- Stortinget styres av storkapitalen

- Stortinget blir styrt og kontrollert av ressurssterke aktører. Med kunnskap og ekspertise har lobbyistene invadert landets nasjonalforsamling og bundet opp politikernes tenkning.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det har oppstått et gjensidig avhengighetsforhold mellom lobbyister og politikere som er en trussel mot demokratiet.

Denne kraftsalven kommer fra sosiolog Erling Berrum. I de to siste åra har Berrum gransket stortingspolitikerne og lobbyvirksomhet på Stortinget.

Resultatet er en kritisk rapport, som nå er publisert og delt ut til alle partienes stortingsgrupper.

- Bare de mest ressurssterke kan oppfylle kravene til nivå og form på kommunikasjon mellom politikerne og omverdenen. Det betyr at ideelle organisasjoner eller andre mer ressurssvake interessegrupper har svært liten innflytelse. Det er tragisk, sier Berrum.

Andre gjør jobben

Han har intervjuet en rekke kjente politikere og lobbyister. De fleste politikerne mener lobbyvirksomheten er helt uproblematisk. En av politikerne som er intervjuet, sier det slik:

- I en fase hvor jeg ikke har tid til å engasjere meg dypt i en sak, da synes jeg det er svært profesjonelt at noen gjør den jobben for meg ved å skrive en artikkel. Altså gjøre alt forarbeidet for meg ferdig, slik at jeg bare kan skumme igjennom og skrive navnet mitt under og sende det til avisa. Eller få hjelp til å skrive budsjettmerknader eller innstillinger slik at jeg selv bare kan «scanne gjennom».

Strategi

Lobbyister Berrum har intervjuet forteller åpent at de følger bestemte strategier for å få gjennomslag for sine saker i stortingsmiljøet. En av lobbyistene sier det slik:

- Det er veldig viktig for de fleste politikere å føle at det er de som legger premissene. At det er de som sitter med den egentlige makta (...). De må alltid føle at det er de som legger fram behovene, og at det er vi som etterkommer dem. Det skal være et innspill og framstå mer passivt enn det kanskje er.

I rapporten forteller Berrum om lobbyister som sitter parat ved telefonen mens politikerne sitter i komitémøter. For politikerne trenger hjelp til både fakta, formuleringer og vurderinger. Det finnes en rekke eksempler på at lobbyister har skrevet hele komitémerknader for politiske partier. Dette er skremmende, mener Berrum.

Trenger hjelp

Den nyutdannede sosiologen mener det er grunn til å slå alarm når stortingspolitikere sier åpent at de er avhengige av lobbyvirksomhet for å kunne erverve seg kunnskap og for å kunne utføre sin egen meningsdannelse.

- Jeg anser denne virksomheten som klart udemokratisk. Det er særlig problematisk fordi det er de sterkeste som alltid vinner fram, sier sosiolog Erling Berrum.