Støy og selvgodhet

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norsk energi- og miljødebatt er preget av støy. Myndighetsutøvelsen er preget av at kverna maler langsomt på begge felter. Det er ikke gjort i en håndvending å øke produksjonen av energi og nettkapasiteten for kraftoverføring slik at et stadig mer energiforbrukende Norge til enhver tid er forsynt med tilstrekkelig energi. Særlig ikke i et liberalisert kraftmarked. Det er heller ikke gjort i en håndvending å få ned CO2-utslippene. Særlig ikke når det forutsetter folkets - velgernes - aksept, næringslivets interesser, og ikke minst det internasjonale samfunnets medvirkning.

Like fullt er det et kontinuerlig politisk bikkje-slagsmål om virkemidler og satsing mellom den til enhver tid sittende regjering og opposisjonen, assistert av en halsstarrig miljøbevegelse som ikke har sans for det muliges kunst. Miljøvern- og olje- og energiministre fra vekslende regjeringer har aldri nok å stille opp med når temaet er hvordan forholdene burde være kontra hvordan de er. Regjeringens talsmenn framstår som bokholdere, som ikke tar kraftmangel eller miljøtrusler alvorlig nok. Kritikerne og de brennende hjerter har på sin side friere spillerom. Det er deres privilegium.

Slik er politikkens vesen. Og slik skal det kanskje være for å få opp tempoet. Uten ildsjeler og politisk konkurranse, vil lite skje. Det kjenner vi fra ettpartiregimer. Men kanskje vil troverdigheten til politikere styrkes, hvis vi slapp kjeklingen om hvem som har skylda for tingenes bedrøvelige tilstand. Det forutsetter imidlertid at både posisjon og opposisjon erkjenner sitt ansvar og sammen retter blikket framover.

I går var det det motsatte som skjedde da Stortinget diskuterte regjeringens forslag til satsing på energi- og miljøområdet i neste års statsbudsjett. Vi fikk nok en oppvisning i egen fortreffelighet og kritikk av den politiske motpart. Kanskje med et hederlig unntak av Venstre, som oppfordret til et bredest mulig klimaforlik i Stortinget, etter mønster av pensjonsforliket. Det forhindrer ikke at regjeringen får opp dampen og snarest legger fram en helhetlig handlingsplan for energiforsyning.