STORE UTFORDRINGER: PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland tok ansvaret for en sikkerhetstjeneste som var svært omstridt i kjølvannet av 22. juli-angrepene. I dag fikk justistminister Grete Faremo anbefalinger fra et offentlig utvalg om endringer i PST-organisasjonen.
Arkivfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
STORE UTFORDRINGER: PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland tok ansvaret for en sikkerhetstjeneste som var svært omstridt i kjølvannet av 22. juli-angrepene. I dag fikk justistminister Grete Faremo anbefalinger fra et offentlig utvalg om endringer i PST-organisasjonen. Arkivfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpixVis mer

Store utfordringer for PST

Utvalg mener Politiets sikkerhetstjeneste har utfordringer med mangefull ledelse, organisering og dårlig effektivitet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): - Det er avgjørende for vår trygghet at vi har en sikkerhetstjeneste som er godt nok rustet for å løse sitt samfunnsoppdrag, skriver justis- og beredskapsminister Grete Faremo i en pressemelding.

Faremo nedsatte i april et eksternt utvalg som skulle evaluere hvordan den norske sikkerhetstjenesten arbeider og hva de prioriterer.

Sikkerhetsorganisasjonen har fått mye kritikk i kjølvannet av 22. juli, og utvalget skulle også finne ut om PST har nok ressurser.

Rapporten fra utvalget ble mandag overlevert til Faremo. 

Forsømt trusselbildet Utvalget mener mange av utfordringene i PST kan føres tilbake til mangelfull ledelse, uhensiktsmessig organisering og lite effektive arbeidsprosesser.

De konkluderer med at PST ikke har tilstrekkelig fokus på det brede trusselbildet i Norge og endringer i dette. PST fokuserer i stedet på løpende saker.

- PST har i de senere år ikke klart godt nok å løfte blikket slik at endringstrekk ute i verden fanges opp. PST har latt seg grave ned i krevende saker som man har hatt foran seg der og da, men har da forsømt det bredere bildet, sier Traavik.

Trenger forbedringer Traavik beskriver PST som en statisk, tradisjonsbundet og litt baktung organisasjon, og kommer med 50 konkrete forslag til forbedringer. Noen er enkle, mens andre er mer omfattende.

Blant annet mener de at antallet PST-kontorer utenfor Oslo bør skjæres ned til åtte til ti enheter, og de vil ha en styrking av PSTs kapasitet på analyse og etterforskning. Videre foreslås det store endringer i organisasjonsstrukturen, for å bedre innhentingen av informasjon.

- Dette gjelder ledelsesutvikling, teknologiutvikling og kompetansebygging. Det trengs et krafttak for å komme inn på et ryddigere og bedre spor, sier Traavik til NTB.

Traavik understreker likevel at PST sitt arbeid er godt.

Ny enhet for trusselanalyse For å utnytte ressursene bedre foreslår utvalget å slå sammen PSTs livvakttjeneste og den Kongelige Politieskorte, og vil samtidig at bemanningen av livvakttjenesten styrkes.

I tillegg vil utvalget at etableres en ny enhet som skal utarbeide felles trussel- og risikoanalyser. De foreslår at enheten skal ledes av PST, med deltakelse fra Etterretningstjeneste og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.

Sammenlignes med Norden Utvalget skulle sammenligne PST med de andre nordiske sikkerhetstjenestene. Den svenske Säkerhetspolisen (Säpo) har gjenomgått store omorganiseringer, og Kjell Vikström fra Säpo, som var sentral i den omorganiseringen, er en av de som nå har vurdert PST.

Vikström har tidligere vært sjef for Säpos livvaktstyrke og er nå fungerende sjef for avdelingen som organiserer Säpos økonomi, service, personalhåndtering, IT-teknikk og kommunikasjon.

Dagbladet kommer med mer