- Stortinget tør ikke si nei

- Ansvaret for å si nei til MeritaNordbankens oppkjøp av Kreditkassen blir for stort. Derfor tror jeg stortingsflertallet snur, sier Høyres finanspolitiske talsmann Per-Kristian Foss.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Han ser for seg MeritaNordbanken-Kreditkassen som et bankenes SAS, som vil bli stort og slagkraftig nok til å stå imot oppkjøpspress fra europeiske giganter. Foss peker på at Kreditkassen gjennom MeritaNordbanken blir nordmenns bank i euro-sonen, ettersom hovedkontoret ligger i Helsingfors. Finland er som eneste nordiske land fullt medlem i EUs økonomiske union.

- Hvis alternativet til å godkjenne oppkjøpet var en status quo, kunne nok det blitt resultatet. Men alternativet vil etter alt å dømme bli en fusjon mellom Kreditkassen og DnB. Og det vil bety oppsigelser og nedleggelser av hundrevis av filialer i det norske banknettet, sier Foss. Han har god tro på at Ap og/eller sentrumspartiene endrer sin holdning.

- Hjemmestrikket

Da Stortinget i fjor høst behandlet retningslinjene for strukturpolitikken i finansmarkedene, gikk disse partiene inn for nasjonalt eierskap og med staten som dominerende eier med minst en tredjedel av aksjene.

Statens bankinvesteringsfond varslet i går at de trolig vil si nei til budet fra MeritaNordbanken. Med sine 34,6 prosent av aksjene i Kreditkassen kan dermed hovedaksjonæren stanse hele handelen.

I en pressemelding viser Bankinvesteringsfondet til de retningslinjene regjeringen og Stortinget har trukket opp for statlig eierskap i bankene.

Et sentralt punkt i retningslinjene er å sikre et stabilt nasjonalt eierskap i de største finansinstitusjonene, og at forretningskontor og sentrale beslutningsfunksjoner forblir i Norge.

- Meldingen fra Statens bankinvesteringsfond er en ren refleks av de retningslinjene som stortingsflertallet har gitt. Ap må snu, slik de andre sosialdemokratiske partiene i Europa har gjort. Selv den franske stat selger seg ut av bankene så det suser. Det er bemerkelsesverdig at det eneste nordiske land dette henger på er det eneste nordiske land som ikke har sosialdemokrater i regjeringen, sier Foss.

Nøler

Men både finansminister Gudmund Restad (Sp) og Hill-Marta Solberg i Ap er svært skeptiske.

- Regjeringen ønsker å sikre nasjonalt eierskap i de største norske finansinstitusjonene. Regjeringen er også opptatt av at enkeltinstitusjoner ikke må få en dominerende posisjon. Vi ønsker solide og konkurransedyktige institusjoner med hovedkontor i Norge, og det må også være reell konkurranse mellom dem, sier Restad.

Solberg sier dette er en «kjempestor sak».

- Vi føler derfor ikke behov for å gå bastant ut i denne saken. Vi må vurdere de ulike argumentene. Men det er klart at oppkjøpsbudet kommer i konflikt med Stortingets ønske om at staten skal eie minst en tredjedel av aksjene, noe som igjen sikrer det nasjonale eierskapet, sier Solberg til Dagbladet.