Straffes hardest i nord

Sørlendinger, telemarkinger og vestfoldinger får mest straffenedsettelse når de tilstår. I Nord-Norge hjelper det lite å legge kortene på bordet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

OSLO/GRIMSTAD/TROMSØ (Dagbladet): Det viser en undersøkelse fra Domstolsadministrasjonen (DA) i Trondheim, som er gjengitt i DAs aktualitetsmagasin «Rett på sak». I tingrettene i Hålogaland lagdømme ble det bare gitt tilståelsesrabatt i 26 prosent av tilståelsessakene i det undersøkte materialet. Hålogaland omfatter fylkene Nordland og Troms.

-  Vi er et hardt folkeslag, og straffer deretter, sier førstestatsadvokat i Troms og Finnmark, Lars Fause, med et smil.

Umiddelbart har han ingen åpenbar forklaring på den geografiske variasjonen i undersøkelsen, men understreker at det til sjuende og sist er domstolen som fastsetter den såkalte tilståelsesrabatten. Likevel legger han ikke skjul på at han er en svært viktig premissgiver.

-  Påstanden kan nok være førende, ja, erkjenner Fause.

FAKTA

Strafferabatt

I 2001 endret Stortinget straffeloven slik at dommerne i straffeutmålingen i formildende retning skulle legge større vekt på tilståelser.

Likevel går antall tilståelsessaker tilbake i Norge.

Advokat Harald Stabell mener at kriminelle som tilstår, bør få straffen redusert med inntil det halve.

Riksadvokaten vurderer nå tiltak som vil bli sendt ut på høring til høsten.

Store forskjeller

Etter oppdrag fra Justisdepartementet har DA analysert ca. 800 dommer fra hele Norge. Oppdraget var å evaluere ordningen med såkalt tilståelsesrabatt, som Stortinget vedtok i mars 2001.

Ifølge «Rett på sak» viste det seg at tingrettene i Agder lagdømme, som omfatter fylkene Vestfold, Telemark og Aust- og Vest-Agder, brukte rabatten mest.

Der ble det gitt rabatt i 86 prosent av tilståelsessakene.

Kari Johanne Bjørnøy, sorenskriver i Sand tingrett i Grimstad, var med i undersøkelsen. Hun betviler ikke verdien av de nasjonale tallene, men er usikker på de regionale konklusjonene.

Tilfeldigheter

-  Undersøkelsen ble gjort i en tomåneders periode, altså et forholdsvis begrenset tidsrom, påpeker Bjørnøy overfor Dagbladet.

Hun tror derfor at undersøkelsen er preget av tilfeldigheter.

-  Samtidig vil det språklige være av verdi. På hvilken måte det har kommet fram i dommen at tilståelsesrabatt har vært gitt, sier hun, og påpeker samtidig at svarprosenten fra dommerne er begrenset til 62 prosent.

Sorenskriveren er likevel tilhenger av strafferabatten.

-  Det skal lønne seg å tilstå, og det er det viktig at de dømte oppfatter, sier Bjørnøy.

I Borgarting lagmannsrett, Gulating lagmannsrett, Eidsivating lagmannsrett og Frostating lagmannsrett ble det gitt tilståelsesrabatt i mellom 45 og 58 prosent av sakene. Marianne Berg i DA, som har foretatt undersøkelsen, mener den viser at strafferabattens størrelse er altfor godt skjult.

-  Det framgår sjelden hvilken vekt tilståelsen er tillagt eller hva tilståelsen konkret har betydd for straffeutmålingen. Undersøkelsen viser at domspremissene generelt er svært knappe når det gjelder tilståelsesrabatten, og her er lovgivers intensjoner i liten grad fulgt opp, sier Berg til magasinet.

TØFFING: Førstestatsadvokat i Troms og Finnmark, Lars Fause, legger premissene for at nordnorske kriminelle får minst tilståelsesrabatt.