Straff og uskyld

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Justisdepartementet kommer trolig til å foreslå å endre straffeprosesslovens regler for erstatningssaker. I dag må en som er blitt frikjent i en straffesak, nærmest bevise at han ikke har begått lovbruddet for å få erstatning. Det er ofte ikke mulig. Resultatet er at den frikjente opplever erstatningssaken som en ny straffesak og avslaget som en fellende dom. Endringen går ut på at alle som er frikjent etter å ha vært varetektsfengslet, skal ha rett til erstatning.
  • Vi må ikke komme dit at alle forhold i livet får en prislapp, og ønsker ikke amerikanske forhold i erstatningsjussen. Når retten har sagt ja til varetektsfengsling, skal det ha vært skjellig grunn til å mistenke vedkommende. Men det må veie tyngst at personer som vitterlig er uskyldige, og som har lidd stor overlast, i dag ikke får erstatning. Så må det være opp til retten å holde erstatningsbeløpene på et rimelig nivå.