- Stortingspolitikere slipper helsekø

- Hadde politikerne kjent norsk hverdag godt nok, hadde ikke situasjonen i eldreomsorgen hatt dagens mangelfulle standard, sier spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin, Tollef Jahren (51).

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Statsminister Jens Stoltenberg hevdet i Magasinet i Dagbladet i går at norske politikere ikke får særbehandling i det norske helsevesenet. Det reagerer Jahren på.

- Noen politikere har vel foreldre som ligger eller sitter i sykehjemskø, men det er for få av dem til at de får gjennomslagskraft. Blant stortingspolitikerne er det ganske få som ikke benytter seg av sykehustilbudet Rikshospitalet har til dem. Det er ikke i tråd med det helsepolitiske budskap om det såkalte LEON-prinsippet, det vil si mest mulig topp helse for færrest mulig kroner, sier Jahren, som har meget allsidig bakgrunn som lege, samt erfaring fra politikken. I dag leder han Sandvika Helsesenter i Bærum kommune.

Hjelp på dagen

Han husker fra sin tid som legevaktlege og allmennpraktiker i Oslo at ventetida var klart kortere for politikere, selv om politikerne formelt ikke har krav på noen form på spesialbehandling.

- Det mest vesentlige er at stortingspolitikere lettere får spesialistvurdering enn vanlige folk. De slipper å stå i kø, dermed blir ikke deres opplevelser av Helse-Norge korrekt. Hva skjedde med Kjell Magne Bondevik da han fikk psykiske problemer? Bondevik fikk hjelp på dagen, en hjelp andre venter på i årevis.

- Kunne bruk av oljefondet gi bedre omsorg og lik behandling til alle?

- Politikerne viser en evneløshet når de ikke takler bruken av oljefondet til omsorg. Norsk helsevesen er en politisk fallitt. Statsministeren sier at sju av ti kroner oljekroner er brukt, men ikke til hva. Staten må få kontroll over hva pengene brukes til, jeg tenker blant annet på statens overskridelsesprosjekter som de står ansvarlig for. Noe som ligger meg nært, er alle de millioner staten har greid å hive ut av vinduet vedrørende nytt asylmottak på Onsrud/Trandum. Er ikke det 30 millioner? Statsministeren sier at han valgte å studere økonomi, kanskje han burde ta opp igjen den del av pensum som handler om sosialøkonomi?

Likegyldighet

- Skyldes vår mangelfulle eldreomsorg likegyldighet overfor en gruppe mennesker som ikke representerer stemmemakt?

- Det tror jeg. Jeg minnes den gamle eldreopprører, Per Hovda. Han døde bitter til sinns, fordi nettopp Stortinget ikke tok de eldres meninger på alvor. Hovda var god å ha under valgkamp, men seinere ble han effektivt tiet i hjel. Det vi helsearbeidere lurer på, er om det ikke blir bedre tilstander ved for eksempel sykehjemmene, før statsministeren selv ender der. For det er først når man blir bruker eller pårørende at man ser hvor ufullkomment tilbudet er. Sykehjemmene er faktisk verre stilt enn hjemmesykepleien når det gjelder bemanning.

- Hvorfor?

- Flere søker seg til hjemmetjenesten hvor man kan jobbe mer selvstendig. Men overalt mangler man folk, fordi lønnsnivået for hjelpepleiere og sykepleiere er under enhver kritikk. Det tragiske er at politikerne aldri gir noe i forhold til lønn, uten at motparten krever og er sterke. Vi kommer ikke videre før lønnen og arbeidsforholdene blir sterkt forbedret. Det er skuffende at ikke Stoltenberg tør mene noe om hva som burde være en fornuftig grunnlønn for helsearbeiderne som gjør en livsviktig jobb. Og når størstedelen av omsorgsproblemet ligger i mangel på penger, nytter det ikke å snakke om at det inflasjonsdrivende å øke lønningene.

Forkastelig

- Du har selv mange eldre som pasienter, du er en av få leger som også går på hjemmebesøk. Hvordan opplever du problemene på nært hold?

- Jeg opplever at man har strukket strikken for langt i dette at de gamle skal klare seg hjemme lengst mulig, og nesten for enhver pris. Man tror de fleste har det best hjemme, men det er langt fra sant. Mange opplever det negative ved å være alene og dermed bli ensomme. Men sykehjemmene har ventetid, og de som får plass, er ofte i sluttfasen av livet. Sykehjem burde i langt høyere grad tilby effektiv opptrening. Mange blir sogar plassert på dobbeltrom sammen med en de ikke kjenner. Jeg husker SV-politikeren Erik Solheim en gang sa at når han og Carl I. Hagen er på reise sammen, får de alltid enkeltrom. Hvorfor kan ikke vi dele rom når vi forlanger at de gamle skal gjøre det? spurte Solheim.

PÅ HJEMMEBESØK: Jens Stoltenberg var med Magasinet på en kveldsvakt med hjemmesykepleier Randi Aurheim Tolvik i Oslo. Her hjemme hos Frida: - Jeg tror norske politikere er godt kjent med hverdagen i helsevesenet, sier Stoltenberg.