- Straff legene økonomisk

Leger som ikke vurderer sykmeldtes mulighet for andre og lettere arbeidsoppdrag, bør straffes av Rikstrygdeverket, mener Høyres sosialpolitiske talsmann Bent Høye.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I reformen om et såkalt inkluderende arbeidsliv fikk norske leger i oppgave å fylle ut om sykemeldte har mulighet til å utføre andre, og lettere arbeidsoppgaver.

Per i dag mangler 70 prosent av samtlige sykemeldinger slike vurderinger.

- Dette kan ikke fortsette. Leger som slurver med dette bør ikke få refusjon fra folketrygden. I dag får legene 35 kroner i refusjon fra folketrygden per sykemelding. Så opptatt legene er av å få betalt, vil nok en slik pengestraff virke godt, sier Bent Høye til Dagbladet.

100.000 årsverk

Staten punger ut med omlag 30 milliarder kroner årlig til sykepenger. I tillegg koster sykemeldinger store summer for landets arbeidsgivere. I 2002 gikk 100.000 årsverk tapt på grunn av sykefravær. Verken statskassen eller norske arbeidsgivere har råd til at dette fortsetter, mener Høyres sosialpolitiker.

Han mener langt flere sykemeldte har rest-arbeidsevne som kan komme godt med på en arbeidsplass, selv om de er for syke til å utføre sitt vanlige arbeid. I reformen om et inkluderende arbeidsliv ble nettopp dette vektlagt sterkt. Men dersom legene ikke er sitt ansvar bevisst, vil reformen strande.

- All forskning viser at langtidssykemeldte har vanskeligheter med å komme tilbake i jobb. Derfor er det viktig at arbeidstakere beholder kontakten med sin arbeidsplass. Det kan føre til at de raskere blir friske, og det kan bety at arbeidslivet får beholde mer av sårt tiltrengt arbeidskraft. Altså en situasjon alle parter vinner på. Men vi kommer ingen vei dersom legene boikotter reformarbeidet, sier Høye.

Hver femte på trygd

I dag har hver femte nordmann trygd som sin hovedinntektskilde. Det er flere uføretrygdede enn industriarbeidere i Norge. Det er avgjørende at både politikere, leger og partene i arbeidslivet gjør en innsats for å gi flere plass i arbeidslivet. Legene må fokusere mer på hva folk faktisk kan gjøre, fremfor bare å sykemelde, mener Høie.

<B>STORE SUMMER:</B> I 2002 gikk 100.000 årsverk tapt på grunn av sykefravær.