-LAR DE BRUKES SOM SEXLEKETØY: -Her har regjeringen nærmest skapt en kanal som leder overgrepsdømte inn i skjermede bedrifter. Dette blir en indirekte aksept for å la overgripere bruke utviklingshemmede som sexleketøy, sier Robert Eriksson (FrP), leder av stortingets arbeids- og sosialkomite.
-LAR DE BRUKES SOM SEXLEKETØY: -Her har regjeringen nærmest skapt en kanal som leder overgrepsdømte inn i skjermede bedrifter. Dette blir en indirekte aksept for å la overgripere bruke utviklingshemmede som sexleketøy, sier Robert Eriksson (FrP), leder av stortingets arbeids- og sosialkomite.Vis mer

Stortingspolitikere krever full gransking av overgrepssakene

Stortingspolitikere krever innføring av politiattest, full gransking av overgrepssaker og sikring av internkontrollen i skjermede bedrifter.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| Dagbladets reportasje i dag om regjeringens årelange motstand mot å innføre politiattest i skjermede bedrifter, vekker sterke politiske reaksjoner. Skjermede bedrifter er den største arbeidsplassen for psykisk utviklingshemmede i Norge, med nær 9000 sysselsatte. Én av tre er psykisk utviklingshemmet.

Samtidig er bedriftene trolig den eneste gjenværende arenaen for utviklingshemmede som ikke krever vandelsattest av de ordinært ansatte.

Dagbladets gjennomgang av tidligere arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssens redegjørelse overfor stortinget og arbeidsdepartementets brev, viser at økonomi, administrasjon og personvern brukes som argument mot å innføre krav om vandel. Spørsmålet har vært "til vurdering" siden 2007. Samtidig er det flere år siden regjeringen innførte krav om vandelsattest for barnehager, skoler, helse- og sosialsektoren og asylmottak.
Saken opprører blant andre Robert Eriksson (FrP), leder av stortingets arbeids- og sosialkomite.

-Smutthull for overgripere
-Regjeringen har i praksis skapt et smutthull for overgripere, sier Eriksson til Dagbladet.
-Overgripere trekkes jo gjerne til arenaer med potensielle sårbare ofre. Her har regjeringen nærmest skapt en kanal som leder overgrepsdømte inn i skjermede bedrifter. Dette blir en indirekte aksept for å la overgripere bruke utviklingshemmede som sexleketøy, sier han. 

-Det er helt forkastelig. Vi snakker om de svakeste av de svake i samfunnet. Regjeringen kan ikke bruke mer tid på byråkratiske vurderinger. Skjer det nye overgrep mens disse vurderingene pågår, er regjeringen medansvarlig for overgrep. En lovendring om politiattest må på plass raskt. Alt annet er å godta disse grusomme handlingene, sier Eriksson, som i første omgang tar saken opp i stortingets spørretime.

-Sakene Dagbladet har påvist viser at psykisk utviklingshemmede i Norge i realiteten er uten rettssikkerhet, mener Eriksson. 

SV: -Uforståelig
Regjeringens får også skarp kritikk av sine egne. SVs Karin Andersen, nestleder av arbeids- og sosialkomiteen, skal være den eneste rikspolitikeren som har engasjert seg i saken tidligere. I 2007 avviste daværende arbeids- og inkluderingsminister Hanssen hennes forslag om å innføre vandelsattest for ordinært ansatte i skjermede bedrifter. For å understreke alvoret, viste Karin Andersen til flere overgrepssaker.
-Men Bjarne Håkon Hanssen gjorde ingen ting, sier hun til Dagbladet.

-Alle som bistår utviklingshemmede, om det er på institusjon eller bolig, avkreves i dag vandelsattest. Men på jobben, der det er like høy risiko for at de blir utnyttet eller misbrukt, finnes det ingen slike krav. Det er verken forståelig eller akseptabelt, sier Andersen, som etter Dagbladets oppslag tar saken opp med egen regjering — nok en gang.

Tiltak mot sysselsatte med rulleblad
Mandag avdekket Dagbladet at de skjermede bedriftene sysselsetter en rekke personer med alvorlig rulleblad. Blant eksemplene var tidenes serievoldtektsforbryter, en massedrapsmann, en psykotisk voldsmann og en pedofil overgriper. En psykisk utviklingshemmet kvinne som ble kjent med ovennevnte serievoldtektsmann på jobb, følte seg presset til samleie. Bedriften kjente ikke til hans rulleblad.

Leder av sosialkomiteen, Robert Eriksson, mener saken illustrerer at også sysselsatte må underlegges krav om politiattest.
Nestleder Karin Andersen, som for første gang ser denne problemstillingen, er enig i at noe må gjøres.

-Vi er nødt til å se nærmere på hvordan hensynet til å gi kriminelle en ny sjanse, kan veies mot det å ivareta rettssikkerheten til noen av samfunnets mest sårbare mennesker. Vi må sikre at de ikke utsettes for overgrep på jobben, sier Andersen.

Ber om granskingsutvalg
Komitélederne tar også til orde for gransking etter Dagbladets avsløringer i forrige uke, om manglende reaksjon fra kommunetopper og bedriftsledere på varsling av overgrep i skjermede bedrifter i Verdal og Harstad. Eriksson er provosert over at kommunetoppene og lederne som sviktet tar selvkritikk, men ikke viser tegn til å ville evaluere seg selv. Dagbladets gjennomgang viste også en mangel på klare instrukser for samvær med utviklingshemmede og varsling av mulige straffbare forhold.

-Forholdene som er avdekket i Verdal og Harstad bør granskes. Dette for å hindre at liknende skjer i framtida. Og da tenker jeg ikke på at kommunene og bedriftene skal granske seg selv. Antakelig burde regjeringen sette ned en gruppe av kompetente fagfolk som ser på hva man kan lære av disse sakene, og undersøke hvilke tiltak, instrukser, arbeidsmetoder og rutiner som kan innføres for å hindre at liknende skjer igjen, sier Eriksson.

Han mener enkeltsakene viser hvor farlig det er med lukkede kulturer, der de som svikter og overgriperne blir beskyttet, på bekostning av ofrene.

Gjennomgang av regler og rutiner
Karin Andersen minner om at alle bedrifter er omfattet av varslerloven. Men den omfatter kun bedrifter med mer enn 50 ansatte. Mange av de skjermede bedriftene har færre ansatte.

-Det er også en ekstra dimensjon at de er sosiale bedrifter med ansvar for personer med svakere evne til å verge seg selv. Den dimensjonen tar ikke lovverket høyde for i dag.

-Jeg vil derfor spørre både arbeidsministeren og justisministeren om hva slags ekstra regler vi må ha for disse bedriftene. Politiattest løser ikke alt. Kanskje må vi også forsterke reglene om f.eks varsling, ved å gå vekk fra kravet om 50 ansatte. Alle disse problemstillingene må vi nå gå grundig gjennom, sier komitenestleder Karin Andersen.

UAKSEPTABELT: SVs Karin Andersen aksepterer ikke egen regjerings nøling i en sak som vedrører psykisk utviklingsghemmedes rettssikkerhet. Foto: Bjørn Langsem/Dagbladet
UAKSEPTABELT: SVs Karin Andersen aksepterer ikke egen regjerings nøling i en sak som vedrører psykisk utviklingsghemmedes rettssikkerhet. Foto: Bjørn Langsem/Dagbladet Vis mer