STØTTER: Agathe Waage, leder for Elevorganisasjonen, (t.v.) og Ina Libak, leder i AUF støtter forslaget om å . Foto: Gunnar Ringheim / Dagbladet
STØTTER: Agathe Waage, leder for Elevorganisasjonen, (t.v.) og Ina Libak, leder i AUF støtter forslaget om å . Foto: Gunnar Ringheim / DagbladetVis mer

Stortinget i skvis: Skal unge asylsøkere få fortsette på skolen mens de venter på utsendelse?

- Jeg håper at Arbeiderpartiet lander riktig i denne saken, sier AUF-leder Ina Libak.

SV foreslår å endre loven, slik at retten til videregående opplæring for ungdom med endelig avslag på asylsøknad, gjelder fram til utsendelsesdato. Saken er blitt en nøtt for Stortinget, der utdanningskomiteen nå har utsatt konklusjonen etter innspill om fare for signaleffekt overfor andre potensielle asylsøkere.

Høy og mørk

Mona Fagerås, SV-medlem i utdanningskomiteen, håper stortingspolitikerne kan behandle saken som en utdanningssak, og ikke noe annet.

SV: Mona Fagerås (SV), medlem i utdanningskomiteen på Stortinget. Foto: Gunnar Ringheim / Dagbladet
SV: Mona Fagerås (SV), medlem i utdanningskomiteen på Stortinget. Foto: Gunnar Ringheim / Dagbladet Vis mer

- Jeg har et inderlig håp om at behovet for å være høy og mørk i innvandringsspørsmål kunne settes til side når det gjelder akkurat denne gruppa. Vi burde kunne legge ei hånd rundt de 60-70 ungdommene det dreier seg om og si til dem at de skal få lov til å fortsette skolegangen til den dagen de sendes ut av Norge.

- Utdannelse er aldri bortkastet. Hvis vi kan være med på å gjøre dem bedre rustet før de skal tilbake til hjemlandet, så er det en god ting. Å etablere nasjonale retningslinjer er i tråd med de forpliktelsene vi har gjennom FNs konvensjoner, sier Mona Fagerås.

Ufrivillig ureturnerbare

Roy Steffensen (Frp), leder for utdanningskomiteen på Stortinget, opplyser at utgangspunktet til Frp er at de som har fått lovlig opphold i Norge og skal integreres som skal prioriteres, ikke de som skal sendes ut av landet.

- Fristene for avgivelse er utsatt, blant annet fordi vi naturligvis ønsker å bidra til å forhindre at SV får flertall for sitt forslag hvis det er mulig. Vi ser derfor nøyere rundt problematikken om «ufrivillig ureturnerbare». Altså personer som aktivt har samarbeidet om retur, men hvor det likevel ikke er praktisk mulig med retur enda, sier Roy Steffensen.

- Vi ser om det i slike tilfeller kan være en form for opplæring eller aktivitetstilbud, men som da først og fremst er returforberedende. Det ligger helt tett inntil formuleringen som står i Jeløya-avtalen om hva vi ønsker å gjøre for dem som har midlertidig opphold, sier Roy Steffensen.

Nektes å fortsette

Agathe Waage, leder for Elevorganisasjonen, peker på at unge asylsøkere som går på videregående har rett til skolegang mens søknaden deres er til behandling.

- Men hvis de får avslag, nektes de å fortsette på skolen selv om det kan gå måneder og år før endelig utsendelse, sier Agathe Waage i Elevorganisasjonen.

- Vi mener dette bryter internasjonale forpliktelser, både i barnekonvensjonen og i menneskerettighetserklæringen står det at man har rett til utdanning. Under høringen om saken på Stortinget var absolutt hele skolesektoren helt enige om at ungdommer som har fått avslag på oppholdssøknaden sin må få muligheten til å gå på skole fram til utsendelsesdato, sier Waage.

Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Lektorlaget, Skolelederforbundet, Skolenes landsforbund og Pedagogstudentene er på linje med Elevorganisasjonen.

- Nå håper vi at stortingsflertallet sørger for gjennomslag, sier Agathe Waage.

Så kjip som mulig

Ina Libak, leder i AUF, poengterer at forslaget ikke handler om asylpolitikk.

- De skal ut når de skal ut, men det er snakk om at de får gå på skolen sammen med vennene sine mens de venter. Alternativet er å sitte på asylmottaket uten noe å gjøre. Man trenger ikke å gjøre den siste tida de har i Norge så kjip som mulig for dem, sier Ina Libak.

- Jeg håper at Arbeiderpartiet lander riktig i denne saken. Det burde være enkelt, fordi det er veldig få ungdommer det er snakk om, men det betyr mye for livene deres. Jeg har ingen tro at å stramme inn ved å nekte dem skolegang har noen som helst effekt i asylpolitikken. Det er ingen som velger å komme til Norge fordi vi gir ungdom rett til å gå på skolen etter at de har fått avslag på asylsøknaden, sier AUF-lederen.