Straff og rabatt

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Høyesterett er skeptisk til forslaget fra Justisdepartementet om innføring av et system med strafferabatt ved tilståelser i straffesaker. I sitt høringsnotat framholder retten at en slik ordning både kan føre til forskjellsbehandling og falske tilståelser. Men den viktigste innvendingen gjelder forholdet mellom påtalemyndighet og domstoler: Hvis spørsmålet om nedsatt straff blir en forhandlingssak mellom politi eller aktor på den ene siden og den tiltalte på den annen, blir domstolens rolle som straffeutmåler svekket.Vi er helt enig med Høyesterett på alle punkter i denne saken. Systemet med strafferabatt henter sine forbilder fra markedet, der en tjeneste er en annen verd. Rett og dom må være tuftet på andre prinsipper, der likhet for loven er det grunnleggende. Det skjønn som loven åpner for når det gjelder straffeutmåling i konkrete tilfeller, der det også nå kan være plass for «strafferabatt», må derfor ligge hos dommerne, og ikke hos andre aktører i rettspleien.