Storkapitalist frykter kapitalismens sammenbrudd

Mangemillionæren og finansspekulanten George Soros frykter at det globale kapitalistiske system er i ferd med å rakne.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Han framsatte tirsdag i en høring i den amerikanske kongressen forslag om å opprette en internasjonal institusjon for å stabilisere finansmarkedene. Soros kom også med en innstendig oppfordring om å bevilge mer penger til Det internasjonale pengefondet IMF.

Soros, som selv har tjent milliarder på valutaspekulasjoner, viser til den dype krisen i Asia og Russland for å få fram at det internasjonale finansmarkedet står på randen av sammenbrudd.

- Noen asiatiske børser har hatt større nedgang de siste månedene enn Wall Street under krakket i 1929, med påfølgende økonomisk sammenbrudd. I Indonesia er alt som er bygd opp gjennom 30 år tapt, og levestandarden tilbake på 60-tallsnivå, sa han.

Den ungarskfødte investoren har også tidligere gjort seg bemerket med sin skarpe kritikk av den utemmede framveksten av laissez-faire-kapitalismen, som ifølge Soros truer demokratiet.

Kapitalen snur

Fram til krisen i Thailand sommeren 1997 fungerte det globale finansmarkedet slik at risikovillig kapital i store mengder ble pumpet ut fra sentrum til periferien. Det bidro til sterk vekst i de framvoksende økonomiene både i den tredje verden og i Øst-Europa.

Men med Asia-krisen har strømmen snudd. Nå flykter kapitalen i stadig større fart fra periferien tilbake til trygg havn, særlig i USA. Det kan på lengre sikt føre til kredittørke, sammenbrudd i den internasjonale handel, negativ vekst og økende arbeidsløshet over hele verden.

Soros sier at krisen nå er så sterk i periferien av det kapitalistiske system at enkelte land har falt av vogna og ligger i grøfta, som Indonesia og Russland, mens andre, som Malaysia, frivillig har trukket seg ut for å berge sin egen økonomi. Kapitalflukten sprer seg til alle markeder som oppfattes som risikable, i det siste er også Latin-Amerika rammet. Et sammenbrudd der vil være dramatisk for USA, som har 21 prosent av sin eksport til regionen.

Alarmen ringer

Det er sammenbruddet i Russland som ifølge Soros for alvor viser at man ikke lenger kan vente med å gripe inn. Men utsiktene til at noe blir gjort, er ikke gode, rett etter at G7-landene unnlot å ta affære.

Først og fremst haster det ifølge Soros med å erkjenne at det globale finansmarkedet ikke går mot balanse, men er grunnleggende ustabilt i sin natur. Bølgebevegelsen av oppgang og nedgang kan lett komme ut av kontroll og velte den ene økonomien etter den andre.

Soros foreslo allerede for flere år siden å opprette en internasjonal kredittforsikringsinstitusjon som i prinsippet kan spille samme rolle på det globale plan som en sentralbank på det nasjonale plan. Men da ble kapitalflukten ennå ikke oppfattet som et problem, og forslaget ble ignorert. Nå ber han Kongressen om å vurdere forslaget på nytt.

Andre prioriteringer

Men det spørs om Soros har valgt et dårlig tidspunkt til å henvende seg til Kongressen om så tunge saker. Selv om verdensøkonomien er i ulage, er Kongressen for tida mer opptatt av president Clintons privatliv. Dessuten er det sterk skepsis til IMF blant mange av kongressens medlemmer.

På venstresiden kritiseres IMF for å selv å ha forårsaket krisene ved å kreve for langtrekkende reformer og sosiale nedskjæringer. Men mer utbredt er høyresidens holdning om at USA ikke har noe ansvar for å hjelpe til å støtte opp under uansvarlige land og spekulanter, som kan steke i sitt eget fett.

Storspekulant

Soros er en omstridt og innflytelsesrik aktør, både økonomisk og etterhvert også politisk. Han er blant annet blitt beskyldt av Malaysias statsminister Mahathir Mohamad for å være medskyldig i finanskrisen i Asia.

Han er også sterkt engasjert i menneskerettsspørsmål. Han har bidratt med milliarder til utviklingsprosjekter både i Sør-Afrika og Øst-Europa. For eksempel ga han i 1993 mer til Bosnia enn Norge gjorde.

Kort etter at han tjente flere milliarder kroner på å angripe det britiske pundet for noen år siden, overførte han en tilsvarende beløp i bistand til Russland. Han gjorde klart at han ikke hadde noen dårlig samvittighet for å ha svekket pundet, og at de 12 pundene hver brite tapte på devalueringen kom til bedre nytte som utviklingshjelp i Russland.

(NTB)

BEKYMRET BØRSHAI: Mangemillionæren og finansspekulanten George Soros frykter at det globale kapitalistiske system er i ferd med å rakne.