Stortinget truer Trond

Statsråd Trond Giske blir indirekte instruert om å godkjenne Oasen barneskole, men sier han vil avvente Stortingets behandling.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Jeg regner med at Giske er så klok at han tar de klare signalene fra Stortinget, sier Kjell Magne Bondevik.

Stortingsflertallet gir statsråd Trond Giske en klar anbefaling om å godkjenne en ny søknad fra Oasen barneskole i Songdalen i Vest-Agder, som skal drives av Oasen Bibelsenter.

– Hvis Giske overser disse signalene, er det han selv som oppsøker en konflikt med Stortinget. Forslaget har ikke form av en instruks, i og med at det ikke pålegger statsråden å gjøre om et vedtak. Men det gir klare føringer på hvordan saken skal behandles, sier opposisjonens anfører Bondevik.

Senterpartiets stortingsgruppe opprettholdt tirsdag morgen sitt tidligere vedtak om å gå imot Giske i spørsmålet om Oasen Bibelskole, selv om landsmøtet i helga vedtok at partiet skal ha en restriktiv holdning til private livssynsskoler.

–Jeg avventer Stortingets behandling for å se hva det aktuelle forslaget til slutt vil innebære for den framtidige behandlingen av privatskole-søknader, sier Giske. Han understreker også at en statsråd må forhold seg til alle stortingsvedtak.

Oasen bibelsenter vil selvsagt søke på nytt, sier pastor Oddvin Larsen til NTB. Han sier at søknaden kommer så snart Stortinget har vedtatt instruksen til Giske.

Korreks

Forslaget som ble lagt fram for Stortinget av KrFs Arne Lyngstad tirsdag, med tilslutning fra Høyre, Frp og sentrumspartiene, er i realiteten en kraftig korreks til Giske. Han har flere ganger avslått søknaden fra den kristne privatskolen i Vest-Agder, som ble godkjent av sentrumsregjeringen i fjor.

Oasen Bibelskole bygger på såkalt ACE-pedagogikk (Accelerated Christian Education), der kristendom skal gjennomsyre undervisningen i alle fag. Dette er et av Giskes argumenter for å nekte godkjenning.

Formålsparagraf

De fem partiene ber regjeringen legge privatskolelovens formålsparagraf og prinsippet om likebehandling for loven til grunn for behandlingen av en eventuell ny søknad fra Oasen Bibelskole.

Underforstått mener de at Giske ikke har holdt seg til disse prinsippene. Privatskolelovens formålsparagraf lyder slik: "Formålet med denne lova er å medverka til å sikra at det kan skipast og drivast private skular".

Giske sier at han selv etterstreber å følge prinsippet om likebehandling, men går til politisk motangrep.

–Jeg konstaterer at særlig Høyre og KrF har gjort det til sin hovedsak i skolepolitikken å sørge for at mer av skolens ressurser skal gå til private skoler. De ønsker åpenbart en privatisering av skolen, som er det stikk motsatte av Aps politikk, sier han.

Står fast

–Vi opprettholder vårt tidligere vedtak, fordi vi ønsker likebehandling av søknader fra likeverdige skoler. Men det står fast at vi vil ha en restriktiv holdning til en utvikling mot flere private livssynsskoler, sier Sp-leder Odd Roger Enoksen.

Han mener ikke tirsdagens vedtak i stortingsgruppa betyr at man overkjører partiets landsmøtevedtak. Han oppfatter forslaget som et råd; ikke som en instruksjon til statsråd Trond Giske.

(NTB)