Stortingshøring om gass-kaos

Sentrumspartiene og SV planlegger nå en bred høring i gasskraftsaken på Stortinget kommende onsdag. De siste dagene er det sådd sterk tvil om grunnlaget for regjeringens konklusjon om at norske gasskraftverk vil føre til reduserte CO2-utslipp i Europa.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

De siste fjorten dagene har en serie artikler i Dagbladet vist at regjeringens gasskraftkonklusjon kan hvile på sviktende grunnlag. Opplysninger fra de ansvarlige for rapportene som regjeringen bygger sine konklusjoner på, Statistisk sentralbyrå og Frischsenteret, har bekreftet usikkerheten.

Forskningssjef Torstein Bye fra SSB og forskningsleder Rolf Golombek ved Frischsenteret blir innbudt til høringen.

Nå vil sentrum og SV ha fakta og analyser på bordet, en gang for alle, direkte fra de som har utarbeidet materialet som regjeringen bygger sine konklusjoner på.

Før landsmøtet

Regjeringen vil bli bedt om å møte, i første rekke med fagstatsrådene Olav Akselsen og Siri Bjerke.

Særlig statsråd Akselsen skapte onsdag furore på Stortinget da han etter opposisjonens oppfatning på en meget arrogant måte gjentok det man betrakter som udokumenterte påstander.

- Vi gjør alt vi kan for å få arrangert denne høringen onsdag for å få orden i kaoset, sier politisk rådgiver i SV Kalle Hesstvedt.

En hovedgrunn til at det er så viktig å få arrangert denne høringen innen kommende onsdag, er at Ap's landsmøte starter torsdag.

På glid

Samtidig er det klart at regjeringen nå er på søk etter løsninger som kan bringe saken inn i et bedre spor. Statssekretær i Miljøverndepartementet, Stein Lier Hansen, sier til Dagbladet at regjeringen uansett vil mangedoble sin innsats for å forske fram utslippsfrie gasskraftverk. Han er heller ikke fremmed for å utveksle synspunkter med Bellona og andre ekspertgrupper.

Etter det Dagbladet kjenner til har sakens utvikling de siste to ukene skapt stor usikkerhet innad i regjeringen. Flere frykter at et eventuelt søksmål mot staten for brudd på forurensningsloven, fort kan ende i miljøbevegelsens favør.