Straff før handling

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

• Internett har gjort verden mer uoversiktlig. Ved hjelp av nettet kan man både gjøre positive storverk og planlegge og gjennomføre forbrytelser. Det er velkjent at f.eks. pedofile personer, og det gjelder vanligvis menn, benytter seg av såkalte chattesider på Internett for å komme i kontakt med mindreårige. Det er mange eksempler på at overgrep er skjedd etter at kontakt er tatt på nettet med seksuelle handlinger som formål.

• Dette er bakgrunnen for at justisminister Knut Storberget nå overveier en lov som vil gjøre det straffbart også å planlegge et overgrep. I dag brytes loven først når overgrepet skjer. Det er som kjent straffbart å ha seksuell omgang med barn under 16 år. I England har man allerede en lov som gjør det straffbart også å reise for å treffe et barn dersom hensikten er å begå overgrep. Representanter for britisk påtalemyndighet var i Oslo i går for å redegjøre for erfaringene med denne lovbestemmelsen.

• Dette handler om forbrytelser som er sett på med den største avsky av samfunnet. Det er også uomtvistelig at seksuelle overgrep har enorme konsekvenser for offeret. Det er derfor viktig at lovgivningen markerer at samfunnet ser særdeles alvorlig på slike handlinger. På den annen side kan vi ikke helt fri oss fra en følelse av at det bak krav om en slik lovutvidelse ligger en forestilling om at alle overgrep kan utryddes gjennom lov. Det tror vi ikke noe på. Det overgrepsfrie samfunn er en illusjon.

• Spørsmålet er om et slikt forbud også kan ramme legitime handlinger. Det må ikke bli slik i samfunnet at enhver kontakt mellom barn og voksne er potensielt farlige. Det er ikke forbudt for voksne menn å snakke med barn, enda vi vet at seksuelle overgrep ofte starter med en uskyldig kontakt mellom den voksne og barnet. Ikke minst Bjugn-saken viste hvilke farer som lurer når et samfunn blir besatt av mistenksomhet. Det er lett å se spøkelser ved høylys dag.

• Vi har den tiltro til justisministeren at det vil bli tatt hensyn til de rettssikkerhetsaspekter som en eventuell slik lovgivning reiser. Det må stilles klare krav til hvilke konkrete handlinger som kvalifiserer til straff. Det er også viktig å ta i betraktning at hensikter og motiver ikke trenger å ende i handling. Vi minner om Peer Gynts ord: «Tenke det, ønske det, ville det med, men gjøre det! Nei ...».