Store kostnadsforskjeller mellom Norge og Sverige

En asylsøker under 15 år koster to millioner kroner i året i Norge før de er bosatt. I Sverige er prisen en helt annen.

FORSKJELLIGE SYSTEMER: I Sverige blir enslige mindreårige asylsøkere plassert rett i fosterhjem eller bofelleskap i en kommune. I Norge skiller vi mellom asylsøkere over og under 15 år. Sistnevnte gruppe kommer innunder barnevernets omsorg, og bor på omsorgssenter før de får opphold. Dette bildet er fra Hvalstad transittmottak for asylsøkere mellom 15 og 18 år. Foto: NTB scanpix
FORSKJELLIGE SYSTEMER: I Sverige blir enslige mindreårige asylsøkere plassert rett i fosterhjem eller bofelleskap i en kommune. I Norge skiller vi mellom asylsøkere over og under 15 år. Sistnevnte gruppe kommer innunder barnevernets omsorg, og bor på omsorgssenter før de får opphold. Dette bildet er fra Hvalstad transittmottak for asylsøkere mellom 15 og 18 år. Foto: NTB scanpixVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Barna som kommer over grensa til Norge eller Sverige, møtes av to ulike systemer. To systemer med helt forskjellig prislapp.

I Norge koster én enslig mindreårig asylsøker under 15 år rundt to millioner kroner i året mens de venter på opphold. I Sverige er kostnaden bare 800 000 kroner, viser tall Dagbladet har innhentet fra norske Bufetat og det svenske justisdepartementet.

Noe av prisforskjellen skyldes at barna under 15 år i Norge blir plassert i et omsorgssenter, drevet av barnevernet. Her blir de boende mens de venter på å få opphold. Får de det, noe de aller fleste i den aldersgruppa får, blir de bosatt i en kommune. Enslige ungdommer mellom 15 og 18 år blir plassert på egne asylmottak før bosetting. Prisen på dette tilbudet er 563 000 kroner i året.

Rett i fosterhjem I Sverige skiller de ikke mellom disse to gruppene. Alle barn som kommer alene til Sverige blir sendt rett i fosterhjem eller bofellesskap i en kommune. Her fortsetter de å bo, også etter de har fått opphold. Dette er en langt billigere løsning for de yngste, bekrefter Barne- ungdoms og familiedirektoratet. Kommunene kan imidlertid ikke motsette seg å ta imot disse asylsøkerne.

UTREDER NY MODELL:  Barne- likestillings- og inkluderingsminister, Solveig Horne, opplyser til Dagbladet at departementet vil utrede lovregulering av en ny omsorgssentermodell, som gir grunnlag for lavere kostnader enn dagens modell.
Foto: Nina Hansen / Dagbladet
UTREDER NY MODELL: Barne- likestillings- og inkluderingsminister, Solveig Horne, opplyser til Dagbladet at departementet vil utrede lovregulering av en ny omsorgssentermodell, som gir grunnlag for lavere kostnader enn dagens modell. Foto: Nina Hansen / Dagbladet Vis mer

Camilla Scharffscher Engset, spesialrådgiver for flyktningfeltet i Redd Barna, mener måten de gjør det på i Sverige er interessant.

- Det er viktig å gjøre alt vi kan for å sikre at barn som flykter alene får god nok oppfølging og ivaretakelse. Det kan være Sverige gjør ting på en mer effektiv måte og det kan vi lære av. Jo raskere barnet blir bosatt i en kommune, jo bedre kan det være for barnet, sier Engset til Dagbladet.

- Det høres ut som en god løsning som det er verdt å se nærmere på, sier rådgiver Mona Reigstad Dabour i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS).

Kan komme 5000 Så langt i år har det kommet mer enn 3000 enslige mindreårige asylsøkere til Norge. UDI tror det totalt kan komme opp mot 5000. Av disse er flere enn 1000 under 15 år.

Barneminister Solveig Horne (Frp) skriver i en e-post til Dagbladet at hun er kjent med den svenske finansieringsmodellen. Hun mener systemene i Norge og Sverige er så forskjellige at de er vanskelige å sammenlikne.

- Den svenske regjeringen har for øvrig nå selv foreslått en ny finansieringsmodell, skriver hun.

Dette er snakk om fordeling av tilskudd til kommunene etter en ny fordelingsnøkkel, med forskjellige nivåer for forskjellige bosettingsformer. Den svenske regjeringen vil også komme med et forslag om en ny plasseringsform. Ett av målene er å bremse kostnadsutviklingen.

Lavere bemanning I tilleggsnummeret til statsbudsjettet presiserte regjeringen at enslige mindreårige asylsøkere er en gruppe som må prioriteres høyt og foreslår å øke bevilgningene til omsorgssentre for barn under 15 år med over en milliard kroner.

Samtidig varsler de en lovregulering som kan gi grunnlag for lavere bemanning og bruk av flermannsrom. Dette er Redd Barna bekymret for.

- Jeg har stor forståelse for at dette er vanskelig, men forsvarlig omsorg er det som er viktigst. Konsekvensen av dette er at mange barn blir gående alene med sine tanker og opplevelser uten å ha noen å dele dem med, sier Engset.

I NOAS er de også negative til dette forslaget, men Mona Reigstad Dabour understreker at situasjonen er enda mer kritisk for de enslige mindreårige over 15 år.

- Jeg har sett eksempel på et mottak med 130 beboere, hvor det var fire ansatte til stede, sier hun.

Ny modell Solveig Horne opplyser at departementet vil utrede lovregulering av en ny omsorgssentermodell, som gir grunnlag for lavere kostnader enn i dag. En stykkprisordning kan bli aktuelt.

- Våren 2016 vil jeg legge fram en melding til Stortinget om hvordan regjeringen skal arbeide med langsiktige integreringsutfordringer. Her vil vi blant annet se på hvordan vi kan sikre en rask og god bosetting av enslige mindreårige, særlig dem under 15 år, gjennom ulike bosettings- og tilskuddsordninger. I denne sammenheng vil vi vurdere forslaget til finansiering som er lagt fram av den svenske regjeringen, sier Horne.

Hun understreker at regjeringen fortsatt mener bosetting av flyktninger bør være frivillig for kommunene.

Instagram Følg @dagbladet.no på Instagram

Engset i Redd Barna mener det viktigste er å gi barna et stabilt tilbud, med trygge voksne rundt seg.

- De aller fleste av disse barna får opphold. Vi må ta dem godt i mot og vi må ta vare på dem fra dag én, sier hun.

Instagram Følg @dagbladet.no på Instagram