Revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen

Støre om Listhaug: - Patetisk

Sylvi Listhaug lover lukt av varm mat tilbake på landets sykehjem. I 2019 kommer det 600 000 kroner.

GOD MAT! Ap-leder Jonas Gahr Støre og Moss-ordfører Hanne Tollerud (Ap) var så heldige å få dagens rett på Orkerød sykehjem. Panert fisk med grønnsaker og poteter med smør smakte Ap-duoen utmerket.
GOD MAT! Ap-leder Jonas Gahr Støre og Moss-ordfører Hanne Tollerud (Ap) var så heldige å få dagens rett på Orkerød sykehjem. Panert fisk med grønnsaker og poteter med smør smakte Ap-duoen utmerket.Vis mer

MOSS/OSLO (Dagbladet): Jonas Gahr Støre var i går på Orkerød sykehjem i Moss - og fikk servert varm mat laget i kjelleren på sykehjemmet.

Den panerte fisken, grønnsakene og potetene smakte så godt at det bare lå en liten potetbit tilbake på tallerkenen. Også sjokoladepuddingen til dessert forsvant ned på høykant for Ap-lederen.

- Patetisk

Men da han fikk høre om regjeringens innsats for at flere sykehjem skal få deilig matlukt i gangene, satte torsken seg fast i halsen på Arbeiderparti-lederen.

- Målet er fint, men midlene er helt patetiske, sier Støre, mens han forklarer før neste bit.

- Regjeringen begynner med å kjøre en veldig stram kommuneøkonomi. Så deler de ut smuler i neste omgang. 12 millioner kroner gir måltid til 130-140 personer. Det bor 30 000 på sykehjem i Norge!

Siv Jensen gikk høyt ut i landsmøtetalen til Fremskrittspartiet og lovte at staten skal stille opp med halvparten av pengene når kommuner vil bygge kjøkken på sykehjem. Sylvi Listhaug var da utnevnt til eldre- og folkehelseminister samme dag - og sykehjemsmat er en av hennes hjertesaker.

REVIDERT STATSBUDSJETT: Reaksjoner på Siv Jensens reviderte statsbudsjett. Video: Christian Wehus / Dagbladet Vis mer

600 000 kr i år

I dag kom altså fasiten: 12,5 millioner kroner er i budsjettet som tilsagnsramme til kjøkken på sykehjem.

Det neste punktet fikk Støre først oversikt over i dag - og det provoserer ham ytterligere: 625 000 kroner er satt av i år som «opprettelse av et investeringstilskudd til lokale kjøkkenløsninger med eget produksjonskjøkken fra 1. oktober 2019».

- Drøye 600 000 kroner til å bygge ut kjøkkenkapasiteten ved sykehjemmene i Norge i år! I forhold til hvordan dette ble solgt inn, at det nå skulle lukte varm mat ved alle sykehjemmene ... Nei, det blir ikke noen drahjelp fra regjeringen på dette. Dette er knapper og glansbilder sammenliknet med veldig store ord på Frp's landsmøte, sier Støre til Dagbladet.

Sylvi slår tilbake

Sylvi Listhaug svarer i dag på spørsmål på e-post og er ikke enig i at kommunene skal bygge kjøkken ved hjelp av knapper og glansbilder.

- Disse midlene vil bidra til at flere sykehjem kan få kjøkkenet tilbake. Jeg er glad for at vi får på plass ordningen allerede i år, slik at kommunene kan søke fra 1. oktober, skriver Listhaug.

Og slår tilbake mot den sykehjemsmatspisende Støre:

- Støre har ingenting å bruse med fjærene for. Arbeiderpartiet har selv ikke satt av en eneste krone til kjøkken på sykehjem i sitt alternative budsjett. At Støre nå kritiserer regjeringen, som setter av penger til flere kjøkken, viser at Støres eneste strategi er å svartmale alt regjeringen gjør, sier Listhaug.

Ordfører: - Monner ikke

Listhaug mener hun ser et desperat Arbeiderparti og trekker fram at Arbeiderpartiet i Oslo «regelrett ble tatt i løgn» da de påsto at hun la ned kjøkken på sykehjem i Oslo.

- Jeg er glad for at Frp i regjering faktisk får på plass Norges første egne tilskuddsordning som skal sikre at vi får matlukten tilbake på flere sykehjem. Støre løftet ikke selv en eneste finger for dette da han selv satt som helseminister.

Ordfører Hanne Tollerud i Moss fnyser av at midlene regjeringen nå kommer med skal bidra. I Moss er kjøkkenet i kjelleren på Orkerød sykehjem et storkjøkken for flere institusjoner i kommunen, men som også leverer til sykehjemmet i etasjen over.

- Dette monner ikke i det hele tatt. Det er viktige tiltak, men det koster penger. Når ikke regjeringen leverer på å gi oss midler, blir det ekstra vanskelig, sier Tollerud.

MÅ STRAMME INN: Regjeringen strammer inn i kommunenes frie inntekter. Monica Mæland mener kommunene må bruke anledningen til å effektivisere og modernisere tjenestene. Foto: Hans Arne Vedlog/Dagbladetlikk for å endre bildetekst
MÅ STRAMME INN: Regjeringen strammer inn i kommunenes frie inntekter. Monica Mæland mener kommunene må bruke anledningen til å effektivisere og modernisere tjenestene. Foto: Hans Arne Vedlog/Dagbladetlikk for å endre bildetekst Vis mer

Det går bra i Norge, og dermed strammes kommuneøkonomien inn, går det fram av regjeringens kommuneproposisjon. Regjeringen foreslår at kommunene får en vekst i frie inntekter mellom en og to milliarder kroner i 2020.

Må holde igjen

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland mener den lave veksten gir muligheter både til økt effektivitet og bedre kvalitet i tjenestene.

− På samme måte som vi bruker mer penger i dårlige tider, skal vi holde igjen med offentlig pengebruk når økonomien vokser. Det får også konsekvenser for de økonomiske rammene for kommunesektoren, sier Mæland i en pressemelding.

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener regjeringens politikk rammer det som trenger det mest i kommunene.

- Bryr seg ikke om forskjeller

- Det er interessant at regjeringen sier at kommunene må regne med strammere budsjetter i gode tider, mens regjeringen selv i sitt eget statsbudsjettbudsjett øker oljepengebruken kraftig midt i budsjettåret.

Og når de gjør det, tar de ikke tak i de utfordringene de burde se etter, nemlig økende forskjeller. Det er de ikke opptatt av.

- Her er det budsjettert med økte inntekter, fordi arbeidsavklaringspengene går ned. Det er mennesker som mister en stønad midt i en kritisk fase, og de skriver at utgifter til uføre vil gå opp. Det er en fortsettelse av økte uførebetalinger.

- De som må betale regninga for disse menneskene som må over på sosialtrygd, er kommunene. Da øker forskjellene. Når regjeringen strammer inn overfor kommunene, vil det ramme kjerneoppgavene.

- Det blir trangere rammer for skolen, barnehagen, oppfølging av barnehagenormen, mulighet til å gi skolemat og bedre skolehelsetjeneste, mulighet til god hjemmepleie for de eldre og å bygge ut eldreomsorgen.

Og farsen i dette budsjettet er Siv Jensens og Sylvi Listhaugs store skryt om støtteordning til kjøkken på sykehjemmene, sier Støre.

I helse- og omsorgsdepartementets reviderte budsjett foreslås det å sette av 625 000 kroner mer i år til «opprettelse av et investeringstilskudd til lokale kjøkkenløsninger med eget produksjonskjøkken fra 1. oktober 2019. Det foreslås en tilsagnsramme på 12,5 mill. kroner. Bevilgningen på 625 000 kroner er knyttet til første års utbetaling i 2019. Tilskuddet skal forvaltes av Husbanken», heter det.

For at Husbanken skal få tid til å klargjøre søknads- og saksbehandlingsløsningen innføres ordningen fra 1. oktober 2019, står det videre. Tilskuddet til lokalt kjøkken er en del av regjeringens reform «Leve hele livet», og kan gis til kjøkken i eksisterende sykehjem og omsorgsboliger.

Åpen kjøkkenløsning

- Målet er å gjøre mat og måltider til en bedre opplevelse og styrke det ernæringsmessige tilbudet ved å bringe matlaging tettere på beboerne i sykehjem og omsorgsboliger.

For å skape nærhet mellom matlagingen og beboerne er det ønskelig at kjøkkenløsningen utformes slik at produksjonen av mat er åpen med minst en vegg ut mot fellesareal/spiseplass, heter det i revidert budsjett.