Storvik presser politikerne med høy rente

Selv om Norges Bank i går styrket den norske kronekursen ved å varsle støttekjøp, er det langt fram til lavere rente. Sentralbanksjef Kjell Storvik ønsker trolig en fortsatt høy rente for å presse Stortinget til innstramminger.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Storviks gjeninntreden på den politiske hovedscenen blir derfor ikke sett på som en støtte til finansminister Gudmund Restads mål om å få renta ned til jul. I motsetning til Restad og politikerne behøver ikke Storvik bekymre seg for velgerne.

Storvik er nok mer opptatt av å beholde det nakketaket han fikk på politikerne da han omsider - etter manges mening altfor seint, og altfor mye - fikk satt opp renta.

Ingen offensiv

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Elcon Securities tror ikke at gårsdagens initiativ fra Norges Bank er starten på en storstilt offensiv fra sentralbanken for å bringe kronekursen raskt til et nivå som gir grunnlag for å sette ned renta.

- Norges Bank satte opp renta fordi norsk økonomi trengte høyere rente. Det er viktig at vi får et statsbudsjett med en fornuftig innstramming, men det alene vil ikke være nok til å løfte tilliten til norsk økonomi tilstrekkelig, sier han.

- Lavere rente får vi ikke før oljeprisen begynner å stige og den internasjonale situasjonen har roet seg, sier Andreassen.

Få optimister

Denne oppfatningen deles av en rekke markedsaktører og kommentatorer. Man må lete med lys og lykte utenfor det politiske miljø for å finne noen som tror på rentenedgang på denne sida av jul.

Sjefmekler Peter Warren i Finansbanken ser ingen utsikt til rentenedgang før om tidligst et halvt år. Det samme mener analytiker Solveig Erlandsen i Handelsbanken og sjeføkonom Hans Magnus Andreassen i Elcon Securities.

De tror heller ikke at Norges Banks støttekjøp vil bidra til stort annet enn å stoppe svekkelsen av kronekursen. Fortsatt lav oljepris og internasjonal uro vil virke negativt på krona.

Skylder på markedet

Finansminister Gudmund Restad har i det siste gjentatt at internasjonale forhold er hovedårsaken til at den norske krona ble svekket med ca. 5 prosent bare siste uke. Markedsaktørene gir ham delvis medhold. Men de peker også på at den drastiske svekkelsen skjedde i en periode da Restad selv kom med uttalelser som kunne tolkes som en mulig omlegging av valutapolitikken.

Dessuten har ikke markedet oppfattet trontaledebatten som noe særlig bidrag til å gjenopprette troen på politikernes evne til å styre norsk økonomi.
Markedsaktørene på sin side er blitt kritisert for å ha dårlige kunnskaper om hvordan norsk politikk fungerer. De innrømmer at kunnskapsnivået kan variere, men hevder det er jevnt over bra. Sjefmekler Peter Warren sender dette svaret i retur til politikerne:

- Det er tross alt en viktig del av politikernes oppgave å få markedet til å forstå den politikken som føres.