TAR OPP SAKEN: Medlem av helse- og omsorgskomiteen og parlamentarisk leder i Frp, Harald Tom Nesvik, tar opp Dagbladets avsløringer med helseminister Bent Høie i dag.
Foto: Nina Hansen / Dagbladet
TAR OPP SAKEN: Medlem av helse- og omsorgskomiteen og parlamentarisk leder i Frp, Harald Tom Nesvik, tar opp Dagbladets avsløringer med helseminister Bent Høie i dag. Foto: Nina Hansen / DagbladetVis mer

Stortingspolitikere tar opp sex-overgrep med Høie

- Vi er på vei i møte akkurat nå.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): - Seksuelle overgrep mot pasienter er et tilbakevennende tema i helsevesenet. Dagens system er åpenbart ikke godt nok. Nå er vi er nødt til å se på det, sier medlem av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Harald Nesvik til Dagbladet.

Nesvik er opprørt over at leger som er avslørt for å begå overgrep mot pasienter kan komme tilbake i jobb med nye, uvitende, pasienter.

Det vil helsepolitikeren ha en slutt på.

- Strengere reaksjoner - Når du misbruker en slik stilling i helsevesenet til å begå seksuelle overgrep, så skal du miste retten til å utøve yrket ditt permanent. Særlig der det har vært flere overgrep. Det må et strengere reaksjonsmønster på plass, sier Nesvik.

Dagbladet har også avdekket av Helsetilsynet ikke nødvendigvis varsler politiet når de avdekker at helsepersonell begår seksuelle overgrep mot pasienter.

Et tilfelle var en lege som mistet autorisasjonen da han begikk seksuelle overgrep mot to pasienter under konsultasjoner på sitt fastlegekontor i Akershus.

- Det ble ikke sendt en henvendelse til politiet, sa direktør Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet til Dagbladet.

Helsetiilsynet kontrollerer all omsorgs- og helsevirksomhet i Norge. Ofte er det fortvilte pasienter som tar kontakt.

Nesvik understreker at helsearbeidernes rettssikkerhet må ivaretas, men at det samme gjelder pasientenes sikkerhet.

- Det må også være automatikk i at Helsetilsynet varsler politiet når de konkluderer med at det er begått seksuelle overgrep mot pasienter. Når det er begått et overgrep så skal politiet varsles.

Sikret ikke pasienten I går innrømmet direktør i Helsetilsynet Jan Fredrik Andresen at tilsynet har feilet i å ivareta pasientenes sikkerhet, da en lege begikk nye seksuelle overgrep etter at en pasient året før hadde varslet om det samme. Helsetilsynet grep ikke inn mot overgrepene.

- Det er en erkjennelse om at de reaksjonene vi hadde i første omgang ikke var tilstrekkelige for å sikre pasienten, sier Andresen.

Til tross for overgrepene har tilsynet besluttet å gi legen en ny autorisasjon, med tillatelse til å ha begrenset kontakt med pasienter.

Møter helseministeren I dag møter Nesvik helseminister Bent Høie (H) i fraksjonsmøte på Stortinget.

- Vi er på vei møte med helseministeren nå. Jeg kommer til å be ham forta en helhetlig vurdering. Dagens system er åpenbart ikke godt nok, sier Nesvik.

- Vi kan ikke ha en resirkulering av helsepersonell i nye stillinger, når de tidligere har brukt stillingen til å begå flere overgrep. At Helsetilsynet i tillegg unnlater å melde fra til politiet i flere saker er helt meningsløst, sier Nesvik.

- Helsetilsynet har rom i lovverket til å rapportere til politiet. De har en plikt til å forhindre nye kriminelle handlinger. Man må forhindre nye overgrep, sier Nesvik.

Også i Høyre vil man se nærmere på temaet.

- I dag kan ikke pasienter vite om helsearbeideren de møter er en seksualovergriper som allerede er kjent for helsemyndighetene. Skal det være slik?

- Dette skal vi se nærmere på. Det aller viktigste er at pasientene skal føle seg trygge når de går til lege, sier Tone Wilhelmsen Trøen (H) i helse- og omsorgskomiteen.

Dagbladet har søkt Helseminister Bent Høie (H) for en kommentarvia kommunikasjonsavdelingen i Helsedepartementet, men ikke fått svar.

Helspersonelloven I dag tillater Helspersonelloven at helsearbeidere får nye sjanser til å behandle pasienter, etter at de er avslørt for seksuelle overgrep. Det er opp til Helsetilsynet og og ankeinstansen Helsepersonellnemda å avgjøre de konkrete løsningene for å ivareta pasientenes sikkerhet.

Nesvik skisserer følgende løsning:

- Har man begått et overgrep, så kan man til nød jobbe i yrket så lenge andre fagfolk jobber tett på en, slik at det ikke blir et rom for å begå overgrep igjen. Har man begått flere overgrep, så er det ingen vei tilbake til yrket, sier Nesvik.

Lysbakken ber om gjennomgang Også Audun Lysbakken (SV) i helse- og omsrogskomiteen ber helseminsteren ta grep.

BER HELSEMINISTEREN TA GREP: SV's medlem i helse- og omsorgkomiteen, Audun Lysbakken, ber helseminister Bent Høie foreta en gjennomgang av regelverket for helspersonell som har mistet autorisasjonen. Foto: Torbjørn Berg / Dagbladet
BER HELSEMINISTEREN TA GREP: SV's medlem i helse- og omsorgkomiteen, Audun Lysbakken, ber helseminister Bent Høie foreta en gjennomgang av regelverket for helspersonell som har mistet autorisasjonen. Foto: Torbjørn Berg / Dagbladet Vis mer

- Jeg kan ikke skjønne noe annet enn at Helsetilsynet må varsle politiet om seksuelle overgrep. Det er politiets jobb å vurdere om det har foregått noe straffbart. Dersom Helsetilsynet finner det nødvendig å gripe inn overfor en lege, så må også politiet få mulighet til å vurdere saken, sier Lysbakken til Dagbladet.

- Bør pasienter kunne føle seg sikre på at helsepersonellet som undersøker dem ikke er en kjent overgriper hos helsemyndighetene?

- De artiklene Dagbladet har hatt på trykk i det siste gir grunnlag for å spørre om veien tilbake til helseyrket er for kort, når man først har mistet autorisasjonen sin.

- Jeg håper helseminister Bent Høie foretar en skikkelig gjennomgang på bakgrunn av de avsløringene Dagbladet har gjort.

- Alvorlige overgrep Flere har reagert på den manglende varslingen fra Helsetilsynets side. I dag skrev Dagbladet at Norsk pasientforening ønsker en debatt om når Helsetilsynet skal orientere politiet om overgripere i helsevesenet.

- Den aktuelle saken omtalt i Dagbladet gjelder jo alvorlige tilfeller av overgrep. Slike saker må håndteres grundig av både tilsynsmyndighet, politi og andre som trekkes inn, sier generalsekretær i Norsk pasientforening, Guro Birkedal til Dagbladet.

Hun understreker at politiets etterforskningskompetanse skiller seg kraftig fra Helsetilsynets arbeidsmetoder. 

- Politiets arbeid med bevissikring på åsted og avhør med involverte og vitner kan ha avgjørende betydning for sakens oppfølging, sier hun.

Helsetilsynet vil bestemme selv Helsetilsynet gir ofte helsepersonell som har begått overgep mot pasienter egne restriksjoner.

- Om vi kan sikre framtidige pasienter med de virkemidlene vi rår over, så blir det en vurdering opp mot om politiet skal inn, sier helsedirektør Andresen. 

Blant sanksjonsmidlene tilsynet rår over er å nekte helsepersonell å ha pasientkontakt, oppfølging av faglig veileder på arbeidsplassen og jevnlige rapporter fra veileder til tilsynet.

Reagerer på praksisen - Det overrasker meg om det er slik at rapporter om seksuelle overgrep fra helsepersonell ikke meldes videre til politiet. Det er så alvorlig og grovt at politiet bør involveres, og ikke bare tilsynet, sier Pasientombud i Akershus, Knut Fredrik Thorne til Dagbladet.

TIPS OSS

- Politiet har en ekspertise Statens Helsetilsyn ikke har, og derfor bør tilsynet være raske med å varsle politiet. Det kan hindre at flere blir utsatt, fortsetter Thorne.

- Bevissikring avgjørende Han understreker at legens rettssikkerhet også er viktig i slike saker.

- Politiet kan også ivareta rettighetene til den mistenkte i en sak, så det burde ikke være slike begrunnelser for å unnlate å anmelde, sier Thorne.

PÅ JOBB MED PASIENTER IGJEN: Legen i 40-årene, som Helsetilsynet mener har begått seksuelle overgrep mot to pasienter, har de siste årene jobbet med pasienter igjen. Autorisasjonen hans er begrenset, og krever at pasientene møter annet helsepersonell under besøket.
PÅ JOBB MED PASIENTER IGJEN: Legen i 40-årene, som Helsetilsynet mener har begått seksuelle overgrep mot to pasienter, har de siste årene jobbet med pasienter igjen. Autorisasjonen hans er begrenset, og krever at pasientene møter annet helsepersonell under besøket. Vis mer