Streik og likelønn

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den nesten to uker lange streiken blant utdanningsgruppene i kommunene har aktualisert spørsmålet om likelønn mellom kjønnene. Alle de streikende gruppene, lærere, førskolelærere og sykepleiere er kvinnedominerte. De har alle hatt særlige forventninger til årets oppgjør. Alle med makt og myndighet har sett skriften på veggen. Skal vi få en bedre skole, må det satses på lærerne. Dessuten er behovet for førskolelærere og sykepleiere helt sentralt i regjeringens satsing på offentlige velferdsgoder. Når Likelønnskommisjonen attpåtil kom med klare anbefalinger om en ekstra satsing på de kvinnedominerte gruppene, er det ikke rart at Unio tok ut sine grupper i streik når profilen ble som den ble. Det var maktpåliggende å demonstrere avvik mellom løfter og lønn.

Mange av Unios medlemmer er frustrerte over at streiken tilsynelatende var uten konkrete resultater i kroner og øre. De fleste vil ha forhåpninger om at arbeidskamp nytter, og at streik bringes til opphør når man har tvunget arbeidsgiverne i kne eller omvendt. Men slik er ikke systemet i offentlig sektor. Der skjer det viktigste før lønnsforhandlingene tar til, eller etter at en streik er brutt ut. Til sjuende og sist er det politikerne og opinionen som må sørge for at viktige, samfunnsnyttige yrkesgrupper får den lønn de fortjener.

Forutsetningen er at det er en allmenn oppfatning om at nivået er for lavt og at virksomhetene i stat og kommune har reelle problemer med å rekruttere og beholde arbeidskraft. Den protokollen som ble undertegnet da streiken ble avblåst er derfor viktig. Den forplikter kommunene i enda større grad enn hittil til å sørge for en god lønnsutvikling for pleiere og pedagoger. Derfor var ikke streiken uten betydning. Det er også i streikens lys vi bør se forslagene fra SV-hold og Likestillingsombudet om et særskilt lønnsløft til kvinnedominerte grupper. Det er åpenbart nødvendig. Hvordan partene skal få det på plass, får vi overlate til dem.