Stortinget må reagere

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Et flertall på Stortinget mener at statsråd Fjærvoll har gitt for lite informasjon til nasjonalforsamlingen i sin proposisjon om fusjonen mellom Telia og Telenor. Dette følger direkte av uttalelsene fra Ap-leder Thorbjørn Jagland og Høyre-leder Jan Petersen, som begge sier at Stortinget burde blitt orientert om dragkampen med de svenske partnerne om stemmerettsreglene og forholdet mellom vedtektene og aksjonæravtalen.
  • Høringen med samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll i samferdselskomiteen på tirsdag klargjorde at informasjon om prosessen som førte fram til to spesielle punkter i aksjonæravtalen, ikke kan sidestilles med unødvendig informasjon i «kilovis med dokumenter», slik statsminister Bondevik gjorde i Dagsrevyen tirsdag kveld. Dette var informasjon som allerede hadde betydning da proposisjonen ble lagt fram i april, og som fikk avgjørende betydning da fusjonen brøt sammen. Vi mener derfor det er klargjort at dette var relevant informasjon som Stortinget burde hatt.
  • I vårt system er det regjeringen som har ansvaret for å skaffe fram og bearbeide den relevante informasjonen Stortinget trenger for å fatte de riktige vedtakene. Forholdet mellom regjering og Storting er slik at det til enhver tid er flertallet på Stortinget som suverent avgjør hvilke informasjoner nasjonalforsamlingen burde hatt. Regjeringen kan ikke tillate seg å bomme på dette. Og Stortinget kan ikke la være å reagere når regjeringen etter flertallets mening gjør det.
  • Stortinget kan reagere med ulike grader av kritikk, og regjeringen kan reagere med ulik tålegrense. Statsminister Bondevik brukte gårsdagens spørretime til å varsle kabinettsspørsmål, som i tilfelle Bondevik stiller det i stortingssalen, blir hans andre i denne regjeringens korte levetid. Det synes vi er et høyt spill.
  • Fjærvolls manglende informasjon er etter vår mening ikke så grov at opposisjonen er tvunget til å stille mistillitsforslag. Men det bør bli regjeringskrise dersom Bondevik prøver å true bort all kritikk.