Stortinget og strømkrisa

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Endelig ser det ut til at Stortinget tar vinterens kraftkrise og høye strømpriser på alvor og forbereder andre tiltak enn å sende folk til sosialkontorene. Fredag brakte Aftenposten en reportasje om at et flertall på Stortinget vil åpne for større utbygging av vindkraft, bioenergi og andre fornybare energikilder.

Konkret dreier det seg om å utstede grønne sertifikater til energiprodusentene, som garanterer at en viss prosent av energien kommer fra fornybare kilder. Leverandørene må selv sørge for utbyggingen, noe som igjen vil stimulere investeringer i slike energikilder. Det er kraftbransjen selv, sammen med deler av tungindustrien og flere miljøorganisasjoner, som har oppfordret Stortinget til å vedta ordningen.

Fredag kom også meldingen om at et flertall i Stortingets energi- og miljøkomité ber regjeringen utrede et toprissystem på strøm, slik at man betaler mer for forbruket over en viss grense. Innstillingen forutsettes å foreligge før sommeren.

Vi har i flere sammenhenger pekt på et toprissystem som en mulig løsning på den krisa privatiseringen av energimarkedet har ført til, og ønsker komiteens innstilling velkommen. Vi vil også oppfordre politikerne til å se nærmere på systemet med grønne sertifikater. Det kan hende at utbyggingen av fornybare energikilder ikke vil senke prisene på kort sikt. På lang sikt vil imidlertid en slik utbygging ha gunstige virkninger på så vel pris og energisituasjonen som miljøet.

Slik systemet nå er, fortsetter kraftprodusentene å selge strøm til utlandet, selv om vannreservene er så små at vi må frykte strømrasjonering dersom kulda fortsetter. Når det ikke nytter å regulere salget eller bringe ansvarlighet og sunn fornuft inn i kraftprodusentenes salgspolitikk, vil utbyggingen av alternative energikilder være et godt virkemiddel for å hindre rovdrift på den knappe ressursen. Men de grønne sertifikatene ivaretar flere hensyn, som er like viktige. Derfor fremmes forslaget av den sjeldne alliansen tungindustri, miljøvernorganisasjoner og kraftprodusenter. Det bør Stortinget merke seg.