- Straff kvinner for falske sex-anklager

TRONDHEIM (Dagbladet): Advokat Janne Kristiansen mener statsadvokatene her i landet er for tilbakeholdende med å reise tiltale mot kvinner som på falske premisser anmelder menn for sex-overgrep som voldtekt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Forsvarsadvokaten begrunner dette ut fra hensynet til framtidige kvinnelige sex-ofre. Kristiansen sier at falske anmeldelser i framtida kan være med på å ødelegge for de som virkelig er blitt utsatt for sex-overgrep.

Etterforskning

- Kriminalpolitiet burde etter min mening oftere sette i gang en aktiv etterforskning for å finne ut grunnen til at falske anklager framsettes. Det skjer dessverre altfor sjelden.
- På dette området mener jeg norsk politi er for slappe i sine holdninger. Jeg har sjøl hatt et par- tre saker hvor det åpenbart skulle vært reagert både fra politi og påtalemyndighet, uten at det skjedde.

Det er ikke blitt etterforskning og tiltale, sjøl om kvinnene sjøl erkjenner falske anklager om sex-overgrep, sier advokaten.

Kristiansen understreker at det kan være familieforhold og trusler som ligger til grunn for at kvinner trekker anmeldelser om sex-overgrep.

- Dette burde altså vært undersøkt nærmere i hvert enkelt tilfelle, og det er etter min mening viktig, sier Kristiansen.

Bevis

Hun framholder at det er dommer i Høyesterett hvor kvinner er blitt straffet for å ha framsatt falske voldtektsanklager, men det er ikke mange.

Kristiansen understreker at bevisvurderingen ofte er vanskelig i voldtektssaker. Kvinnen kan moralsk ha følt seg voldtatt, mens de subjektive vilkårene likevel ikke er til stede for å dømme tiltalte.

Ved Trondheim politidistrikt ble det anmeldt 24 voldtekter i fjor. To av voldtektene er oppklart.

UTSPILL:</B> - Falske utspill kan ødelegge for de kvinnene som virkelig er blitt voldtatt, sier Janne Kristiansen.