Bompenger

Store bompengeforskjeller: Her betaler bilistene mest

Noen steder tar det offentlige nesten hele regninga for bompengefinansierte strekninger, andre veier må bilistene betale av egen lomme. - Dette skjer på Frps vakt, sier Sp.

OMDISKUTERT: Bompenger er på alles lepper for tiden. Bildet viser trafikk inn til Drammen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
OMDISKUTERT: Bompenger er på alles lepper for tiden. Bildet viser trafikk inn til Drammen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpixVis mer

- Med den forrige regjeringen betalte bilistene en bompengeandel på 40 prosent, mens denne regjeringen har redusert andelen til 28 prosent, uttalte finansminister Siv Jensen (Frp) nylig i en pressemelding.

Det poenget har Frp hamret fram igjen og igjen den siste tiden.

Det betyr at 28 prosent av pengene som er planlagt brukt på framtidige veiinvesteringer i Nasjonal Transportplan for 2018 - 2029, skal hentes inn gjennom bompenger.

MENER DET ER URETTFERDIG: Ordførerkandidator Ap i Elverum, Lillian Skjærvik, syns på ingen måte det er greit at regninga for den nye motorveien blir sendt til bilistene. Video: Bjørn Langsem. Klipp: Emilie Rydning / Dagbladet Vis mer

Tallet sier altså ingenting om hva som er andelen folk betaler i bompenger for ulike veiprosjekter i dag.

Den er mye høyere, viser en oversikt Dagbladet har fått fra Samferdselsdepartementet.

- Du kan si at bompengeandelen i de prosjektene som har bompenger, verken har gått noe særlig opp eller ned, samlet sett, men det er blitt større og flere prosjekter, og dermed har bompengene samlet sett økt, sier Askill Harkjerr Halse i Transportøkonomisk Institutt til Dagbladet.

Ser man bare på prosjektene som har innkreving i dag, er bompengeandelen i snitt 60 prosent, viser oversikten.

Store forskjeller

Da er de store bypakkene rundt Trondheim, Oslo, Bergen og Stavanger holdt utenfor oversikten til Samferdselsdepartementet.

Det er stor variasjon i hvor mye av kaka det offentlige betaler.

Ett av veiprosjektene i Norge er hundre prosent finansiert av bompenger, nemlig den norske delen av Svinesundforbindelsen, som startet innkrevingen i 2005.

Nye Kråkerøyforbindelsen i Østfold, Ryfast i Rogaland, og Kvammapakken i Hordaland har også en bompengeandel over 90 prosent.

I motsatt ende av skalaen er Jondalstunnelen i Hordaland (11 prosent bompenger) og to delstrekninger av ny E6 på Helgeland i Nordland, hvor bompengeandelen er 13 og 20 prosent.

- Det har både med hvor mye man er villig til å betale fra statens side, og lokalt, og hvor mye som er mulig å ta inn. Hvis trafikkgrunnlaget ikke er stort nok, er det ikke noen vits i å ha for mye bompenger. Derfor vil andelen typisk være høyere i områder med en del trafikk. I tillegg spiller dragkampen om midlene inn, sier Harkjerr Halse.

Dermed kan man også forskjell på ulike deler av landet - selv om det ikke er noen eksakt vitenskap. Finnmark har ikke et eneste bompengeprosjekt som er i drift i dag.

Lang levetid

Nordland ser ut til å ha lavest bompengeandel på sine prosjekter med 36 prosent. For bompengeprosjektene i Rogaland er bompengeandelen 81 prosent, til sammenlikning.

Bompengeprosjekter har ofte en innkrevingstid på rundt 15 år.

Det eldste av prosjektene som fortsatt har innkreving i dag, startet allerede i 1995, men det er særlig de siste 10 åra at bompengeinnkrevingen har skutt fart. Av de 54 prosjektene som er i drift i dag, har snaut halvparten, 26, hatt oppstart etter at Erna Solberg (H) ble statsminister i 2013.

- En bløff

I år bevilger regjeringen 200 millioner kroner til å slette bompengegjeld på tre eksisterende bompengeprosjekter.

Senterpartiets Geir Pollestad fnyser - og påpeker at det er lite verdt når det allerede i år åpnes 92 nye bomstasjoner.

De 10 prosjektene med lavest bompengeandel
BompengeprosjektFylkeOppstartBompengeandel
Fv 107 JondalstunnelenHordaland201211
E6 Nord-Trøndelag grense-Korgen (E6 Helgeland sør)Nordland201713
E6 Korgen - Bolna (Helgeland nord)Nordland201520
E18 Gulli - LangåkerVestfold201527
Fv 78 Toventunnelen m/tilførselsvegerNordland201328
E6 Hålogalandsbrua og E10 Treldal - LerivikNordland201535
Fv 33 Skreifjella - TotenvikaOppland201638
Fv 858 RyaforbindelsenTroms201140
E6 Øyer - TrettenOppland201244
Fv 546 AustevollsbruaHordaland200544
Kilde: Samferdselsdepartementet

- Det som har skjedd siden 2013 og fram til i dag er at Frp har brukt 500 mrd. mer oljepenger enn den rødgrønne regjeringen gjorde på åtte år, og bare har klart å få symbolske bompengeseiere. Det viser at Frp ikke har prioritert arbeidet med sletting av bompengegjeld, sier han.

- Frp vil argumentere for at mange av disse prosjektene som er i drift i dag er planlagt under den rødgrønne regjeringen?

- Det må de gjerne si, men de har hatt makta i seks år, og dette skjer på deres vakt, sier Pollestad.

Han sier det er «triks i ludo» når regjeringen snakker om en bompengeandel på 28 prosent, ettersom det bare er fire av 54 prosjekter i oversikten til Samferdselsdepartementet som har en så lav bompengeandel.

SNØBALLEN RULLER: Frode Myrhol startet partiet «Folkeaksjonen nei til mer bompenger» i Stavanger. De ligger an til å bli det kommende kommunevalgets store vinner. Hva er partiets politikk, og er de egentlig populister? Reporter: Jørgen Gilbrant / Video: Lars Eivind Bones Vis mer

De nye store bymiljøpakkene er dessuten ikke regnet inn i regnestykket til regjeringen.

- Det viser at dette 28-prosenttallet som regjeringen skryter av er en bløff, og ikke er det som møter bilistene når de er ute og kjører, sier Pollestad.

Frps transportpolitiske talsperson Morten Stordalen mener det er søkt å sammenlikne bompengeandelen i dagens pågående prosjekter med 28-prosentandelen i NTP.

- Epler og poteter

Han viser til at NTP inneholder bare statlige veier, mens det også er mange fylkesveier som har bompengeinnkreving i dag.

- Dette er ikke statens veier. Det er som å sammenlikne epler og poteter. Vi kan ikke stoppe fylkeskommunene fra å bygge vei. Det er også spesielt om Frp skal få ansvaret for veier som er vedtatt lenge før Frp kom i regjering, sier Stordalen.

De ti prosjektene med høyest andel
BompengeprosjektFylkeOppstartBompengeandel
E6 Den nye Svinesundsforbindelsen (norsk del)Østfold2005100
Fv 108 Ny KråkerøyforbindelseØstfold201193
Rv 13 RyfastRogaland201893
KvammapakkenHordaland201090
Fv 64 AtlanterhavstunnelenMøre og Romsdal200689
Rv36 Slåttekås-ÅrnesTelemark201885
E18 Langåker - Bommestad, inkl avbøtende tiltakVestfold200982
Fv 519 FinnfastRogaland200680
E6 Trondheim - Stjørdal, inkl. ny Nidelv bruSør-Trøndelag199579
Fv 45 GjesdalRogaland200476
Kilde: Samferdselsdepartementet

- Uavhengig av hvem som eier veien, er det Stortinget som godkjenner bompengeandelen?

- Frp er opptatt av bompenger og jobber for å redusere bompengeandelene, noe vi gjør hver eneste uke. Vi har prøvd å stemme imot, mens de andre partiene som nå later som om de er imot bompenger, stemmer ned forslag etter forslag, sier Stordalen, og viser til at flere forslag fra Frp som vil redusere bompengene er blitt stemt ned i Stortinget de siste åra.

Han viser til at Frp har økt tilskuddsordningen for redusering av bompengetakster i regjeringsplattformen, og at de faktisk kuttet bompengegjelden med 200 millioner kroner på tre bompengeprosjekter.

- Det ville aldri skjedd hvis Frp ikke satt i regjering. Det var ikke presedens for å slette bompengegjeld da Pollestad satt i regjering, sier han.