Stortinget vil ha plan mot tvangsekteskap

Stortinget vil at regjeringen skal utarbeide en handlingsplan mot tvangsekteskap. Barne- og familieminister sier hun tar problemet med tvangsekteskap alvorlig, og lanserte i dag en rekke tiltak for å møte dette problemet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Det er viktig å møte problemet med dialog, ikke med tvang, sa statsråden i en interpellasjonsdebatt i Stortinget.

  Hun pekte på den vanskelige konflikten mange unge med utenlandsk familiebakgrunn lever i, hvor de på den ene siden skal ta hensyn til sine foreldre og tradisjoner, samtidig som de ønsker selv å kunne bestemme hvem de skal gifte seg med.

  Hun understreket at det er en forskjell på tvangsekteskap og arrangert ekteskap. Når det gjelder tvangsekteskap er dette forbudt og gir grunnlag for å annullere ekteskapet, men det er likevel avgrenset hva som kan gjøres gjennom lovverket alene.

  - Dette blir særlig tydelig når jeg ser det i sammenheng med de dypt rotfestede tradisjonene denne praksisen er knyttet til, sa Svarstad Haugland.

Dialog

Statsråden pekte på at både innvandrerorganisasjoner og andre frivillige spiller og bør også i fremtiden spille en viktig rolle i dialogen om dette problemet.

  Hun trakk fram Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter som et viktig kontaktledd.

  - Det er også aktuelt med tilbud om samtalegrupper der ungdom kan gi hverandre støtte og utveksle erfaringer. De som har blitt støtt ut av sitt gamle miljø, må hjelpes til å etablere nye sosiale nettverk. Det vil også være viktig å få foreldrene i tale, sa Valgerd Svarstad Haugland.

  Hun vil videreutvikle de spesielle tilbudene som allerede eksisterer, og ønsker videre å styrke det ordinære hjelpeapparatets innsats og kompetanse i forhold til den aktuelle målgruppen. Hun ser også skolen som en viktig arena for forebygging, og har kontaktet undervisningsministeren om de mulighetene som ligger i læreplanen.

Fornøyd

Erna Solberg (H), som startet dagens debatt, var svært fornøyd med de tiltakene statsråden lanserte. Med unntak av Fremskrittspartiets talere, var enigheten i tirsdagens debatt stor.

  Solberg fikk tilslutning til sitt forslag om å utarbeide en handlingsplan mot tvangsekteskap. En slik handlingsplan skal bygge opp tiltak både for å informere unge innvandrerbarn om deres rettigheter, og hvilke rådgivnings- og hjelpeinstanser som finnes og informere foreldrene om både det norske samfunns holdninger og straffereaksjoner på slik tvangsbruk.

  Frps Vidar Kleppe og Øystein Hedstrøm uttalte seg også skarpt mot tvangsekteskap, men tok dette til inntekt for sine advarsler mot økt innvandring. Kleppe mente regjeringen ikke tok problemet med tvangsekteskap særlig alvorlig, og han tok til orde for utvisning av familier som tvinger barna sine inn i ekteskap.

  Kleppes innlegg fikk Solberg til å reagere sterkt. Hun mente Frp-politikerne utnyttet dette problemet til å ri egne kjepphester og mente Kleppe måtte ha misforstått statsråden totalt.

  - Utvisning er feil. Her må helt andre virkemidler tas i bruk. Dette problemet må møtes med dialog, ikke konflikt, sa Solberg.

(NTB)