STRAMMER INN:  Finansminister Sigbjørn Johnsen kutter statsbudsjettet med 17 milliarder. 
Foto: Morten Holm / SCANPIX
STRAMMER INN: Finansminister Sigbjørn Johnsen kutter statsbudsjettet med 17 milliarder. Foto: Morten Holm / SCANPIXVis mer

Strammer inn bruken av oljepenger

Vil bruke 17 milliarder kroner mindre i revidert nasjonalbudsjett enn hva det ble lagt opp til i statsbudsjettet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| Regjeringen vil bruke 17 milliarder kroner mindre i revidert nasjonalbudsjett enn hva det ble lagt opp til i statsbudsjettet.

- I forslag til revisjon av statsbudsjettet er bruken av oljeinntektene  17 milliarder kroner lavere enn vi la opp til i budsjettet fra i fjor høst. Vi tar vare på de gode resultatene vi har oppnådd i norsk økonomi og legger grunnlaget for økt sysselsetting og fortsatt lav arbeidsledighet, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Regjeringen legger opp til å bruke 131,5 milliarder oljekroner i 2010. Det tilsvarer knapt 26 milliarder kroner mer enn det handlingsregelen tilsier. I statsbudsjettet som ble vedtatt i desember lå det an til å bruke 45 milliarder mer enn handlingsregelen.

- Vi nærmer oss handlingsregelen betydelig. Det skjer dels gjennom økte skatteanslag, dels gjennom reduserte utgifter. Vi har brukt det handlingsrommet vi har fått til å redusere banen til handlingsregelen betydelig, fremhevet ministeren på pressekonferansen klokka 10.30.

Dramatisk i Europa- Vi er et privilegert folk på mange måter. Det har ikke kommet av seg selv, det skyldes at vi har kommet heldig ut, men det skyldes også den langsiktige og helhetlige økonomiske planleggingen vi har. Men det er dramatisk ute i Europa. Regjeringen legger fram revidert budsjett i en situasjon der usikkerheten om den økonomiske utviklingen igjen har økt. Krisen i Hellas og høy statsgjeld også i andre europeiske land kan forstyrre en fortsatt gradvis oppgang i Europa, og viser samtidig hvor viktig det er at man holder orden i statsfinansene, påpeker ministeren.

Også Norge vil bli påvirket av en krise i det internasjonale økonomien, minnet han om.

- Hvis det blir krise i Europa, er det ikke nok å reise til fjells og tro at det går over. Norge er avhengig og vil bli rammet av den internasjonale økonomien, sier han.

Les det reviderte nasjonalbudsjettbudsjettet her.

- Hvis situasjonen i Hellas sprer seg, vil regjeringen stramme inn mer på pengebruken eller bruke mer? ble finansministeren spurt fra salen.

-  Vi følger situasjonen veldig nøye. Vi vil fra dag til dag vurdere om dette får følger for norsk økonomi. Det viktigste er i budsjettet har vi lagt inn noe ekstra midler for å sikre sysselsetninger, og å opprettholde tilliten til den norske økonomien, sier han.

I budsjettet foreslår bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak økt med 247 millioner kroner. Dette anslås å gi rom for om lag 75 000 tiltaksplasser i gjennomsnitt for 2010.

Kuttter i klimakvoterRegjeringen klarer ikke å bruke opp pengene de hadde tenkt å kjøpe klimakvoter for.

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett kutter de derfor bevilgningen til kjøp av klimakvoter med 1.085 millioner kroner.

Samtidig vil kutte utgiftene til drift av asylmottak med rundt 323 millioner kroner. Bevilgningene til ulike tilskudd under Kunnskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet foreslås redusert med til sammen 551 millioner kroner.

Arbeidsmarkedstiltak, tiltak rettet inn mot verftsnæringen, jernbane og veier er blant regjeringens prioriterte områder, ifølge nyhetsbyrået.

LekkasjerDa statsbudsjettet ble lagt fram i høst ble det pøst på med oljepenger. Nå skal det altså strammes inn.

- I den første delen av finanskrisen, økte vi pengebruken for å sikre aktivitet. Men det som er medisinen i den fasen vi er i nå, er å holde igjen oljepengebruken så vi unngår særnorsk høy rente og valutakurs. Eventuelle nye tiltak for næringslivet må komme innenfor vedtatte økonomiske rammer, sier Helga Pedersen til dagens VG.

Tross kuttene lover Magnhild Meltveit Kleppa 70 millioner kroner ekstra på bordet til asfaltering av riksveien.

Bevilgningene til vedlikehold og utbedring av jernbanenettet vil regjeringen øke med 274 millioner kroner, hvorav Bergensbanen, Dovrebanen og Østfoldbanen skal rustes opp for 215 millioner, ifølge NTB. Riksveiene får 259 millioner friske kroner, der blant annet 80 millioner skal settes av til videre utbygging av Kvivsvegen i Møre og Romsdal, 70 millioner til generell drift og vedlikehold av riksveier og 59 millioner til økt vederlag til såkalte OPS-prosjekter.