Strasbourg avviser krigsbarnas krav

Foreldet siden 1985, sier Menneskerettighetsdomstolen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Krigsbarna får ikke saken sin behandlet i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Domstolen gir staten medhold i at sakene er foreldede.

- Vi har tapt i hele våre liv og nå taper vi igjen. Dette hadde jeg nesten regnet med, sier Paul Hansen (65) resignert. Han var en av nordmennene som fortalte sin historie for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i mars i år.

I dag fikk han beskjeden om at den rettslige kampen for å få erstatning for lidelsene han som krigsbarn ble påført i etterkrigsårene er over.

- Jeg er ikke vant til å vinne, sier han.
Rettsløse
Menneskerettighetsdomstolen besluttet i dag å ikke behandle sakene de 158 krigsbarna har anlagt mot den norske staten fordi de er foreldede. Staten fikk medhold i sin hovedargumentasjon.

- Dette etterlater krigsbarna som rettsløse, sier advokat Randi Spydevold Hagen til NTB. Hun representerer krigsbarna som klagde staten inn for Menneskerettighetsdomstolen for fem år siden.

- De er blitt kjørt så langt ned at når de har klart å bygge seg opp igjen og tør å begynne å snakke om det de har vært igjennom, så er det for sent, sier hun.


Foreldet siden 1985
Menneskerettighetsdomstolen begrunner avvisningen med at saksøkerne ikke har benyttet seg av alle rettsmidler her i landet før foreldelsesfristens utløp.
 
Det er et krav at rettsmidlene nasjonalt skal være uttømt for å få behandlet saken i Strasbourg.

- Vi synes det er positivt at norske domstolers vurdering av saken er i pakt med Den europeiske menneskerettighetsdomstolens vurdering, sier Hadia Tajik, politisk rådgiver for arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap).

Norsk rettsvesen har avvist å behandle kravene med begrunnelse i at sakene er foreldede, og får støtte i Strasbourg.


Ingen spesielle grunner
Menneskerettighetsdomstolen finner heller ingen ekstraordinære omstendigheter som taler for at domstolen skal behandle sakene selv om de er foreldede.

Tvert imot peker domstolen på at ingenting har vært til hinder for at sakene kunne vært tatt inn for domstolene før foreldelsesfristens utløp i 1985. Hadde det vist seg at staten hadde utsatt krigsbarna for systematiske og gjentatte brudd på sine menneskerettigheter, kunne domstolen ha valgt å behandle sakene deres.

 LA FRAM SAKEN: De norsk-tyske krigsbarna representert ved Gerd Fleischer og advokat Randi Spydevold Hagen la fram sin saken mot den nroske stat 8. mars i år. I dag har Menneskerettighetsdomstolen avvist kravet som foreldet. Foto: AFP/Scanpix.
LA FRAM SAKEN: De norsk-tyske krigsbarna representert ved Gerd Fleischer og advokat Randi Spydevold Hagen la fram sin saken mot den nroske stat 8. mars i år. I dag har Menneskerettighetsdomstolen avvist kravet som foreldet. Foto: AFP/Scanpix. Vis mer

«Retten finner ingenting som indikerer at ... det har vært en administrativ praksis vis-á-vis krigsbarn bestående av gjentakelse av handlinger som er i uoverensstemmelse med konvensjonen (Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, red. anm.)», står det i beslutningen.


- Statens tilbud en fornærmelse
Krigsbarna ble i 2005 gitt rett til å søke om billighetserstatning fra staten, og kan kreve mellom 20.000 og 200.000 kroner basert på dokumentasjon. Men de mener denne ordningen ikke er fyllestgjørende, og mener staten må ta et selvstendig ansvar for trakasseringen og lidelsene de ble utsatt for.

- Tilbudet er en ren fornærmelse. Billighetserstatning blir gitt til personer som er blitt mobbet av andre privatpersoner, men her er det snakk om at staten ikke gjorde det den kunne. Det ønsker de en erkjennelse av, sier Spydevold Hagen.

(NTB - Steinar Schjetne)

Krigsbarna hadde et håp om oppreisning og erstatning etter å ha fortalt sine historier for Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Torsdag ble det klart at de ble fullstendig avvist. Øverst fra venstre: Gerd Fleischer, Ellen Voie, Paul Hansen, Bjørn Arild Drivdal, Violetta Wallenberg, Knut Strengelsrud (stående), Gerd Synnøve Andersen Moen og Thor-Kristian Sanaker. Nede fra venstre: Advokat Katrine Hellum Øren, Egil Paul Gustavsen, Tove Laila Strand, Kirsten (Kikki) Skjermo, Elisabeth Arnevig, Bjørn Lengfelder og Inger Grethe Pettersen. {nl}{nl}Arkivfoto: Kjetil Elsebutangen / SCANPIX

NEI FRA STRASBOURG: Menneskerettighetsdomstoleni Strasbourg har avvist kravet fra de norske krigsbarna.