Større underskudd

Det demokratiske underskuddet i EU er økt igjen etter valget til nytt EU-parlament. Valgdeltakelsen sank ned på amerikansk nivå. Parlamentet, som tidligere i år grep øyeblikket og fikk avsatt den svake kommisjonen til Jacques Santer, klarte ikke å ta neste skritt. Tvert imot ble valget et tilbakeslag for den politiske legitimiteten til det eneste EU-organet som blir direkte valgt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Europaparlamentet begynte som et supperåd uten politisk innflytelse, på linje med NATOs parlamentariske forsamling. NATO-parlamentarikerne er et mislykket forsøk fra femtitallet på å gjøre forsvarsalliansen til noe mer enn det. I Europaparlamentets første år var det grupper av parlamentarikere fra de bakre benker i de nasjonale forsamlingene som reiste på europatur. Ingen brydde seg om hva de sa og gjorde. Men tidligere i vår fikk parlamentarikerne altså sjeldne førstesider og ørens lyd. Det kan bli en stund til det skjer igjen. Svært mye tyder på at Ministerrådet, og EU-kommisjonen under Romano Prodis ledelse, nå kommer til å befeste sine maktposisjoner.

  • Økt innflytelse for parlamentet måtte ha skjedd på bekostning av Ministerrådet. Det har i stedet for å tape innflytelse nettopp utpekt Javier Solana til generalsekretær med ansvar for å utforme EUs felles forsvars- og sikkerhetspolitikk etter at Vestunionen er blitt integrert i EU. I den prosessen er ikke Europaparlamentet tiltenkt noen rolle, til tross for at Solanas prosjekt blir mer enn den papirtigeren Vestunionen var. Solana skal få en viss tilgang til å disponere NATOs militære ressurser. Og han skal realisere sitt prosjekt samtidig med at EU på Balkan står foran sin største gjenoppbyggingsoppgave etter den andre verdenskrigen.
  • Europaparlamentet består for en stor del av temmelig forhenværende politiske størrelser, i tillegg til protestkandidater og noen kjendiser med høyst uklar politisk profil. Det er vanskelig å se hvem av de valgte luksuspendlerne mellom Brussel og Strasbourg som kan sikre skansen parlamentet erobret i vinter, og utvide den. Den mest sannsynlige utviklingen er at parlamentet må vente noen år før det igjen kan øke sin innflytelse. Men det er samtidig i tråd med hvordan de andre EU-institusjonene har utviklet seg. Da Jacques Delors ble president i EU-kommisjonen i 1984, startet en gyllen epoke for dette organet. Delors markerte kommisjonen, drev fram politiske initiativ og omfattende reformer som endret og styrket EU. Delors kunne arbeide sammen med Europa-overbeviste politikere som Helmut Kohl i Tyskland og Frangois Mitterrand i Frankrike.
  • Kohl tapte valget i fjor, og Mitterrand er død. Det enorme Europa-prosjektet kulminerte med lanseringen av EUs felles valuta, euroen, ved årsskiftet, og kollapset midlertidig ved at kommisjonen til Jacques Santer ble sparket. Etter den første begeistringen etter lanseringen, har euroen befunnet seg på en stadig synkende kurs. Utsiktene til et langvarig militært og økonomisk hjelpeprosjekt på Balkan bidrar til å trekke den ned.
  • Med en valgdeltakelse rundt 50 prosent blant EUs 297 millioner velgere i 15 medlemsland, har EU-politikerne fått en klar melding om at velgerne synes Brussel og Strasbourg er fjerne kloder. EU-saker opptar i det hele tatt velgerne i liten grad. I London fikk Tony Blair et varsel om at han ikke er uovervinnelig. I Berlin gikk samme beskjed til Gerhard Schröder mens Tyskland innehar formannskapet i EU. Det var ikke Blairs og Schröders «tredje vei» som trakk til seg de av velgerne på venstresiden som gadd å avlegge stemme, men det langt mer tradisjonelle franske sosialdemokratiet. For øvrig var det sentrum- høyre-velgerne som triumferte. Deres representanter ble Europaparlamentets største gruppe, stikk i strid med den nåværende fordelingen av regjeringsmakt i Europa.
  • Sveriges statsminister Göran Persson kalte den lave valgdeltakelsen «en katastrofe». Han vil sette inn tiltak for å hindre at deltakelsen synker ytterligere ved valget i 2004. Mislykkes det, kan parlamentet forsvinne helt ut over sidelinjen.