Strand-sonen

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Som vi skrev i går, har Fylkesmannen og fylkeskommunen i Østfold nylig avsluttet et prosjekt der de i to år har kartlagt strandsonen i kommunen. Til tross for friluftslovens bestemmelser om allemannsretten, er det i Østfold i gjennomsnitt bare mulig å gå 70 meter i ett strekk før man treffer på private ferdselshindringer. Alt i alt hindrer om lag 6000 stengsler fri ferdsel i strandsonen.
  • Fylkesmannens funn i Østfold stemmer godt overens med en rapport Riksrevisjonen offentliggjorde tidligere i år. Den viser at det er gitt nærmere 8000 tillatelser til nybygg nær fjæra bare ved Oslofjorden. Tre av fire som søker, får tillatelse til å bygge. Dermed er byggeforbudet i ferd med å bli helt uthulet, særlig i de mest attraktive strandområdene i Oslofjorden og på Sørlandet.
  • Men ikke alle søker om tillatelse til å sperre av deler av det som skulle være allemannsområder. Derfor krevde for et par uker siden Økokrim at politiet griper hardere inn mot brudd på friluftsloven og innleder etterforskning mot hytteeiere, selv om kommunen ikke anmelder forholdet.
  • Det er en åpenbar politioppgave å etterforske kriminalitet. At så ikke skjer, viser at rettsfølelsen er svekket selv hos politiet. Men problemet stanser ikke der. Det ligger like meget i alle dispensasjonene som gis fra byggeforbudet. Retten til dispensasjon er overlatt kommunene selv. En løsning vil være å la en annen instans, for eksempel Fylkesmannen, få overprøve dispensasjonene - for å unngå at de små forholdene som råder i de fleste norske kommuner skal være utslagsgivende for beslutningene.
  • Men en slik ordning vil i beste fall bare hindre ytterligere avsperringer av de få offentlige områdene som er igjen. Privatiseringen av strandsonen har nå kommet så langt at myndighetene også må gjøre noe aktivt for å ta kysten tilbake. Kommunene må derfor med statens hjelp søke å kjøpe tilbake eiendommer eller deler av eiendommer, slik at de kan benyttes av dem som har rett til det: allmennheten.