatt til Kommunal landspensjonskasse (KLP).

- Vi har solgt 10 prosent av aksjene våre i 2002 for å tilfredsstille lovverket, som sier at vi bare kan ha 35 prosent av forvaltningskapitalen i aksjemarkedet, sier Melin.

Ute av aksjer

Halden kommunale pensjonskasse tapte i fjor 55 millioner kroner på høyrisikoinvesteringer i it-aksjer og derivater. Det daværende styret etterforskes av Økokrim.

Nå har pensjonskassa i Halden slått kontra, og eier ikke lenger aksjer.

- Etter turbulensen i 2001 valgte vi å holde oss unna aksjemarkedet, sier Danota Dabrawska.

Også Haugesund kommunale pensjonskasse har kvittet seg med aksjene sine.

- Vi solgte oss ned til halvparten i mars/april, og gikk helt ut i begynnelsen av juli, forteller daglig leder Ove Risanger til Dagbladet. Dermed unngikk de julikrakket.

- Nå har vi pengene i banken til 7,4 prosent rente, og venter til seinhøstes eller tidlig vinter før vi går inn igjen.

Haugesund hadde 16 prosent aksjeandel på det meste i år. Aksjene ble solgt med tap.

IKKE BEKYMRET: Trikkefører Nina Beate Larsen lar seg ikke bekymre av at pensjonskassa hun tilhører har tapt nesten en halv milliard på grunn av børsfallet.