- Største reform siden euroen ble innført

EU-kommisjonen skal overvåke de nasjonale økonomiene slik at boligbobler og andre problemer kan oppdages i tide.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

|||EU-landene er enige om hvordan unionens budsjettregler kan håndheves strengere. Avtalen er et stort skritt framover, mener EU-president Herman Van Rompuy.

- Dette blir den største reformen av pengeunionen siden innføringen av euroen, fastslo han etter et møte for EUs finansministre i Luxembourg i dag.

De ble enige om at EU-kommisjonen skal overvåke de nasjonale økonomiene slik at boligbobler og andre problemer kan oppdages i tide.

Sanksjoner mot land som har for stort underskudd på statsbudsjettet eller for høy statsgjeld, skal innføres raskere enn i dag.

Risikerer bøter Sanksjonene, som i ytterste konsekvens kan ta form av bøter, vil bli ilagt budsjettsyndere i eurosonen seks måneder etter at de har mottatt første advarsel. Og kun et kvalifisert flertall av regjeringene i EU vil ha mulighet til å stanse straffetiltakene.

Slik systemet er i dag, kan økonomiske sanksjoner først ilegges land etter en omstendelig prosess som kan vare i flere år.

Samkjørte stormakter Den nye avtalen er basert på forslag som ble lagt fram av EU-kommisjonen i forrige måned. Enighet mellom stormaktene Frankrike og Tyskland mandag dannet utgangspunkt for avtalen som resten av finansministrene sluttet seg til under møtet i Luxemburg.

Frankrike og Tyskland mener reformene krever endringer i Lisboa-traktaten. I tillegg tar de til orde for at land som begår grove brudd på reglene i pengeunionen (EMU), bør fratas stemmeretten i europeiske beslutningsorganer.

Det er imidlertid uvisst om disse to forslagene har nok støtte til å bli endelig vedtatt. En rekke spørsmål knyttet til detaljene i reformene blir stående ubesvart i mandagens avtale.

Luxembourgs statsminister Jean-Claude Juncker, som fungerer som leder for EUs finansministre, sier det er for tidlig å felle dom over reformene siden mange av detaljene ikke er avgjort.

Stabilitetspakten Etter finanskrisen, krisen i Hellas og problemene for euroen i vår har EU forsøkt å stramme inn disiplinen og få medlemslandene til å følge reglene i stabilitetspakten.

Den sier blant annet at budsjettunderskuddene skal være på maksimalt 3 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP), og at statsgjelden ikke skal være over 60 prosent av BNP. Disse reglene bryter de fleste av EU-landene i dag.

Landene har lenge vært enige i teorien om at det er nødvendig med nye regler. Men arbeidet med detaljene har vært svært vanskelige siden sanksjonene kan ramme dem selv.

Den nye avtalen må godkjennes av stats- og regjeringssjefene i EU-landene på et møte i slutten av neste uke. I tillegg skal EU-parlamentet behandle saken.
(NTB)