Storebrand og DnB neste?

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Det mest iøynefallende resultatet av at Kreditkassen nå blir solgt til MeritaNordbanken, kan bli at det kommer nytt alvor inn i tanken om å slå sammen DnB og Storebrand. Slik vi nå ser konturene av den framtidige strukturen i norsk finansnæring, kan det være fornuftig. Med staten som stor eier vil det også kunne sikre at et fusjonert finanskonsern blir under nasjonal kontroll.
  • Men staten burde også ha beholdt en betydelig aksjepost i MeritaNordbanken i stedet for å ta ut hele salgssummen i kontanter. Det var riktig å holde igjen i forhandlingene slik at prisen ble presset opp. Men penger er jo noe som bare skaper problemer for norske politikere. Med en stor aksjepost i den nye nordiske storbanken ville Norge gjennom staten ha hatt betydelig innflytelse over bankens videre utvikling. Men Stortinget ville ha kontanter, og dermed går vi glipp av en verdiutvikling som vi må tro ville ha gitt større utbytte i det lange løp.
  • Problemet med en sammenslåing av DnB og Storebrand er selvsagt at det vil skape en dominerende aktør på liv- og pensjonssiden. Vital, som eies av DnB, og Storebrands tilsvarende virksomheter vil utgjøre om lag 60 prosent av markedet, og våre konkurransemyndigheter har allerede ved flere anledninger sagt at det ikke går. Nå reises det rett nok spørsmål om livsforsikring bør sees som sparing, men det er åpenbart en tanke som ennå ikke har fått gjennomslag hos myndighetene.
  • Vi har liten tro på at det vil bli ro innenfor det norske finans- og kapitalmiljøet før det skjer noe med de to gjenværende store selskapene. Nå er det DnB som står fram som den sterke partneren som kan ta ledelsen i et eventuelt fusjonsinitiativ. En sammenslutning vil gi en konkurrent med tyngde til MeritaNordbanken, ikke bare i Norge, men i Norden. Det kan være bra. Men om det gagner de små kundene, er mer enn tvilsomt. De må nok belage seg på å utføre banktjenestene selv, hvis de ikke finner seg en liten sparebank med sans for småkundeservice. Og dem blir det færre og færre av.