- FORSØKTE IKKE Å UTØVE PRESS: I en e-post refset Ole Harbitz, direktør i Statens Strålevern, legeforeningen for å ha godkjent Kurt Oddekalvs og Norges miljøvernforbunds stråle-konferanse som spesialistkurs for norske leger. 
Foto Thomas Bjørndalen / SCANPIX
- FORSØKTE IKKE Å UTØVE PRESS: I en e-post refset Ole Harbitz, direktør i Statens Strålevern, legeforeningen for å ha godkjent Kurt Oddekalvs og Norges miljøvernforbunds stråle-konferanse som spesialistkurs for norske leger. Foto Thomas Bjørndalen / SCANPIXVis mer

Strålevern-sjefen refset lege-topp

Strålevernets toppsjef Ole Harbitz raste mot legeforeningen, da han oppdaget at Norges Miljøvernforbunds og Kurt Oddekalvs strålekonferanse var godkjent som spesialistkurs.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| STAVANGER (dagbladet.no): I forrige uke måtte Helsedirektoratet tåle kritikk for å ha innledet på den internasjonale forskerkonferansen om elektromagnetisk stråling og helse. Stavanger-konferansen var arrangert av Norges miljøvernforbund med dens omdiskuterte leder Kurt Oddekalv i spissen.

Men at Den norske legeforening valgte å godkjenne konferansen som spesialistkurs for sine medlemmer, er blitt forbigått i stillhet. På legeforeningens hjemmeside ble konferansen satt opp som videreutdanningskurs i spesialitetene allmenmedisin, arbeidsmedisin og indremedisin. Dette vakte sterke reaksjoner internt i Statens strålevern.

- Forsøkte ikke å stanse kurset

I en e-post Dagbladet.no har fått tilgang til, retter strålevernets toppsjef Ole Harbitz sterk kritikk mot generalsekretær Geir Riise i Den norske legeforening. E-posten ble sendt en snau måned før konferansen. Men Harbitz avviser at han forsøkte å presse legeforeningen til å stanse kurset.

- Nei, hva slags maktmidler skulle jeg ha til å gjøre det? sier direktøren i Statens strålevern.

- Legitimerer Oddekalv
Konferansen besto av forskere fra hele verden.

I e-posten til legeforeningens generalsekretær 21. oktober, skriver Harbitz at det er «påfallende» at invitasjonen til kurset ikke opplyser om at Norges miljøvernforbund er arrangør og dermed «kunnskapsleverandør til norske legers spesialistutdanning».

Han skriver videre at kursomtalen omtaler biologiske effekter «på en slik måte at det kan oppfattes som om nyere forskningsresultater entydig dokumenterer helseeffekter ved lave eksponeringsnivåer og langt på vei erstatter nyere kunnskap».

Direktør Harbitz konkluderer:

«Dette er svært unyansert og står i skarp kontrast til hva etablerte fagmiljøer fortsatt står for. Legeforeningen legitimerer dermed Miljøvernforbundets og en liten gruppe forskeres standpunkt.»

«Faglig slagside», «ensidig», «udokumentert»
Strålevernsdirektøren viste til at ingen av foredragsholderne har plass i noen av ekspertkomiteene som WHO, EU eller nasjonale stråleverns- og helsemyndigheter støtter seg til.

«Det kan gi konferansen en faglig slagside med ensidig framstilling av forskningsresultater. Samtidig gis det inntrykk av at konferansen vil gi en oppdatert status av all forskning på feltet.»

Harbitz mente generelt at presentasjonen av konferansen inneholdt «en del udokumenterte påstander».

Forsvant fra hjemmesiden?
Etter hva Dagbladet får opplyst, forsvant kursinvitasjonen fra legeforeningens hjemmeside en snau uke etter at strålevernsdirektøren sendte sin e-post.

22. oktober gjorde arrangørene av konferansen legeforeningen oppmerksom på dette. Noen få dager senere dukket invitasjonen opp igjen. Konferansen beholdt sin status som valgfri spesialistvidereutdanning for norske leger.

Direktør Ole Harbitz sier til Dagbladet at han med e-posten kun ønsket å uttrykke sin «undring» over legeforeningens valg. 

- Ikke legens hverdag
- Vi opplevde nok at konferansen var noe skjevt sammensatt, og at et begrenset utvalg av verdens forskningsmiljø var invitert. En annen grunn til at vi stusset, var at kurset i veldig, veldig liten grad var innrettet på legens hverdag. Nemlig møtet med pasienten. Her var det foredrag om cellestudier og den slags ting, men det var nokså fjernt fra pasient-lege-hverdagen.

- En ting er å gå på et kurs av nysgjerrighet, men dette var altså et kompetansegivende kurs for videreutdanning innen spesialiteter som allmenmedisin.

- Det var undringen og usikkerheten rundt dette vi ønsket vi å ta opp med legeforeningen, sier Harbitz til Dagbladet. 

Det var også denne usikkerheten, sier direktøren, som førte til at Statens strålevern og Folkehelsa bestemte seg for å stille på EMF-konferansen som observatører.

- Ble det presentert mye solid forskning der?

- Begge deler, må jeg si, sier Harbitz.

Legeforeningen: Faglig relevant
Legeforeningens generalsekretær Geir Riise sier at EMF-konferansens faglige innhold ble vurdert som relevant for spesialitetene almen-, arbeids- og indremedisin. Derfor ble den godkjent som valgfritt kurs.

Da han fikk henvendelsen fra strålevernets direktør, ba han likevel legeforeningens spesialkomiteer for de nevnte spesialitetene gjøre nok en faglig vurdering av kurset.

- Deres vurdering var at innholdet i kurset i Stavanger var faglig relevant for de tre spesialitetene. Den faglige bredden ble vurdert som tilfredstillende, sier Riise til Dagbladet.

- Betyr det at dere legitimerer arrangøren av konferansen, Norges miljøvernforbund og Kurt Oddekalv?

- Nei, vi har først og fremst tatt stilling til en søknad om et kurs. Det ligger ingen dramatikk i det.

- Generelt vil jeg si at det er viktig å være åpen for ny forskning og å komme fram til ny kunnskap, sier legeforeningens generalsekretær.

Verken han eller foreningens utdanningsdirektør kjenner til at kursteksten skal ha blitt fjernet for noen dager etter strålevernets henvendelse.