Stortinget vil ha ny runde om aksje-smutthull for politikere

Snuoperasjon fra Ap, Frp, og Høyre i siste stund.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): I går kveld voterte Stortingspolitikerne over regelverket som regulerer hvilke eierinteresser politikerne er pliktig å opplyse Stortinget om.

Hensikten var å sikre mer åpenhet om stortingspolitikernes interesser.

Forslaget inneholdt imidlertid et ikke ubetydelig aksje-smutthull.  Stortingets presidentskap, hvor representanter fra Ap, Krf, Høyre og Frp sitter,  foreslo nemlig å videreføre dagens regler om aksjeeierskap via investeringsselskaper. Det innebærer at stortingsrepresentanter bare trenger å opplyse Stortinget om navnet på investeringsselskapet, og ikke selskapets aksjeposter. 

Det åpner for at stortingspolitikere indirekte kan eie store aksjeformuer uten at de trenger å opplyse Stortinget om dem.

I voteringen i går kveld valgte et enstemmig Storting likevel å be om en ny runde om reglementet for å sikre at «alle selskapsinteresser, uavhengig av verdi, føres opp i dette registeret» - og sendte det i retur til presidentskapet.

- Det innebærer at presidentskapet tar en ny gjennomgang for å finne en avgrensing som alle synes er dekkende i forhold til først og fremst investeringsselskaper. Da er det en avveining av hvor mye som kan føres i Stortingets register og hvor mye som kan hentes fra andre offentlige register, sier saksordfører Svein Roald Hansen (Ap).

- Ingen er uenig i åpenhet Som Dagbladet skrev i går, gjør dagens regelverk  at finanspolitisk talsmann Svein Flåtten i Høyre kan eie en aksjeformue verdt minst 20 millioner kroner uten at han trenger å opplyse Stortinget om hvilke aksjer han eier.

Det er mulig fordi han eier aksjene gjennom selskapet sitt, Flåtten Holding AS.  Da han i fjor høst fikk kritikk for å ha unnlatt å opplyse Stortinget om aksjer for 6,5 millioner, flyttet han verdiene til selskapet istedet for å eie dem i eget navn.

Slik kunne han eie de samme aksjene uten å bryte Stortingets registreringsregler.
 
I sin nye gjennomgang av reglene vil presidentskapet prøve å skape et klarere skille mellom hvilke investeringsselskaper det er ok å ikke opplyse aksjeporteføljen til, og hvilke typer indirekte eierskap som er oversiktlige nok til at politikerne kan bes om å opplyse det.

Hansen har argumentert for at eierskap via investeringsselskap burde unntas registreringsregelverket fordi det er for krevende for stortingspolitikere å holde oversikt over hvilke aksjer selskap eier til enhver tid.

- Hva fikk Ap til å snu?

- Det handler ikke om å snu. Det er et regelverk det bør være bredest mulig enighet om på Stortinget og det er ingen som er uenig i at vi skal ha den åpenheten som er nødvendig, men det må samtidig være praktikabelt, sier Hansen.

- Det er ingen god situasjon å lage et regelverk for Stortinget som fire av sju partier mener at ikke er godt.

Han vil ikke kommentere eksempelet Flåtten direkte, men sier det illustrerer at det er forskjell på investeringsselskaper.

- Det illustrerer et eksempel hvor det kanskje er enkelt å holde orden på opplysninger i annet ledd, mens hvis man for eksempel bare har en eierandel i et investeringsselskap er det ikke like oversiktlig, og du kan tenke deg investeringsselskaper som ligner på aksjefond i den forstand at det skjer hurtige og omfattende endringer i aksjeporteføljen, forklarer Hansen.

SV-seier SV protesterte tidlig mot smutthullet, og det ble i går klart at både Senterpartiet, Krf og Venstre delte skepsisen. Dermed valgte de andre partiene å støtte SVs forslag om å ta en ny gjennomgang av reglene.

SVs Torgeir Knag Fylkesnes omtaler det som en seier for partiet, selv om stortingsflertallet altså ba om en ny gjennomgang istedet for å be om at regelverket ble endret med en gang, som SV også foreslo.

- Det er en seier fordi både Ap, Høyre og Frp og sa at de støttet vårt forslag med den begrunnelsen at man også skulle få indirekte eierskap inn i  regelverket. Det er dumt at man ikke bare gikk inn for det med en gang, men hvis det kommer på plass i løpet av høsten og vi også kan få innført ytterligere åpenhetsforslag, er det bra, sier Knag Fylkesnes til Dagbladet. 

Han ble overrasket over det han omtaler som en snuoperasjon fra de tre partiene, og særlig Ap. 

- Jeg tror standpunktene de inntok ikke tåler dagens lys, og at det ble veldig tydelig for dem etterhvert som mandag og tirsdag gikk. De hadde ikke vurdert det grundig nok. Stortingets vedtak sist var en veldig klar formulering om at alle eierinteresser uansett verdi skulle fram i lyset, og det oppfattet ikke Stortinget at man hadde fulgt opp.

Endrer reglene Selv om det blir tatt en ny gjennomgang av reglene, ble innstillingen fra presidentskapet ellers vedtatt.

Det innebærer at det generelle kravet stortingsrepresentantene har til innrapportering om økonomiske interesser endres.

Tidligere har politikerne kun vært nødt til å opplyse om det hvis de har økonomiske interesser utenfor Stortinget til en verdi som er høyere enn 1 G av folketrygdens grunnbeløp.

Med gårsdagens regelendring tvinges de til å rapportere inn hver eneste aksje de eier, uavhengig av om det er en aksje eller tusen.

De nye reglene gjelder fra 1.oktober i år.

Vedtok full åpenhet Saken som ble behandles i Stortinget tirsdag, kom etter at Dagbladet avslørte at flere stortingsrepresentanter, i strid med regelverket, hadde unnlatt å registrere store aksjeposter. Slik fikk ikke velgerne innsikt i økonomiske bindinger mellom dem og selskaper som kunne være berørt av lovgivning de vedtok eller oppgaver de utførte.

Dagbladet avslørte også at  medlemmer av Stortingets næringskomité hadde tjent penger på aksjer i selskaper som ble direkte berørt av komiteens og deres eget arbeid.

Til sist ble det også påvist at stortingspresident Olemic Thommesen selv brøt eierskapsreglene til Stortinget i flere år ved å unnlate å registrere aksjer til en verdi av 362 500 kroner.

Det førte til en beklagelse og at Stortinget mot hans vilje vedtok at det skal være full åpenhet om aksjeeierskap, fra første aksje: «Stortinget ber presidentskapet ta initiativ til endring av Reglement om register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser, slik at alle selskapsinteresser, uavhengig av verdi, skal føres opp i dette registeret» lød vedtaket i april.