Straffeutmålingen i NOKAS-saken

Dette er domsslutningen i NOKAS-saken, som ble lest opp i Gulating lagmannsrett torsdag.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

1. David Aleksander Toska, f. 18.09.75, dømmes for overtredelse av straffeloven § 268, annet og tredje ledd, jfr § 267 første og tredje ledd, jfr § 60a – til en straff av fengsel i 15 – femten – år. Han tilkommer fradrag for utholdt varetekt med 965 dager, jfr straffeloven § 60.

2.Kjell Alrich Schumann, f. 08.04.66, dømmes for overtredelse av straffeloven § 268, annet og tredje ledd, jfr § 267 første og tredje ledd, jfr § 60a til – til en straff av fengsel i 13 – tretten – år. Han tilkommer fradrag for utholdt varetekt med 1.258 dager, jfr straffeloven § 60.

3.Erling Mathias Havnå, f. 02.11.57, dømmes for en overtredelse av straffeloven § 268, annet og tredje ledd, jfr § 267 første og tredje ledd, jfr § 60a, og for en overtredelse av straffeloven § 268, annet ledd, jfr § 267 første og tredje ledd, jfr § 60a – sammenholdt med straffeloven § 62 første ledd – til en straff av fengsel i 14 – fjorten – år. Han tilkommer fradrag for utholdt varetekt med 1.008 dager, jfr straffeloven § 60.

4. Metkel Negassie Betew, f. 24.08.78, dømmes for overtredelse av straffeloven § 268, annet og tredje ledd, jfr § 267 første og tredje ledd, jfr § 60a til forvaring med en tidsramme på 12 – tolv – år og en minstetid på 8 – åtte – år, jfr straffeloven § 39c nr. 1, jfr § 39e, første og annet ledd. Han tilkommer fradrag for utholdt varetekt med 1.145 dager, jfr straffeloven § 60.

5. Ridvan Halimi, f. 11.05.79, dømmes for overtredelse av straffeloven § 268, annet og tredje ledd, jfr § 267 første og tredje ledd, jfr § 60a – til en straff av fengsel i 11 – elleve – år. Han tilkommer fradrag for utholdt varetekt med 710 dager, jfr straffeloven § 60.

6. Ikmet Kodzadziku, f. 20.05.80, dømmes for overtredelse av straffeloven § 268, annet og tredje ledd, jfr § 267 første og tredje ledd, jfr § 60a til en straff av fengsel i 11 – elleve – år. Han tilkommer fradrag for utholdt varetekt med 1.142 dager, jfr straffeloven § 60.

7.Lars-Erik Andersen, f. 17.09.76, dømmes for overtredelse av straffeloven § 268, annet og tredje ledd, jfr § 267 første og tredje ledd, jfr § 60a – til en straff av fengsel i 8 – åtte – år som særskilt dom, jfr Asker og Bærum tingretts dom av 28.05.04 og Oslo tingretts dom av 09.05.05 jfr strl. § 64 første ledd. Han tilkommer fradrag for utholdt varetekt med 882 dager, jfr straffeloven § 60.

8.Alf Henrik Christensen, f. 11.03.62, dømmes for overtredelse av straffeloven § 268, annet og tredje ledd, jfr § 267 første og tredje ledd, jfr § 60a til en straff av fengsel i 8 – åtte – år. Han tilkommer fradrag for utholdt varetekt med 970 dager, jfr straffeloven § 60.

9.Dan Pettersen, f. 04.06.75, dømmes for overtredelse av straffeloven § 268, annet og tredje ledd, jfr § 267 første og tredje ledd, jfr § 60a til en straff av fengsel i 8 – åtte – år. Han tilkommer fradrag for utholdt varetekt med 837 dager, jfr straffeloven § 60.

10.Johnny Thendrup, f. 12.01.65, dømmes for overtredelse av straffeloven § 268, annet og tredje ledd, jfr § 267 første og tredje ledd, jfr § 60a til en straff av fengsel i 11 – elleve – år. Han tilkommer fradrag for utholdt varetekt med 659 dager, jfr straffeloven § 60.

11.Thomas Oscar Ingebrigtsen, f. 01.03.79, dømmes for overtredelse av straffeloven § 268, annet ledd, jfr § 267 første og tredje ledd, jfr § 60a til en straff av fengsel i 3 – tre – år, som en fellesstraff med Asker og Bærum tingretts dom av 24.03.06, jfr straffeloven § 64. Han tilkommer fradrag for utholdt varetekt med 21 dager, jfr straffeloven § 60.

12.William Pettersen, f. 30.09.48, dømmes for overtredelse av straffeloven § 268, annet ledd, jfr § 267 første og tredje ledd, til en straff av fengsel i 4 – fire – år. Han tilkommer fradrag for utholdt varetekt med 647 dager, jfr straffeloven § 60.

13.David Aleksander Toska, Kjell Alrich Schumann, Erling Mathias Havnå, Metkel Negassie Betew, Ridvan Halimi, Ikmet Kodzadziku, Lars-Erik Andersen, Alf Henrik Christensen, Dan Pettersen, Johnny Thendrup, Thomas Oscar Ingebrigtsen og William Pettersen dømmes in solidum til å betale erstatning til If Skadeforsikring med kr 51.465.574.

14.David Aleksander Toska, Kjell Alrich Schumann, Erling Mathias Havnå, Metkel Negassie Betew, Ridvan Halimi, Ikmet Kodzadziku, Lars-Erik Andersen, Alf Henrik Christensen, Dan Pettersen, Johnny Thendrup, Thomas Oscar Ingebrigtsen og William Pettersen dømmes in solidum til å betale erstatning til Norsk Kontantservice AS (NOKAS) med kr 50.000,-.

15.Erling Mathias Havnå dømmes til å betale erstatning til Posten Norge AS med kr 644.450.

16.David Aleksander Toska, Kjell Alrich Schumann, Erling Mathias Havnå, Metkel Negassie Betew, Ridvan Halimi, Ikmet Kodzadziku, Lars-Erik Andersen, Alf Henrik Christensen, Dan Pettersen og Johnny Thendrup, dømmes in solidum til å betale forsørgertapserstatning til fordel for x x (etterlatte) med kr 225.000.

17.David Aleksander Toska, Kjell Alrich Schumann, Erling Mathias Havnå, Metkel Negassie Betew, Ridvan Halimi, Ikmet Kodzadziku, Lars-Erik Andersen, Alf Henrik Christensen, Dan Pettersen og Johnny Thendrup dømmes in solidum til å betale oppreisningserstatning til (etterlatte):

– x x, kr 250.000,-

– x x, kr 150.000,-

– x x, kr 150.000,-

18.David Aleksander Toska, Kjell Alrich Schumann, Erling Mathias Havnå, Metkel Negassie Betew, Ridvan Halimi, Ikmet Kodzadziku, Lars-Erik Andersen, Alf Henrik Christensen, Dan Pettersen, Johnny Thendrup, Thomas Oscar Ingebrigtsen og William Pettersen dømmes in solidum til å betale oppreisningserstatning til:

– x x, kr 80.000,-

– x x, til kr 80.000,-

– x x, begr. kr 80.000,-

– x x, kr 80.000,-

– x x, kr 30.000,-

19.Erling Mathias Havnå dømmes til å betale oppreisningserstatning til:

– x x, kr 80.000,-

– x x, kr 80.000,-

– x x, kr 80.000,-

– x x, kr 80.000,-

20.David Aleksander Toska dømmes til å tåle inndragning av beslaglagte våpen, våpentilbehør, ammunisjon og diverse ransutstyr (jfr beslag BB 1-4, BC 1-6, BE og BL), jfr straffeloven §§ 35, første ledd, jfr 36, første ledd og 37d første ledd

21.David Aleksander Toska dømmes til å tåle inndragning av Euro 13.297,- til fordel for If Skadeforsikring, jfr straffeloven § 34, første ledd, jfr § 37d, annet ledd.

22.Kjell Alrich Schumann dømmes til å tåle inndragning av kr 65.450,- og SEK 10.420 til fordel for If Skadeforsikring, jfr straffeloven § 34, første ledd, jfr § 37d, annet ledd.

23.Kjell Alrich Schumann dømmes til å tåle inndragning av ett stk. taktelt (jf. beslag Z-11) til fordel for statskassen, jfr straffeloven § 34, andre ledd, jfr § 37d, første ledd.

24.Erling Mathias Havnå dømmes til å tåle inndragning av kr 65.450,- og Euro 1.755,- til fordel for If Skadeforsikring, jfr straffeloven § 34, første ledd, jfr § 37d, annet ledd.

25.Dan Pettersen dømmes til å tåle inndragning av kr 8.000 til fordel for If Skadeforsikring, jfr straffeloven § 34, første ledd, jfr § 37d, annet ledd.

26.Dan Pettersen dømmes til å tåle inndragning av en VW Golf med reg. nr. DJ 43256 til fordel for If Skadeforsikring, jfr straffeloven § 34, andre ledd, jfr § 37d, annet ledd.

Oppfyllelsesfristen for de borgerlige rettskrav, domslutningens poster 13 -19 er 2 – to- uker fra forkynnelsen av dommen.