Stortinget tar opp strid om barnepiker

Striden mellom justisminister Aud-Inger Aure og Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite om skipsreder Johan Benad Uglands peruvianske barnepiker havner i stortingssalen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Skipsreder Johan Benad Ugland har de siste åra bodd i London, men nylig flyttet han hjem til Grimstad. Der har KrF-vennen bygd seg et palass til 30 millioner kroner.

Sammen med sin peruvianske hustru, Maria Zoila Galdos (39), søkte Ugland om vanlig arbeids- og oppholdstillatelse for to peruvianske kvinner som tidligere jobbet for skipsrederen i London. Arbeidsoppgaven skal først og fremst ha vært å passe på rederens barn, og bidra til at ungene får en flerkulturell oppdragelse.

Da søknaden ble avslått av saksbehandlerne i Utlendingsdirektoratet, grep statssekretær Åshild Anmarkrud personlig inn og innvilget skipsrederfamiliens søknad.

Innkalt til Stortinget

Saken vakte oppsikt etter at Dagbladet i høst skrev om den høyst uvanlige beslutningsprosessen. I dag bestemte et flertall i kontrollkomiteen at det skal opprettes en sak. Dette betyr at det velges saksordfører og lages en innstilling som må behandles i stortingssalen. Justisministeren må forklare for Stortinget i plenum hvorfor hun mener at hun ikke handlet i strid med regelverket da søknaden ble innvilget. Saksordfører blir komitéleder Jørgen Kosmo (Ap).

Bortforklaringer

Flertallet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mener at justisministeren ikke hadde politisk dekning til å foreta en slik avgjørelse, og har også stilt seg skeptisk til om hun har hatt hjemmel i lovverket til å fatte vedtaket.

Komitéflertallet er nå lei av det mener er justisministerens bortforklaringer.

- Aure har ikke innsett alvoret. Derfor lager vi sak slik at vi kan få debattert den i stortingssalen, sier Vidar Kleppe (Frp) til NTB.

Har vært i tvil
I sitt siste brev til komiteen fastholder Aure at det forelå tilstrekkelig hjemmel for vedtaket, selv om hun innrømmer at hun har vært i tvil. Tvilen får justisministeren til å komme med en innrømmelse:

- Tatt i betraktning den tvil som kan foreligge med hensyn til lovgrunnlaget, og de betraktninger som kommer til uttrykk i brevet fra kontroll- og konstitusjonskomiteen, er jeg innstilt på å stille eventuelle nye saker i bero inntil arbeidet med den nye forskriften er avsluttet, skriver Aure.

Hun legger til at det for tiden ikke er tilsvarende saker til behandling i departementet.

Statssekretær Åshild Anmarkrud har tidligere utdypet overfor Dagbladet at avgjørelsen er «et ledd i Regjeringens arbeid med å få til en mykere utlendingspolitikk i Voksenåsen-erklæringens ånd».