Stortingspolitiker: - Jeg føler meg lurt

Samtidig som Stavanger kommune lå i konflikt med utviklingshemmede Dag Olavs familie, ble stortingspolitikerne vist kommunens gode tjenestetilbud.

Hørte ikke om Dag Olav: Mens Stavanger kommune lå i konflikt med utviklingshemmede Dag Olavs familie, ble stortingets omsorgskomite orientert om kommunens gode tilbud til tunge brukere: - Jeg føler meg lurt, sier stortingspolitiker Kari Kjønnes Kjos. Foto:Jacques Hvistendahl (Dagbladet)
Hørte ikke om Dag Olav: Mens Stavanger kommune lå i konflikt med utviklingshemmede Dag Olavs familie, ble stortingets omsorgskomite orientert om kommunens gode tilbud til tunge brukere: - Jeg føler meg lurt, sier stortingspolitiker Kari Kjønnes Kjos. Foto:Jacques Hvistendahl (Dagbladet)Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| STAVANGER (Dagbladet): - Jeg er sint og skuffet og føler meg lurt, sier Kari Kjønnes Kjos (FrP) til Dagbladet.
Hun er medlem i stortingets helse- og sosialkomite. Samme uke som komiteen var på besøk i oljebyen, kulminerte konflikten mellom nettopp Stavanger kommune og familien til utviklingshemmede Dag Olav (25), en av kommunens tunge og pleietrengende brukere. 
Men slike problemstillinger var ikke tema på omvisningen, der rikspolitikerne blant annet ble vist kommunens gode tilbud til utagerende og autistiske brukere.  

  
- Stygt og diskriminerende

- Etter besøket i Stavanger var jeg sært imponert av kommunen. Så leste jeg om Dag Olavs sak, som står i grell kontrast til det jeg fikk se og høre. Det er svært problematisk og bekymringsfullt dersom stortinget reiser rundt for å lære og se, dersom vi ikke får se virkeligheten, sier Kjos. 
- Saken Dagbladet omtaler et stygg, diskriminerende og totalt uakseptabel. Den er enda et eksempel på at det offentlige kjører på med trusler og utmattelsesteknikk, sier Kjos, som vil ta saken opp med regjeringen. 

Dagbladet skrev tirsdag i forrige uke om Dag Olav, som Stavanger kommune først tildelte
selvbyggertomt. 

- Pris bør ikke avgjøre: Bent Høie (H), leder av stortingets helse- og sosialkomité. 
Foto: Lise Åserud / Scanpix
- Pris bør ikke avgjøre: Bent Høie (H), leder av stortingets helse- og sosialkomité. Foto: Lise Åserud / Scanpix Vis mer


Et halvt år senere ble tomta trukket tilbake, etter at kommunen i et notat unntatt offentlighet
hevdet utflytting fra bofellesskapet, hvor han ifølge foreldrene vantrives, ville gjøre
tjenestetilbudet for dyrt, angivelig rundt ti millioner kroner ekstra i året. Reglene for tildelig
av selvbyggertomter ble sogar endret i kjølvannet av oppdagelsen. Norsk forbund for utviklingshemmede
(NFU) har klaget saken inn for både diskrimineringsombudet og fylkesmannen.

Facebooksida «Dag Olav skal ha tomten» passerte i går kveld 10 000 tilhengere. 

Etterlyser status
- Stavanger kommunes håndtering av Dag Olav sak er åpenbart veldig uheldig. Men Jeg føler ikke at at jeg ble lurt av kommunen, og mener vi fikk en reell presentasjon av dens gode tilbud, sier komitéleder Bent Høie (H).
- Men vi må ikke komme i en situasjon i Norge der institusjonalisering av utviklingshemmede blir hovedregelen. Fylkeslegene bør så snart som mulig bør lage en nasjonalt status hvor det avklares i hvor stor grad dette skjer, sier Høie.
- Kan kommuner nekte å la utviklingshemmede få bo i eget hus, fordi det blir "for dyrt"?
- Jeg mener prisspørsmålet ikke bør være avgjørende. Staten har innført refusjonsordninger som skal gjøre det mulig for kommunene å yte denne typen tjenester, sier Høie. 

- Møter motstand fra byråkratene
Høie sier Høyre har gått i bresjen for den snarlig ventede lovfestingen av såkalt BPA (Brukerstyrt personlig assistanse). BPA er en ordning der brukerne eller deres verger får ansvar for de daglige pleietjenestene, en løsning Dag Olavs foreldre så for seg i hans nye bolig.  

- Vi opplever at selv om mange kommuner vedtar ordningen, så er det veldig stor administrativ motstand mot den. Mange foreldre og brukere opplever direkte motarbeiding. Det er nok fordi kommuneadministrasjonene liker å ha kontroll med ansatte og stillingshjemler selv. Med BPA-ordningen overlater de styringen til foreldre og brukere. Slikt har aldri vært populært, sier Høie. 

Også komitémedlemmene Laila Dåvøy (KrF) og Tore Hagebakken mener utviklingshemmede iutgangspunktet skal ha rett til å bo hvor de vil. 

- Framstår lite verdig

- Hvis han (Dag Olav) ikke har fått denne tomta fordi kommunens syns tjenestene rundt ham vil bli for dyre, framstår det som en lite verdig beslutning overfor vedkommende. Uten at jeg kjenner saken annet enn fra media, syns jeg saksbehandlingen framstår som eiendommelig, sier Tore Hagebakken (Ap).

- Som mangeårig ordfører har jeg forståelse for at kommunene har et øye til kostnaden. Samtidig bør kommunene i størst mulig grad legge til rette for den løsningen vedkommende selv ønsker. I slike prosesser er det helt avgjørende med god dialog mellom tjenesteyter og pårørende, sier Hagebakken.  

- Norge har råd
- Jeg må si jeg er svært kritisk til Stavangers håndtering av denne saken, sier Laila Dåvøy, tidligere barne- og familieminister, nå medlem av omsorgskomiteen på stortinget.   

- Jeg mener utviklingshemmede må ha valgfrihet i forhold til hvor de skal bo. For noen er bofellesskap den beste løsningen. For andre er en egen bolig best.  Det kan godt være at det å bo i egen bolig noen ganger kan bli dyrere for kommunen. Det viktige da er at fagfolkene og familien er enige om hva som er best for denne personen. Man må gå ut i fra hver enkelt.
- Norge har råd til å gi dem et verdig liv, sier Laila Dåvøy.   

- Ble ikke vist glansbilde
Stavangers levekårssjef Marit Bore sier til Dagbladet at stortingets komité ble vist en representativ side av kommunens tjenester.

- Politikerne ble absolutt ikke vist noe glansbilde. De ble vist det gode tilbudet vi har i Stavanger, blant annet for ungdommer innen autismespekteret og brukere med utagerende adferd, sier Bore, og presiserer at de ikke ble vist noen av tilbudene til den gruppa brukere Dag Olav tilhører.  

- Lite verdig beslutning:  Stortingspolitiker Tore Hagebakken (Ap).
Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX
- Lite verdig beslutning: Stortingspolitiker Tore Hagebakken (Ap). Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX Vis mer
- Må få bo hvor de vil: Stortingspolitiker Laila Dåvøy (KrF).
Foto:Mette Møller/Dagbladet
- Må få bo hvor de vil: Stortingspolitiker Laila Dåvøy (KrF). Foto:Mette Møller/Dagbladet Vis mer
- Pris bør ikke avgjøre:  - Jeg mener prisspørsmålet ikke bør være avgjørende, svarer Høyres Bent Høie, på spørsmål om kommuner kan nekte utviklingshemmede å flytte i eget hus, fordi tjenestene blir for dyre - som i Dag Olavs (til høyre på bildet) sak. Her med sin mor og far.
- Pris bør ikke avgjøre: - Jeg mener prisspørsmålet ikke bør være avgjørende, svarer Høyres Bent Høie, på spørsmål om kommuner kan nekte utviklingshemmede å flytte i eget hus, fordi tjenestene blir for dyre - som i Dag Olavs (til høyre på bildet) sak. Her med sin mor og far. Vis mer