- Straffbart å verve

Bærumsadvoktaen Torger Dahl organiserer folk til frivillig innsats i de israelske hæren. - Det er straffbart å verve, sier Forsvarsdepartementet, som tidligere har bedt påtalemyndigheten se på Dahls virksomhet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

«Den, som uden Kognens Tilladelse hverver Mandskap her i Riget til fremmed Krigstjeneste, eller som medvirker hertil, straffes med Bøder eller Hefte indtil 1 Aar» står det å lese i straffelovens paragraf 133.

- Både verving til regulære kamphandlinger og hjelpefunksjoner rammes. Verving til militær sanitet rammes også, men ikke verving til sivil humanitær virksomhet, sier jusprofessor Jon T. Johnsen ved Universitetet i Oslo til Dagbladet.no.

Torger Dahl hevder på sin side at han er innenfor lovens rammer.

- Poenget er at det ikke er en betalt tjeneste. De får kost og losji, men ingen lønn, og blir ikke innrullert i de israelske hærstyrkene. Hadde de blitt betalt ville det vært ulovlig, sier han til Dagbladet.no.

Gransket av politiet

Etter presseoppslag om Dahls virskomhet høsten 1998 ba Forsvarsdepartmentet politiet se på såken for å klarlegge om straffbare forhold hadde funnet sted. Det ble ikke reist tiltale.

- Det er ikke straffbart å la seg verve, men det er straffbart å verve for andre land. Men det er jo andre myndigheter enn vi som avgjør de strafferettslige forhold, sier fungerende pressetalsmann Rolf Kjos i Forsvarsdepartementet, som ellers ikke vil kommentere virksomheten.

Utenriksdepartementets talsmann Karsten Klepsvik vil heller ikke kommentere Dahls virksomhet, men velger å ordlegge seg slik når det gjelder folk som drar til Midtøsten for å bistå en av de stridende partene.

- Den enkelte bør jo vurdere klokskapen i en slik handling slik situasjonen er i dag.

Regjeringen kan si nei

I forbindelse med borgerkrigen i Spania ga Stortinget i 1937 Kongen i statsråd fullmakt til å forby norske statsborgere å dra til bestemte land for å delta i stridshandlinger. Det er ifølge Utenriksdepartementet ikke gjort noe slikt vedtak i forbindelse med stridighetene i Midtøsten.