Storm mot Riber-Mohn

Høyesterettsdommer Georg Fr. Rieber-Mohn høster storm etter sitt kontroversielle brev til Valgerd Svarstad Haugland.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Han har utvist dårlig skjønn og dømmekraft og har undergravd sin nøytralitet som høyesterettsdommer, mener Ap-nestleder Jens Stoltenberg. - Uklokt, men en tilgivelig tabbe, sier Frp-formann Carl I. Hagen.

Reaksjonene på Rieber-Mohns private støttebrev til barne- og familieminister Valgerd Svarstad Hauglands familiepolitikk er gjenstand for intens debatt i det politiske og juridiske miljøet. Kritikken varierer i styrke.

Stoltenberg mener både Rieber-Mohn og Svarstad Haugland har rotet til sine roller.

- En høyestrettsdommer kan ikke skrive et brev om politiske spørsmål og tro at det skal være unntatt offentlighet. Da utviser han dårlig skjønn og dømmekraft.

- Undergraver

Stoltenberg mener det er viktig at Høyesterett ikke opptrer politisk.

- Det er åpenbart Rieber-Mohn klar over. Derfor ber han i sitt brev til statsråden at dette ikke blir offentlig. Man kan mene hva man vil om KrFs familiepolitikk. Men at han som dommer gir uttrykk for sitt syn, undergraver den nøytraliteten som en høyesterettsdommer må ha.

Rieber-Mohn vil få problemer med sin nøytralitet og sin integritet hvis Høyesterett får saker til behandling om barnevernets praktisering av lov om kontantstøtte. I tillegg er det uheldig av Svarstad Haugland å forsøke å hemmeligholde brevet, mener Stoltenberg.

Høyesterettsadvokat Harald Stabell er av samme oppfatning.

- Dette er svært uklokt av Rieber-Mohn. Særlig når Svarstad Haugland i mars i Aftenposten nærmest la skylda på utearbeidende foreldre for manglende omsorg og vold i hjemmet. Dermed anga hun en årsaksfaktor som Rieber Mohn her kan hevdes å gi sin støtte til, uttaler Stabell.
- Høyesterett er engasjert i barnevernssaker og også i voldssaker hvor barn er involvert. Derfor kan Rieber-Mohns støtte til Svarstad Haugland bli et problem for ham. Han kan lett komme i en situasjon hvor hans støtte til Svarstad Haugland kan berøres av en enkeltsak. Det kan svekke tilliten til hans objektivitet og integritet som dommer, mener Stabell.

Klosset

Frp-formann Carl I. Hagen mener det er en klosset og uklok handling fra Rieber-Mohns side. Men han understreker at det er tilgivelig tabbe.

- Det var uklokt, men heller ikke mer enn det. Det er forsøket på hemmelighold fra statsrådens side som har gjort det til en sak. Ellers hadde saken vært innholdet i hans foredrag, som er veldig bra.
Hagen presiserer at Rieber-Mohn ikke har skrevet på Høyesteretts brevark, selv om han har titulert seg som høyesterettsdommer på brevarket.

- Det er hans personlige brevark for høyestrettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn hvor det står tittel og adresse. Det er mange kjente mennesker som gjør det. Dessuten er dette et åpenbart privat brev. Det er ingen som leser brevet som vil misforstå det. Dette er småtteri mot hans rolle i Furre-saken. Nå virker det som om noen er ute etter noe å sette fingeren på, sier Hagen.

<B>STERK KRITISK: Jens Stoltenberg er sterk kritisk til at Høyesterettsdommer Riber-Mohn har sendt et støttebrev til regjeringen. Han får blant annet støtte av advokat Harald Stabell.