Streiken i avisene

«En langvarig streik kan ende med at mange journalister rett og slett ikke har noen arbeidsplass å hente ut verken den sjette ferieuken eller framtidig lønn fra,» skriver Dagbladet på lederplass.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Journaliststreiken, som nå er inne i sitt fjerde døgn, er den alvorligste konflikt i norsk presse i moderne tid. Den omfatter med få unntak alle aviser, samt de fleste nettavisene som avisene også driver. Dagbladet.no er ikke rammet av streiken.

Konflikten er selvsagt fullt i samsvar med de regler som gjelder i arbeidslivet. Partene har rett til å ta i bruk streik som virkemiddel for å oppnå sine krav. Spørsmålet er imidlertid om det krav som ligger til grunn denne gang er av en slik art at det er riktig å streike for å få det igjennom. Det handler ikke akkurat om elementære goder og rettigheter som andre arbeidstakere ennå må kjempe for. Arbeidsgiversiden har akseptert en femte ferieuke for alle journalister fra i år. Journalistlagets krav er imidlertid at det også skal innføres en sjette ferieuke i alle aviser for alle ansatte med mer enn 10 års ansiennitet. I praksis vil det si de aller fleste. Dette kravet er gjennomført lokalt i svært mange aviser, men oppfattes som for dyrt for de avisbedriftene som har den svakeste inntjening. Da blir det et spørsmål om det er riktig å ta hele bransjen ut i en konflikt som skader alle og som kan påføre de svakeste ulivssår. At konflikten også skader bedrifter som allerede har innført den sjette ferieuken, gjør ikke konflikten mindre betenkelig.

Vi tror også det lesende publikum vil ha store problemer med å forstå og godta et krav om utvidet ferie for journalister i en tid da norsk presse er under sterkt press økonomisk og det foreligger planer om massive nedbemanninger i nesten alle aviser. Unge nyutdannede journalister, som står på terskelen til arbeidslivet, risikerer at de ikke får fast jobb. De har ikke mye glede av en sjette ferieuke.

Det er stor fare for at det vil bli vanskelig å finne løsninger på konflikten uten at partene viser vilje til å myke opp de tilsynelatende ultimative standpunktene. Det er uheldig at kravet om den sjette ferieuken har fått preg av å være av overordnet prinsipiell karakter. Når kravene formuleres på denne måten, skapes det lett fastfrosne fronter som det er uhyre vanskelig å løse opp. Det var også meglingsmannens konklusjon natt til onsdag da forhandlingene brøt sammen.

Men på bakgrunn av de store skadevirkningene som en langvarig streik vil ha, vil vi sterkt anmode partene om å ta kontakt på ny med ekte vilje til å finne konkrete løsninger som kan skape grunnlag for at streiken blir avblåst. Akkurat som i arbeidslivet ellers er skadevirkningene av en streik større enn partene liker å tro. Store deler av norsk presse drives innenfor meget knappe marginer. En langvarig streik kan ende med at mange journalister rett og slett ikke har noen arbeidsplass å hente ut verken den sjette ferieuken eller framtidig lønn fra.